Gubernator Pensylwanii uznaje dostępność broni za kluczową dla ochrony życia, także w czasie epidemii #koronawirus

W zaktualizowanej liście przedsiębiorstw kluczowych dla podtrzymania życia, opublikowanej o 14:30 w dniu 24 marca 2020 r., gubernator Pensylwanii, Tom Wolf, oświadczył, że posiadacze federalnych licencji na obrót bronią palną, obecnie określani jako dealerzy broni, stanowią przedsiębiorstwa kluczowe dla ochrony i podtrzymania życia. Stało się tak względu na, zgodny i odrębny, wyrok Sądu Najwyższego Pensylwanii w składzie: sędzia David Wecht, do którego dołączyli sędziowie Donohue i Dougherty z Civil Rights Defense Firm, P. C. , et al., w sprawie  “CIVIL RIGHTS DEFENSE FIRM, P.C., FIREARMS POLICY COALITION, INC., PRINCE LAW OFFICES, P.C., TROP GUN SHOP LTD., AND ROGER MULLINS przeciwko  Gubernator Wolf” (princelaw.files.wordpress.com).

Znalazło to konkretne odzwierciedlenie w zapisach prawa w sekcji Handel, Transport i usługi komunalne, podsekcji Handel detaliczny, podsekcji Towary sportowe, Hobby, Sklepy z książkami i muzyką, które brzmią teraz:

“Poza tym, że sprzedawcy broni palnej mogą prowadzić działalność bezpośrednią w ograniczonym zakresie, aby zrealizować tylko te części sprzedaży/transferu, które zgodnie z prawem muszą być prowadzone osobiście, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 1) wszystkie takie transakcje sprzedaży/transferu będą prowadzone w drodze indywidualnych spotkań w tylko w ściśle określonych godzinach w celu zminimalizowania interakcji społecznych i gromadzenia się osób; 2) sprzedawca będzie przestrzegał zasady utrzymywania odpowiedniego dystansu między poszczególnymi ludźmi, odpowiedniego odkażania przestrzeni spotkań pomiędzy poszczególnymi spotkaniami oraz innych środków zaradczych, aby chronić swoich pracowników i społeczeństwo.”

Zapisy te są zgodne z argumentacją sędziego Wecht’a, który po oświadczeniu, że “obowiązkiem gubernatora jest zapewnienie naszym obywatelom możliwości nieprzerwanego korzystania z ich konstytucyjnego prawa”, stwierdza:

“Nie musi to koniecznie przybierać formy uogólnionego wyjątku obejmującego wszystkich sprzedawców broni palnej i każdego z osobna, chociaż ten typ działalności został sklasyfikowany jako “kluczowy” w innych częściach naszego kraju. Przeciwnie, tak jak gubernator zezwolił restauracjom na oferowanie usług “na wynos”, ale zakazał spożywania posiłków na miejscu, tak samo gubernator może ograniczyć swoją kontrolę nad detalistami handlującymi bronią palną tylko do realizacji tej części zakupu broni, który musi być zrealizowany osobiście. Realizacja transakcji może być prowadzona przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnych ograniczeń mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19, ale mimo to procedura ta nadal stanowi legalną drogę zakupu i sprzedaży broni palnej, co pozwala uniknąć niedopuszczalnej ingerencji w podstawowe obywatelskie prawa konstytucyjne.”

Warto w tym miejscu zauważyć, że sędzia Wecht wydał ten werdykt przebywając, wraz z rodziną, na kwarantannie w związku z COVID-19.

Należy szczególnie podziękować sędziom Wecht’owi, Donohue i Dougherty za to, że w tych trudnych, będących testem dla ludzkiej duszy, czasach stanowią opokę wolności. Należy też pogratulować głównemu radcy prawnemu Joshua Prince z Civil Rights Defense Firm, P. C. (civilrightsdefensefirm.com) za podjęcie działań prawnych, które doprowadziły gubernatora Wolfa do stwierdzenia, że dealerzy broni palnej są elementem “chroniącej i podtrzymującej życie” gałęzi gospodarki.

(źródło blog.princelaw.com tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

Jeep, pistolet 1911, co tam jeszcze by się przydało? No tak, w Polsce to tylko improwizacja, fotomontaż, marzenie o normalności. W Polsce by się rozumni ludzie przydali, którzy zrozumieją to co oczywiste, a to co powyżej opisane. Bez tego nie będzie normalności nawet jak będzie Jeep i 1911-tka.