Zwycięstwo NRA w Montanie, w obronie praw Drugiej Poprawki

FAIRFAX, Va. – The National Rifle Association’s Institute for Legislative Action (NRA-ILA) z zadowoleniem przyjął dzisiaj decyzję Sądu Najwyższego stanu Montana chroniącą prawa przestrzegających prawa właścicieli broni w tym stanie. W sprawie popieranej przez NRA, sędziowie w stosunku 5-0 uznali, że próba narzucenia przez miasto Missoula drakońskich rozwiązań w zakresie kontroli broni była wyraźnym naruszeniem prawa stanowego.

“Jest to ogromne zwycięstwo właścicieli broni w stanie Montana i wszystkich, którzy cenią sobie wolność w Big Sky Country” powiedział Jason Ouimet, dyrektor wykonawczy NRA-ILA. “Jednogłośne orzeczenie Sądu Najwyższego w Montanie potwierdza, że politycy nie mogą uzurpować sobie praw konstytucyjnych, poprzez pogardliwe wprowadzenie kontroli broni na szczeblu lokalnym”.

W Montanie, podobnie jak w ponad 40 innych stanach, obowiązuje prawo udaremnienia prawa stanowego przez prawo federalne, ograniczające samorządy lokalne w zakresie wprowadzania środków kontroli broni które są bardziej restrykcyjne niż prawo państwowe. Prawo udaremnienia chroni przestrzegających prawa właścicieli broni przed stosowaniem niezrozumiałej mieszanki praw lokalnych, które mogą uniemożliwić noszenie broni palnej w domu i w obronie własnej.

Rozporządzenie w sprawie kontroli broni przyjęte przez miasto Missoula kryminalizowałoby praktycznie wszystkie prywatne transfery broni palnej w mieście, nawet między krewnymi, przyjaciółmi i współpracownikami.

Na początku tego miesiąca, w sprawie popieranej przez NRA, sąd w Waszyngtonie również orzekł, że państwowe prawo udaremnienia zabrania samorządom lokalnym regulowania przechowywania broni palnej.

NRA stanęło na czele walki o uchwalenie państwowej ustawy o udaremnieniu która obowiązywałaby we wszystkich stanach, aby zapewnić jednolitość stanowych ustaw o broni palnej.

“Takie przypadki jasno pokazują, że ludzie potrzebują sędziów, którzy będą wiernie interpretować prawo w obronie wolności obywatelskiej”- podsumował Ouimet.

(źródło nraila.org tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

Oni tam żyją innymi problemami. Ilekroć myślę o tym jakie prawa mają Amerykanie, tylekroć pojawia się ta sama myśl. Czy tam żyją jacyś inni ludzie, że prawa im należne z natury są tak różne od tych, które my mamy, a właściwie których nie mamy? Co sprawia, że ich naturalne prawa, nie są naszymi prawami naturalnymi? Ktoś powie tradycja, kultura, ale przecież to durne tłumaczenie. Kultura i tradycja nie są związane z istotą człowieczeństwa i prawami nadanymi ludziom przez Stwórcę, a przecież właśnie tak Amerykanie uzasadniają swoje prawo do posiadania i noszenia broni?

No to co, się pytam, sprawia, że my nie mamy praw, które są naturalne dla istoty ludzkiej?