Demokraci w USA chcą utrudnić dostęp do broni palnej

Demokraci planują zmiany mające na celu kryminalizację obrotu prywatną bronią palną oraz umożliwiające niekończące się wydłużanie procedury wydawania pozwoleń na zakup broni.

Kryminalizacja prywatnej odsprzedaży broni nastąpi w ramach ustawy dotyczącej sprawdzania przeszłości kryminalnej danej osoby. W konsekwencji planowanej zmiany prawa odsprzedaż broni pomiędzy osobami prywatnymi bez uprzedniej zgody rządu będzie przestępstwem, nawet jeśli stronami transakcji będą znający się od dzieciństwa przyjaciele. Zmiana prawa spowoduje, że przestępstwem będzie sprzedaż broni sąsiadowi, którego zna się od dziesięcioleci, chyba że wystąpi on równocześnie o pozwolenie rządowe na jej zakup.

Demokraci nazwali swoją ustawę H.R. 8, aby uhonorować Gabby Giffords w 8 rocznicę strzelaniny, która miała miejsce podczas jej spotkania wyborczego w Tucson. Jak na ironię, ustawa, którą Demokraci forsują na jej cześć, nie zapobiegłaby atakowi, który miał miejsce, ponieważ zamachowiec nabył broń po weryfikacji (tzw. background check) przez administrację państwową.

Dodatkowo Demokraci pracują nad ustawą H.R. 1112, która wydłuży na czas nieokreślony procedurę w ramach której rząd będzie miał prawo przeprowadzać weryfikację obywatela umożliwiającą nabycie broni palnej.

 

H.R. 1112 jest forsowana w celu zamknięcia tzw. “luki Charlestona” (“Charleston Loophole”), ale ponieważ taka luka w rzeczywistości nie istnieje, to prawda jest taka, że H.R. 1112 będzie służyć do umożliwienia przedłużania w nieskończoność procesu weryfikacji przeszłości obywateli. Zmiana będzie więc umożliwiała odmowę sprzedaży broni palnej pomimo, że akt sprzedaży/zakupu broni palnej już nastąpił.

NRA-ILA przedstawia problem następująco:

“H.R. 1112 wyeliminuje 3 dniowy termin który powoduje, że służby federalne są zobligowane do wydania decyzji w ramach systemu kontroli dostępu do broni palnej. Zmiana uniemożliwi rządowi wprowadzenie nieokreślonego nigdzie opóźnienia w zakupie broni palnej przez praworządnych Amerykanów.  3-dniowy okres zostanie wyeliminowany i zastąpiony procedurą, która pozostawi nabywców broni bez żadnej ochrony. Jeśli w ramach procedury uzyskania pozwolenia na broń (FFL – Federal Firearms License) weryfikacja w ramach systemu National Instant Criminal Background Check System (NICS) nie zakończy się opinią w ciągu 10 dni roboczych, to potencjalny nabywca może zwrócić się do FBI z wnioskiem o zezwolenie na kontynuowanie zakupu. Procedura FFL określa, że do transakcji zakupu broni nie może dojść przed upływem dodatkowych 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.”

Istniejące prawo federalne ogranicza okres ważności opinii wydanej przez NICS do 30 dni kalendarzowych. Ponieważ H.R. 1112 zakłada dni robocze, a przepis dotyczący ważności opinii NICS obowiązuje w dniach kalendarzowych, to w praktyce H.R. 1112 pozostawia otwartą furtkę do niekończącego się postępowania administracyjnego.

Przykładowo oznacza to, że potencjalny nabywca broni w Black Friday wypadający w dniu 29 listopada 2019 roku, nie będzie mógł złożyć petycji dot. zakupu broni do 14 grudnia. Dodatkowe 10 dni roboczych oznacza przesunięcie terminu do 31 grudnia, czyli dłużej niż 30 dni kalendarzowych na które wydawana jest opinia NICS. Nabywca broni będzie więc zmuszony do ponownego rozpoczęcia procesu weryfikacji swojej przeszłości. I tak bez końca.

(źródło breitbart.com opracowanie Tomasz Trocki)

Chcielibyśmy mieć takie problemy jak mają Amerykanie ze swoimi lewaczkami? Nasza “prawica” jest znacznie bardziej na lewo od amerykańskich lewaczków i chce aby Polacy mieli dostęp do broni zupełnie symboliczny. Taka mi myśl przyszła do głowy.

 

Jeszcze krótkie streszczenie problemu opisanego na stronie dailycaller.com.

Ustawa H.R. 1112 eliminuje 3-dniowy okres, który służył jako swego rodzaju zawór bezpieczeństwa, który uniemożliwiał rządowi federalnemu przedłużanie w nieskończoność okresu oczekiwania na zakup broni przez praworządnego Amerykanina. Obecnie wszystkie podmioty handlujące bronią są zobowiązane przeprowadzić sprawdzenie przeszłości kupującego, aby wyeliminować możliwość nabycia broni, które łamałoby prawo stanowe lub federalne. Jeśli taki podmiot sprzedający broń (Federal Firearms Licensee, dalej: FFL) nie otrzyma z odpowiedniego urzędu (w tym wypadku jest to „National Instant Criminal BAckground Check System”, dalej: NICS) orzeczenia w ciągu trzech dni roboczych, może procedować ze sprzedażą. Po tym okresie FBI sprawdza kupującego wobec którego zastosowano 3-dniowy okres oczekiwania przez 90 dni. Jeśli  w tym okresie okaże się, że kupujący nie miał prawa nabyć broni, powiadamiany jest odpowiedni urząd (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), który broń odbiera.

Omawiana ustawa usuwa wspomniany 3-dniowy okres i zastępuje go procedurą nie zapewniającą ochrony kupującemu broń. Jeśli podmiot sprzedający (FFL) rozpocznie proces sprawdzania kupującego i nie otrzyma odpowiedzi od NICS w ciągu 10 dni roboczych, kupujący może złożyć podanie do FBI o pozwolenie na kontynuację zakupu. FFL nie może sprzedać broni przez 10 dni od wystosowania takiego podania.

Obecne prawo federalne ogranicza ważność sprawdzenia przeszłości przez NICS do 30 dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia takiego badania. Ponieważ jeden system używa dni roboczych, a drugi kalendarzowych, w pewnych warunkach może dojść do tego, że kupujący będzie musiał czekać na pozwolenie na zakup broni w nieskończoność.

Obecny 3-dniowy system zapewnia kupującym zakup broni, który jest zgodny z Drugą Poprawką. Bez tego trzydniowego okresu FBI może odwlekać wydanie orzeczenia zezwalającego na zakup broni i robić to z dowolnego, na przykład politycznego, powodu.

Zwolennicy Rezolucji 1112 powołują się na rzekomą lukę w prawie, która miała doprowadzić do masakry w Charleston w 2015 roku. Po bliższym sprawdzeniu tego przypadku okazuje się, że morderca zakupił broń zgodnie z obowiązującym prawem, a system sprawdzania przeszłości przyszłego mordercy (uruchomiony, ponieważ był on wcześniej aresztowany za posiadanie narkotyków) nie został należycie wykorzystany przez FBI.

(źródło dailycaller.com opracowanie Paweł Machała)