Komendant Policji z Illinois wprowadza zmianę dla legalnych posiadaczy broni w celu utrzymania bezpieczeństwa obywateli

W tym tygodniu policja stanowa stanu Illinois (ISP) wprowadziła w trybie nadzwyczajnym regulację dotyczącą przedłużenia terminu ważności aktualnych kart FOID i licencji CCL podczas epidemii Covid-19. Nowe zasady dostępne są na facebookowej stronie policji stanowej  (facebook.com/IllinoisStatePolice).

I tak :

  • Karty FOID posiadaczy którzy złożyli wniosek o przedłużenie ich ważności, zachowują tą ważność przez cały okres trwania proklamacji stanu klęski i przez okres 12 miesięcy od zakończenia klęski, nawet jeśli ich wniosek o przedłużenie ważności nie został złożony przed upływem terminu ważności.
  • Posiadacze licencji CCL, którzy złożą wniosek o odnowienie licencji, zachowują tą ważność przez cały okres trwania proklamacji stanu klęski i przez okres 12 miesięcy od zakończenia klęski, nawet jeśli ich wniosek o odnowienie licencji CCL nie został złożony przed wygaśnięciem licencji.
  • Posiadacze licencji CCL nie będą zobowiązani do natychmiastowego przedstawienia potwierdzenia odbycia trzygodzinnego szkolenia wraz z wnioskiem o przedłużenie CCL.
  • Licencjobiorcy CCL będą musieli przedstawić dowód trzygodzinnego szkolenia odnawiającego w ciągu 12 miesięcy od oficjalnego zniesienia stanu klęski, aby utrzymać ważność licencji CCL.

Policja będzie nadal egzekwowała cofnięcia zarówno uprawnień FOID jak i CCL. Posiadacz karty FOID, który otrzyma zawiadomienie o cofnięciu karty, zwracają swój formularz FOID i przedstawia potwierdzenie utylizacji broni palnej, która była w jego posiadaniu, policji stanu Illinois. Posiadacz CCL, który otrzyma powiadomienie o cofnięciu licencji, zwraca swoją licencję CCL policji stanu Illinois.

Powyższe zasady wchodzą w życie w trybie natychmiastowym.

NRA w pełni popiera działania Policji Stanowej stanu Illinois zmierzające do ograniczenia uciążliwości dla legalnych właścicieli broni podczas trwającej obecnie pandemii.

(źródło NRA-ILA opracowanie Maciej Rozwadowski)

Nie jest to może zbyt doniosła wiadomość, ale pokazuje mechanizmy działania służb w tzw. państwie prawa. Szef policji stanowej ma pełne ręce roboty w tym nadzwyczajnym czasie więc sprawy oczywiste, związane z możliwością utrzymania bezpieczeństwa obywateli załatwiane są kilku-zdaniowymi regulacjami i zamieszczane na Rejsie, żeby każdy jak najszybciej się o nich dowiedział. Takie działanie jest uzasadnione wysokim poziomem zaufania na linii obywatel-służby. Przecież jeśli ktoś miał już licencję na ukryte noszenie broni to dlaczego coś samoistnie miało by się zmienić w jego stanie praworządności?

Po co kazać mu teraz wypełniać kwity i nadwątlać i tak już osłabiony budżet domowy opłatami? No i trzeba dać jakiś realny termin na spełnienie wymogów kiedy sytuacja zacznie wracać do normalności. Brzmi logicznie?

Jak pewnie już większość zauważyła wpis nie dotyczy tego kraju bo tutaj nie ma województwa Illinois.

Jakie trzęsienie ziemi wywołała by wiadomość, że jakikolwiek tutejszy komendant wojewódzki samodzielnie wprowadził regulację bazującą na następującym rozumowaniu:

Wszystkie działania władzy pokazują z jak poważnym zagrożeniem się mierzymy. Żołnierze z długą bronią na ulicach, mandaty w wysokości przekraczającej czasami roczne dochody no i “niewidzialna chińska śmierć” panosząca się w powietrzu. W związku z powyższym obywatele znajdują się w ciągłym, ponadprzeciętnym, długotrwałym stanie zagrożenia życia i zdrowia. Aby wzmóc stan bezpieczeństwa społecznego, wszyscy legalni posiadacze broni, niezależnie od “przeznaczenia posiadania”, mogą bezpłatnie składać wnioski o pozwolenie na broń do ochrony osobistej w najbliższej komendzie powiatowej. Wnioski te zostaną automatycznie zaakceptowane na okres trwania stanu epidemii i dwa lata po zniesienia tego stanu.

A na koniec napisać to wszystko na twitterze z dopiskiem “Obowiązuje od zaraz”.

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia na najwyższych szczeblach władzy w związku z występowaniem “chorób towarzyszących” gwarantowane. No i nie wiadomo jakby to przeżył niejaki “Bazooka”.

Maciej Rozwadowski

Pamiętajcie proszę o wsparciu tej strony. Ostatnio Fundacja Trybun.org.pl jedzie na oparach 🙂 .