Spadek przestępczości w USA w 2018 r. – broni palnej domach Amerykanów coraz więcej

FBI opublikowało w poniedziałek raport “Crime in the United States” z 2018 r. , w którym zebrano dane dotyczące przestępczości pochodzące od organów ścigania w całym kraju. Wiadomości są dobre, a pozytywne dane okazały się łatwe do zaprezentowania (www.fbi.gov).

W 2018 roku liczba przestępstw z użyciem przemocy spadła w porównaniu z danymi z 2017 roku. Liczba napadów spadła o 12,0 procent, liczba zabójstw i przestępstw z tytułu nieumyślnego zabójstwa spadła o 6,2 procent, a szacunkowa liczba napadów z użyciem przemocy spadła o 0,4 procent.

Według raportu, wskaźniki przestępczości z użyciem przemocy osiągnęły najniższy poziom w 2014 r. i były to najniższe wartości od 1970 r. Wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy w 2018 r. , dla porównania, był trzecim najniższym wskaźnikiem od 1970 r. Poniższy wykres ilustruje mającą odzwierciedlenie w statystykach, malejącą tendencję do popełniania przestępstw z użyciem przemocy:

W przeciwieństwie do doniesień medialnych płynących z mainstreamowych źródeł, dane z 2018 r. odzwierciedlały kontynuację gwałtownego spadku przestępczości, który utrzymuje się od prawie 30 lat. Innymi słowy, nawet jeśli liczba sztuk broni palnej gwałtownie wzrosła, a tzw. zakaz używania broni szturmowej wygasł, przestępczość jednak nadal miała tendencję spadkową.

Ale co z karabinami, o których słyszymy od zagorzałych zwolenników kontroli broni? Czy raport dotyczył użycia także takiej broni palnej? W rzeczy samej. Najwyraźniej karabiny, niezależnie od typu, były używane tylko w 2 % przypadków zabójstw, zgodne z danymi które FBI otrzymało w 2018 roku. Należy to wyraźnie podkreślić: ta liczba obejmuje wszystkie rodzaje karabinów, w tym karabiny myśliwskie, które szef policji w Charlottesville zalecał zakazać zgodnie ze swoimi zeznaniami przed komisją sądowniczą Izby w zeszłym tygodniu. Być może ktoś powinien przypomnieć szefowi Brackney’owi, że karabiny stanowiły mniej zabójstw niż noże (11%), dłonie, pięści i stopy (5%) oraz tępe przedmioty (3%).

Czy te obiektywne dane będą miały jakiekolwiek znaczenie dla polityków i działaczy, których argumenty zostały naukowo obalone? Czy nadal będą łączyć zabójstwa i samobójstwa w fałszywą narracją o “przemocy z użyciem broni”? Jedynym sposobem, aby się o tym przekonać, jest posługiwanie się sprawdzonymi informacjami oraz pociągnięcie do odpowiedzialności propagatorów fikcji w tym zakresie.

Kiedy się spojrzy na dane, rzekoma “epidemia broni palnej” nie występuje dokładnie nigdzie. “Kryzys zdrowia publicznego”, który stanowi siłę napędową dla dążenia każdego liberalnego naukowca w celu uzyskania federalnego finansowania, w praktyce nie istnieje. Pomimo całej ich wyznawanej wierności nauce, każdy pseudo-postępowy polityk czy miliarder-pacynkarz ignoruje dane naukowe dowodzące spadku przestępczości z użyciem przemocy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ich program przedkłada poczucie  fałszywego zagrożenia ponad naturalne poczucie wolności?

(źródło nraila.org tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

W Stanach Zjednoczonych przez 2018 rok sprzedano około 26 milionów egzemplarzy broni. W roku 2019, do września 2019 r. sprzedano już około 20 milionów egzemplarzy broni. Pokazują to dane z systemu NICS (National Instant Criminal Background Check System). System NICS służy do sprawdzenia przeszłości kryminalnej osoby zainteresowanej nabyciem broni. Przychodzi ktoś do licencjonowanego sprzedawcy broni w USA i chce kupić broń – sprawdzany jest w NICS. Gdy wszystko jest OK, kupuje broń. Ile i jaką, tego nie wiadomo. Dla uproszczenia przyjmuję, że jedno sprawdzenie w systemie NICS to jeden sprzedany egzemplarz broni.

Niewyobrażalne dla przeciętnego Polaka – słuchacza mainstreamowych mediów – są sprzedawane ilości broni w USA. Wyobrażacie sobie, że odkąd funkcjonuje system sprawdzenia przeszłości kryminalnej, który pozwala na szacunkowe określenie ilości sprzedanej w USA  broni, tj. od listopada 1998 r., w USA sprzedano około 400 milionów egzemplarzy broni?! Pomimo tego przestępczość systematycznie spada.

Wyobrażacie sobie co przeżywają ludzie, którzy potrafią myśleć gdy słyszą, że w USA jest plaga przestępczości z użyciem broni palnej, a tu takie dane?! Plaga jest, ale w mediach, niewyobrażalnego kłamstwa, manipulacji i głupoty tych, co wierzą w obrazki wyświetlane na monitorach. W rzeczywistości miliony egzemplarzy broni, które pojawiają się w rękach cywilnych Amerykanów nie stanowią zagrożenia. Jest dokładnie przeciwnie. Im więcej broni, tym bezpieczniej. No czy tej tezie można w obliczu powyższych faktów zaprzeczyć?

Tow. Goebbels miał rację, gdyby miał telewizję barbarzyńskie Niemcy wygrałyby wojnę z całym światem – w świadomości Niemców wyłącznie – w istocie byłoby tak jak historia poucza.