Druga Poprawka zapewnia, że nikt w Ameryce nie może zostać zniewolony – niewolnikiem jest ten komu zakazano lub można zakazać posiadania broni

Zaledwie kilka tygodni po poddaniu się Konfederatów pod Appomattox w ostatniej bitwie wojny secesyjnej, czarnoskóry działacz społeczny, przywódca ruchu abolicjonistów – Frederick Douglass napisał:

Teraz, kiedy czarny człowiek może zostać pozbawiony prawa głosu, podczas gdy ustawodawcy Południa mogą odebrać mu prawo do posiadania i noszenia broni i dopóki mogą – zabronić murzynowi chodzić z laską tam skąd pochodzę, nie pozwolić piątce z nich zebrać się razem – praca Abolicjonistów nie jest skończona. Bez względu na zapis w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, że prawo do posiadania i noszenia broni nie zostanie ograniczone, czarny człowiek nigdy nie miał prawa ani do posiadania ani do noszenia broni. Ustawodawcy Stanów Zjednoczonych nadal będą mieli prawo im tego zakazywać na mocy tej [Trzynastej] Poprawki. Mogą oni utrzymywać system nieprzyjaznego ustawodawstwa, a czy będą to robić? Czy nie będą mieli żadnych uprzedzeń aby tak postępować?

(Frederick Douglass, In What New Skin Will the Old Snake Come Forth? Adres dostarczony w Nowym Jorku, 10 maja 1865, s. 83-84 [In Frederick Douglass Papers, seria 1, t. 4]. frederickdouglass.infoset.io)

W następnym roku (1866) Kongres uznał, że rozbrajanie uwolnionych ludzi jest rzeczywiście częścią wysiłków władz południowych stanów aby utrzymać ich dalej w stanie faktycznego ubezwłasnowolnienia. Tak więc w 1866 r. Biuro Wyzwoleńców nakazało armii Unii na Południu chronić “pełne i równe korzyści ze wszystkich praw i postępowań dla bezpieczeństwa osób i majątku, łącznie z konstytucyjnym prawem do noszenia broni” dla uwolnionych.

W tym samym roku przyjęto ustawę o prawach obywatelskich, a Czternastą Poprawkę, która gwarantowała z racji obywatelstwa posiadanie i zakaz naruszania konstytucyjnych praw, wysłano do władz stanowych w celu jej ratyfikacji. Prawa te zostały uchwalone w duchu nakreślonego przez zwolenników tego prawa celu, tj. jest ochrony prawa do samoobrony uwolnionych ludzi w ramach Drugiej Poprawki.

McDonald v. Chicago (2010) – supreme.justia.comszczegółowy opis historii legislacyjnej i cytat za Spooner).

Można dyskutować, czy podejście Lysandera Spoonera amerykańskiego prawnika i filozofa, abolicjonisty, do interpretacji Konstytucji USA, spisane w 1845 r. w książce “Niekonstytucyjność niewolnictwa”, jest najlepsze. Jednak trzeba przyznać, że pewne elementy jego wizji konstytucyjnej były tak przekonujące – i na tyle zgodne z prawem naturalnym – że stały się prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Jak uznano, tworząc Czternastą Poprawkę, niewolnictwo i konstytucyjne prawo do posiadania broni stoją ze sobą w wyraźnej sprzeczności.

Zanim uchwalono Trzynastą i Czternastą Poprawkę Lysander Spooner wykorzystał Drugą Poprawkę aby argumentować, że niewolnictwo było niezgodne z Konstytucją USA pisząc, że niewolnikiem jest osoba, której zakazano lub można zakazać posiadania broni, a Druga Poprawka gwarantuje, że wszystkie osoby mogą posiadać broń, więc żadna osoba w Stanach Zjednoczonych nie może być niewolnikiem.

David Kopel w „Does the Second Amendment prohibit slavery?”. (reason.com)

(na podstawie thetruthaboutguns.com opracował Maciej Rozwadowski)

Niezwykle pouczający artykuł, a jeszcze bardziej ten ukryty pod linkiem reason.com pod tytułem Does the Second Amendment prohibit slavery?  (Czy Druga poprawka zabrania niewolnictwa?) Gdyby ktoś chciał go w całości przełożyć na język polski i podesłać mi do wstawienia, będę niezwykle wdzięczny. Moim zdaniem jest taka potrzeba, szczególnie w Polsce.

Tam są takie słowa: niewolnictwo i konstytucyjne prawo do posiadania broni stoją ze sobą w wyraźnej sprzeczności, niewolnikiem jest osoba, której zakazano lub można zakazać posiadania broni.

To to bardzo ważne w dzisiejszych czasach także dla nas. Amerykanie przeszli bardzo ciekawy epizod w swojej historii, który my przechodzimy ale nie jako epizod, a trwałe zjawisko. Trwałość tego co oni przeszli w krótkim czasie, nie oznacza, że wnioski są różne.

Po bratobójczej Wojnie Secesyjnej Amerykanie znieśli niewolnictwo. W Trzynastej Poprawce wprost zakazali  niewolnictwa. W krótkim czasie po  tym okazało się, że przy pomocy faktów, ustaw, niewolnicy zostają niewolnikami, bo prawa konstytucyjne z Drugiej Poprawki nie są wobec nich respektowane. Dumni Południowcy chcieli przy pomocy faktów utrzymać swoją uprzywilejowaną pozycję. W Ameryce natychmiast pojawiła się Czternasta Poprawka, która stanowi że do obywatela stosują się wszystkie prawa. Tym samym do wyzwoleńców miałem mieć zastosowanie prawa wyrażone w Drugiej Poprawce. Zrobili to mądrzy Amerykanie aby było jasne, że nie może być obywatelem ten, kto nie może korzystać z prawa do posiadania i noszenia broni zapisanego w Drugiej Poprawce.

Jakie to ma znaczenie dla nas Polaków nie muszę chyba wyjaśniać. My nie mamy prawa do posiadania i noszenia broni – tak samo jak początkowo czarnoskórzy wyzwoleńcy – byli niewolnicy. Oni mieli na kartce napisane, że są obywatelami, ale nie mieli prawa do posiadania i noszenia broni, a więc w istocie nadal byli niewolnikami, chociaż nazywali się wolnymi obywatelami. Mądrzy Amerykanie bardzo szybko zrozumieli, że nie słowa są ważne, a fakty.

W Polsce ważne są słowa, nie fakty. Nie mamy prawa do posiadania i noszenia broni, a jesteśmy nazywani wolnymi i obywatelami. Jesteśmy więc co najwyżej jako czarnoskórzy wyzwoleńcy bezpośrednio po Wojnie Secesyjnej, bez prawa do pełnego korzystania z praw obywatelskich i w ciągłym zagrożeniu zostania niewolnikami.

Jak widzicie twierdzenie, że niewolnik nie może posiadać broni nie jest wcale naciąganym hasłem, a mądrością wynikającą z historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.  Dla mnie powyższe jest odkryciem, nowością, wcześniej o tych faktach nie wiedziałem. Jestem też pod wrażeniem jak to bardzo pasuje do nas, do czarnych wyzwoleńców i jeszcze nie obywateli.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Dzięki waszemu wsparciu strona działa.