Strzał.pl: koronawirus SARS-CoV-2 a badania okresowe na broń

W całości za stroną strzal.pl. Zachęcam do jej odwiedzania.

Życie w czasach epidemii codziennie przynosi nowe problemy – czasami wbrew pozorom dość łatwe do rozwiązania. Czytelnik zadał nam pytanie: co zrobić, gdy kończą się nam badania okresowe na broń, a przychodnie lekarskie zawiesiły wykonywanie takich badań w związku ze stanem epidemii? Policja (WPA) jeszcze nie wie, co robić w tej sytuacji, i owego Czytelnika odesłała z kwitkiem. To ostatnie akurat najmniej mnie dziwi, bo to jest standard do którego przywykliśmy. A co robić? Na szczęście nic robić nie musimy!

Przepisy uchwalonej i podpisanej już przez prezydenta tzw. „tarczy antykryzysowej”, czyli ustawy z dnia 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przewidziały stosowną regulację w tym zakresie. Otóż „stare” badania lekarskie i psychologiczne (czyli te, które za chwilę miałyby się już zdezaktualizować) zachowują ważność – do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii – i nie ma potrzeby ich robienia w czasie epidemii: odnowimy je na spokojnie w terminie późniejszym. Innymi słowy czas epidemii wstrzymuje wszelkie czynności administracyjne związane z dostarczaniem okresowych badań lekarskich i psychologicznych.

Art. 1 pkt 17 wyżej wspomnianej ustawy dodaje bowiem do tzw. ustawy anty-koronawirusowej dodatkowy przepis, tj. art. 31m ust. 2, który mówi:
„2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Rozwiązanie to działa bezpośrednio z mocy ustawy, czyli automatycznie, a więc bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków ze strony posiadaczy broni – Policja ma obowiązek to wiedzieć. I oczywiście honorować!

Proszę o przesyłanie na adres redakcja@strzal.pl wszelkich pytań związanych z problemami, jakie przed posiadaczami broni stawia epidemia koronawirusa. Będziemy starali się na nie odpowiadać, w takim właśnie trybie: na stronie internetowej, żeby wszyscy mogli się zapoznać z wyjaśnieniami.

Tak jak już pisałem poprzednio, mam nadzieję że po świętach Wielkanocnych zaczniemy stopniowy powrót do normalności – a jeśli nie po tych świętach, to po długim majowym weekendzie. Wtedy zaprosimy Państwa do lektury kolejnego numeru naszego miesięcznika – który jest już gotowy, ale z którego publikacją musimy się jeszcze chwilę wstrzymać, z powodu zakłócenia systemu dystrybucji prasy. Na razie więc wciąż zapraszam tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, do lektury marcowego numeru : papierowo (kioski i saloniki z prasą działają), elektronicznie (cały czas można zakupić prenumeratę w formie plików PDF) i na stronie internetowej www.strzał.pl.
Od dziś proponujemy także nową formę dostępu do czasopisma: zakup pojedynczych numerów miesięcznika w formie pliku PDF, w cenie 11 zł za edycję. Płatność przelewem na konto nr: 75 1020 1068 0000 1502 0349 1933 (ten sam, co do prenumeraty), w opisie przelewu prosimy koniecznie podać adres e-mail na który mamy wysłać zakupiony numer.