Szeryf z Wirginii stwierdził, że powoła tysiące obywateli na swoich zastępców aby bronić ich praw do posiadania broni

Po zmianach w legislaturze Virginii skutkujących przejściem tego stanu z grupy czerwonej do niebieskiej, Demokraci pospieszyli aby złożyć projekty ustaw o kontroli broni, które mają być następnie poddane pod głosowanie i wysłane do gorliwego gubernatora stanu aby ten czym prędzej wpisał je w prawo. Projekty ustaw zawierają wszystko, począwszy od zakazu stosowania broni szturmowej, poprzez obowiązkowe okresy oczekiwania, ustawę o czerwonej fladze, aż po bezpośrednią konfiskatę.

W odpowiedzi hrabstwa w całym stanie zadeklarowały się jako “twierdze drugiej poprawki” (thetruthaboutguns.com) i zobowiązały się nie egzekwować przepisów naruszających prawa, które ustawodawcy oraz gubernator Coonman z pewnością wprowadzą w życie. Podczas gdy hrabstwo Culpeper głosowało aby ogłosić się “twierdzą 2A”, szeryf Scott Jenkins powiedział na sesji rady hrabstwa.

Szeryf, wybrany w listopadzie na trzecią kadencję, powiedział, że nie naruszy swojej przysięgi, odmawiając egzekwowania nowych przepisów dotyczących broni palnej, ale zapewnił, że jest gotów działać w inny sposób.

Zobowiązał się do uczynienie swoimi zastępcami tysięcy mieszkańców Old Dominion, zapewniając im ochronę na mocy Drugiej Poprawki. Zapisy 2A z pewnością zostaną wprowadzone do systemu kontroli broni demokratów, gdyż system ten wymaga pewnych odstępstw niezbędnych dla funkcjonariuszy organów ścigania.

“Jeśli władza zdecyduje się na ograniczenie pewnych rodzajów broni, co uważam za szkodliwe dla naszej społeczności, zaprzysięgnę w Culpeper tysiące zastępców pomocniczych”, powiedział Jenkins, “nie ma żadnych ograniczeń co do liczby ludzi których mogę zaprzysiąc.”  Szeryf dodał: “Osobiście uważam, że niektóre z zaproponowanych ustaw nie przejdą. Nie wydaje mi się, że w Wirginii jesteśmy aż tak bardzo na lewo.”

Może tak się stanie, może nie. Ale biorąc pod uwagę zawartość ustaw które zostały już wstępnie złożone przez Demokratów z Wirginii, zanim przejmą oni kontrolę nad stanem w styczniu, zamierzają uchwalić jak najwięcej ustaw o kontroli broni w jak najkrótszym czasie. (washingtonpost.com).

Szeryf Jenkins jasno wyraził swoje poglądy na Facebooku: facebook.com

Znajdź innych szeryfów z Wirginii, którzy mogliby wziąć przykład z szeryfa Jenkinsa i zaoferować tę opcję praworządnym obywatelom również w swoich hrabstwach (nationalistreview.net).

Dan Zimmerman

(źródło thetruthaboutguns.com tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

Oni naprawdę mogą to zrobić, mogą w odpowiednich okolicznościach powołać obywatela na swojego zastępce dając mu tym samym prawo do noszenia broni oraz inne przywileje wynikające z funkcji. Ba, mogą stworzyć doraźną grupę pościgową czy oddział do walki ze skutkami klęski żywiołowej złożony z cywili jeżeli tylko sytuacja tego wymaga (stories.avvo.com).

Nie wiadomo czy szeryf Jenkins upublicznił swój pomysł z uwagi na obawy przed rozbrojeniem społeczeństwa czy pozazdrościł popularności innym szeryfom, twardo opierającym się programowi kontroli broni… ale nie ma to znaczenia!

Tendencja jest wyraźnie widoczna, amerykańscy stróże prawa murem stoją za prawem obywateli do posiadania i noszenia broni. Gdyby legalna broń palna w rękach praworządnych obywateli była realnym problemem społecznym, przyczyniającym się do nakręcania spirali przemocy i będącym znaczącym źródłem wzrostu wskaźników przestępczości, to przecież właśnie szeryfowie, ludzie z pierwszej linii walki utrzymanie praworządności, powinni być najbardziej zagorzałymi zwolennikami wyciągania broni z obywatelskich rąk.

Ale tak nie jest, co więcej, jest dokładnie odwrotnie czego ostatnimi przykładami są szeryfowie Reams czy Maketa. Szeryf Scott Jenkins z Wirginii dołącza do tej grupy ze swoim nowatorskim pomysłem. I co ty na to Bloomberg?

Maciej Rozwadowski