W “wolnym od broni” Londynie strzały padają średnio nawet co 6 godzin

Jeden z ośrodków analitycznych wezwał do zwiększenia liczby policyjnych “zatrzymań i przeszukań” w Londynie w celu walki z epidemią przestępczości. Stało się to po tym jak ośrodek ten ujawnił, że w stolicy Wielkiej Brytanii co sześć godzin strzela się z broni palnej – mimo że w Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Raport “It Can Be Stopped” (centreforsocialjustice.org.uk), opublikowany przez Centrum Sprawiedliwości Społecznej (CSJ), zbadał średnią liczbę dni pomiędzy wystrzałami z broni w całym Londynie i stwierdził, że “liczby pokazują, że oficjalne zgłoszenie przypadku wystrzału ma miejsce prawie każdego dnia (co 27 godzin)”.

“Mamy jednak mocne podstawy aby przypuszczać, że znaczna ilość użyć broni palnej i przestępstw z użyciem broni nie jest zgłaszana.” Biorąc pod uwagę fakt, że oficjalne statystyki mogą zaniżać ilość faktycznych incydentów z bronią, think tank oszacował, że w rzeczywistości “dane dotyczące przestępczości związanej z bronią w Londynie wskazują, że do wystrzału może dochodzić nawet co 6 do 9 godzin”.

W 2014 r. ówczesna sekretarz stanu Theresa May ograniczyła uprawnienia policji w zakresie zatrzymywania i przeszukiwania w odpowiedzi na naciski aktywistów lewicowych, którzy twierdzili, że taktyka ta jest niesprawiedliwie wymierzona w młodych, czarnych mężczyzn, podczas gdy policja utrzymywała, że w rzeczywistości ratuje ona czarnym życie. W obliczu rosnącej przestępczości burmistrz Khan został zmuszony do wycofania się z własnej obietnicy zarzucenia programu “zatrzymania i przeszukania” w stolicy, złożonej na początku roku 2018.

W raporcie odnotowano, że w całej Wielkiej Brytanii jest około 70 000 członków gangów i że “gangi są odpowiedzialne aż za połowę wszystkich przestępstw z użyciem noża z obrażeniami i 60 procent strzelanin”, przy czym policja szacuje, że w samym Londynie jest do 250 gangów i 4500 ich członków. CSJ proponuje, aby w celu rozwiązania problemu przestępczości z użyciem broni i przestępczości gangów, policja zwiększyła liczbę zatrzymań i przeszukań. “Programy edukacyjne, mentoring, praca z młodzieżą i wiele innych rzeczy mogą pomóc w przekazywaniu treści zniechęcających do noszenia broni i do zmiany zachowań – ale jednym z najskuteczniejszych i dającym natychmiastowe efekty działaniem mającym na celu zwiększenie szans na złapanie tych, którzy noszą noże i broń na ulicach, jest zwiększenie poziomu zatrzymań i przeszukań w Londynie. Baza dowodowa mówi nam również, że zwiększenie ryzyka bycia zatrzymanym może pomóc w ograniczeniu przestępczości. Ważne jest też budowanie świadomości konsekwencji dla tych którzy noszą broń” konkluduje sprawozdanie.

(źródło breitbart.com opracowanie Maciej  Rozwadowski)