IX Piknik Prawicy w Lądku Zdroju – podejście do prawa do broni palnej rozgranicza prawicowość i socjalizm

Z kronikarskiego obowiązku powinienem odnotować moje wystąpienie na IX Pikniku Prawicy w Lądku Zdroju. Piknik odbył się w połowie grudnia 2019 r. Uczestniczyłem w nim i przedstawiłem to co myślę o broni palnej.

Moim zdaniem podejście do broni palnej rozgranicza prawicowość od socjalizmu. Nie można mówić o sobie prawica i być zwolennikiem rygorystycznej reglamentacji broni palnej. Odwrotnie to możliwe. Moim zdaniem można być socjalistą i być za dostępem do broni.

Podejście do broni to jeden z fundamentów prawicowości. Z tego powodu, że my w Polsce chyba ciągle dopiero tworzymy to co nazywa się na całym świecie prawica uznałem, że warto mówić o broni do tych, co nazywają siebie prawicowcami.

Nie pomyliłem się. Podczas mojej wypowiedzi zapytałem zgromadzonych ile osób posiada na podstawie prawa bron. Podczas spotkania było na sali kilkadziesiąt osób i zobaczyłem… No jak myślicie? Czy zobaczyłem las podniesionych rąk? Niestety nie. Okazało się, że jednostki posiadają broń. To bardzo źle.

Budowanie w Polsce prawicy nie może polegać na tym, że ktoś wstaje i mówi o sobie jestem prawicowcem. Prawica to przede wszystkim wartości i ideały ale realizowane w praktyce.

Zapraszam do wysłuchania tego co miałem do powiedzenia na IX Pikniku Prawicy.