Extreme Risk Protection Order w praktyce: brak sprawiedliwego procesu prowadzi do nadużyć

New Jersey’s Extreme Risk Protection Order Act wszedł w życie we wrześniu ubiegłego roku. NJ Advance Media opublikowało analizę wydanych od tego czasu zleceń konfiskaty broni (nj.com). Liczba wydanych zleceń ostatecznych może być zaskakująca: zlecenia ostateczne stanowią mniej niż połowę liczby wydanych zleceń czasowych. Na dzień 22 stycznia wydano 186 zleceń tymczasowych. NJ Advance Media zauważa, że liczba ta równa się ponad jednemu takiemu zdarzeniu dziennie. Sędziowie odrzucili też 25 wniosków o wydanie tymczasowego nakazu konfiskaty.

Po wydaniu tymczasowego nakazu konfiskaty, broń palna należąca do obywatela zostaje zatrzymana i w określonym czasie odbywa się przesłuchanie w celu ustalenia, czy wydanie ostatecznego zlecenia konfiskaty jest celowe. Osoba poddana ERPO ma na tym przesłuchaniu pierwszą okazję, aby przemawiać w swoim imieniu i zapewnić sobie fachową obronę.

Sędziowie w New Jersey wydali 88 ostatecznych postanowień w okresie od 1 września do 22 stycznia i odmówili wydania 29 ostatecznych postanowień. Osiemdziesiąt osiem zleceń końcowych wydanych w następstwie 186 zleceń tymczasowych. Status pozostałych spraw nie był jasny. Ale New Jersey nie jest osamotnione w żarliwym pościgu za nakazami ochrony przed ekstremalnym ryzykiem. Od marca 2018 r. do listopada 2019 r. stan Floryda wydał ex parte 3190 nakazów TRPO-Temporary Risk Protection Order. Stało się to po przeprowadzeniu 2833 przesłuchań TRPO które odbyły się  w następstwie złożenia 3112 wniosków TRPO. Dane te zostały dostarczone przez sądy stanu Floryda.

Aby wszystko było całkowicie jasne: stan Floryda wydał więcej tymczasowych nakazów ochrony przed ryzykiem Ex Parte niż było złożonych petycji w sprawie wydania takich nakazów lub przesłuchań w sprawie nakazów  które zostały już wydane. Jest to średnio prawie pięć nakazów wydawanych ex parte dziennie w całym stanie Floryda w podanym okresie. Populacja Florydy jest około 2,4 razy większa niż w New Jersey. Hrabstwo Pinellas County na Florydzie wydało 445 zleceń przyznania TRPO, ale w tym samym okresie odbyło się tylko 341 przesłuchania w sprawie TRPO. W tym okręgu złożono 448 petycji o TRPO. W Manatee County na Florydzie wydano 57 TRPO, ale tylko 31 przesłuchań (i 59 petycji). Okręg Okaloosa przeprowadził 9 przesłuchań TRPO, ale wydał 23 Tymczasowe Zlecenia Ochrony Ryzyka Ex Parte. W Sumter County było 31 konfiskat i tylko dwa przesłuchania.

Nie musi to oznaczać, że organy ścigania lub sądownictwo w którymkolwiek z tych stanów działają niegodziwie. Problem z prawem czerwonej flagi lub ERPO polega na tym, że te narzędzia prawne staną się powszechną praktyką, batem na każdego kto nastąpi komuś innemu na odcisk lub że staną się one powszechnie stosowanym narzędziem pomocniczym w innych postępowaniach sądowych.

Wszystko to stanowi tylko dowód potwierdzający słuszność działania NRA, które wielokrotnie sprzeciwiało się przepisom pozbawiającym przestrzegających prawa Amerykanów ich praw obywatelskich bez należytego procesu sądowego. Zwolennicy kontroli broni wybrali przepisy ERPO jako swój główny cel. Przeciwnik broni chętnie poświęci sprawiedliwy proces, który sam w sobie jest często jedynie dodatkiem do jego anty-zbrojeniowej agendy – podobnie jak pominie zapewnienie udzielenia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. (nraila.org)

NRA usilnie pracuje w całym kraju, aby zapewnić ochronę należytych praw procesowych, a tym samym zapewnić, że ludzie mogą uzyskać dostęp do pomocy której potrzebują.

NRA pracuje również nad tym aby zwolennicy kontroli broni nie używali ERPO jako narzędzia do osiągnięcia swojego celu – amerykańskiego społeczeństwa pozbawionego środków do samoobrony.

(źródło NRA-ILA tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

Wiadomości z Ameryki czasem mogą wydawać się nie dość zrozumiałe ale jestem przekonany, że trzeba je tu zamieszczać. Na podstawie tych informacji możemy np. zobaczyć jak wielka jest różnica pomiędzy działaniem sądów w Ameryce. Jak wiecie jestem adwokatem i gdy czytam, że sądy uwzględniają tylko jakiejś części policyjne wnioski o konfiskatę broni, a nie prawie wszystkie to wiecie co myślę? Ameryka to jest jakiś inny świat. W Polsce co wnioskuje prokurator czy policja do sądu, to jest na ogół, podkreślam na ogół uroczyście zatwierdzane. Nie mam dobrego zdania o sędziach w Polsce. Jestem przekonany, że adwokacki żart iż rozprawa sądowa to uroczyste zatwierdzenie aktu oskarżenia, powstał w oparciu o fakty.

Ktoś powie, że w Polsce system jest zły, prawo jest niedobre. O nie, z tym się nie mogę zgodzić. Jestem zwolennikiem zasady, że nawet prawo złe człowiek sprawiedliwy potrafi wyprostować. W Polsce żyjemy w przekonaniu, że mamy wymiar sprawiedliwości, a fakty są takie, że żaden przepis prawa nie nakazuje aby wyrok sądu był sprawiedliwy. Po co zatem używać słowa sprawiedliwość, skoro imperatywem działania sądu nie jest dążenie do sprawiedliwości? Moim zdaniem po to, aby ogłupiać ludzi pięknie brzmiącymi hasłami, na które naprawdę łatwo można łapać ludzi, którzy sądzą po pozorach, a nie w oparciu o fakty.