Pan, władza, powiedział: Jeżeli obywatele zachowują się nieodpowiedzialnie, trzeba troszeczkę zaostrzać restrykcje

Uważam następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych. Uważam, że funkcją rządu jest zabezpieczanie praw naturalnych, gwarantowanie aby obywatel mógł z nich w sposób nieskrępowany korzystać. Gdy rząd uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym co jest dobre, a co jest złe, mówienie obywatelom że są lub nie są odpoweidzialni – tym samym do poprawiania i wychowywania ludzi, gdy rząd uzurpuje sobie prawo troski o osobiste bezpieczeństwo rządzonych, staje się rządem tyranów. Jest tak, bo rząd robi to na siłę, przy pomocy policyjnej pałki i ekonomicznego wyniszczenia. Dokładnie tak jak to ma miejsce w Polsce.

Nie do końca znajduję słowa aby skomentować to co pan Duda powiedział. On jednoznacznie pokazał swoje pojmowanie tego czym jest rząd. Rząd to dla niego władza, do wykręcania rąk obywatelom gdy ten rząd/władza uzna, że to jest dla nich dobre. Rząd nie jest aby służyć obywatelom i zabezpieczać ich naturalne prawa, rząd zdaniem pana Dudy to władza, która może na siłę powstrzymywać nas przed tym co rząd/władza nazywa nieodpowiedzialnością. Takie pojmowanie świata jest moim zdaniem dowodem na mentalne tkwienie pana Dudy w socjalistycznym systemie antywartości. To świat sowiecki, autorytarny, wręcz zamordystyczny, dla ludzkich praw i wolności niebezpieczny.

Przypominam, że władza to była ludowa, sowiecka, był pan władza z pałką przy teczce raportówce. Nad obywatelami nie powinno być władzy, bo jak jest władza to są poddani. Wybrany spośród ludzi powinien być rząd dbający o możliwość korzystania z praw naturalnych. Na podstawie tego co pan Duda opowiada widzę, że on wyznaje bardzo niebezpieczne dla naszej wolności socjalistyczne antywartości. Na marginesie dodam, że zupełnie takie same jakie kiedyś ogłosił z mównicy sejmowej pan Zieliński. W swojej deklaracji socjalistyczności pan Duda wyraził dokładnie tą samą myśl: obowiązkiem państwa jest dbać o bezpieczeństwo obywateli i to władza robi na siłę, prewencyjnie – jak pan Duda mówi generalnie.

Maski już zostały zdjęte. Spod masek miłych twarzy widać wilcze zęby. Politycy w Polsce, z naprawdę nielicznymi wyjątkami polityków Konfederacji, są politykami socjalistycznymi. Epidemia chińskiego wirusa pozwala lub daje im pretekst do odrzucenia masek. Pokazują swoje socjalistyczne oblicza, panowie władza, panowie nasi. Moim zdaniem oni zapomnieli, żeśmy wszyscy równi, nie dzielimy się na panów z władzy i poddanych. Stoimy na tym samym poziomie – my obywatele i oni czasowo sprawujący z naszej woli rządy, a nawet niepokornie twierdzę, że my obywatele jesteśmy od nich mądrzejsi.

2020-12-22 20:27 (PAP) Prezydent: jeśli obywatele zachowują się nieodpowiedzialnie, trzeba troszkę zaostrzać restrykcje

Trzeba obserwować, jak zachowują się obywatele; jeżeli zachowują się nieodpowiedzialnie, to trzeba wtedy troszkę zaostrzać restrykcje, bo obowiązkiem władz jest dbać o bezpieczeństwo obywateli i władza nie ma innego wyjścia, musi to czynić w sposób generalny – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Pytany jaka jest jego ocena sposobu wprowadzenia obostrzeń przez rząd ocenił, że w społeczeństwie zawsze będzie “grupa zachwycona” oraz grupa, “która się obawia i uważa, że powinny być pełne obostrzenia, bo trzeba się chronić przed pandemią koronawirusa”. “(Oni) ze wszystkich sił będą wskazywali przykład Niemiec i innych krajów zachodnich, gdzie restrykcje idą znacznie dalej i były dużo wcześniej wprowadzane niż w Polsce. Epidemiolodzy będą narzekali, że to wszystko za późno, a z drugiej strony znajdzie pani grupę osób, która powie: +a po co to w ogóle wprowadzać+” – zaznaczył.

“Ja uważam, że trzeba działać rozsądnie, ale trzeba obserwować jak zachowują się obywatele. Jeżeli zachowują się nieodpowiedzialnie, to trzeba wtedy troszkę zaostrzać restrykcje, bo obowiązkiem władz jest dbać o bezpieczeństwo obywateli i władza nie ma innego wyjścia, musi to czynić w sposób generalny” – podkreślił Duda.

Moim zdaniem jedyna władza, jaka jest władzą został opisana przez króla Żydów – Dawida (1 księga Kronik 28, 11-12), ale któż to może zrozumieć, z całą pewnością nie partyjni kacykowie pławiący się w luksusach, często ponad prawem.

Błogosławiony jesteś na wieki Ty, Panie, Boże naszego ojca Izraela. Do Ciebie, Panie, należy wielkość i moc. Twój jest majestat, sława i dostojeństwo. Tak, wszystko na niebie i ziemi jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy władza. Ty jako głowa jesteś ponad wszystkim. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty rządzisz wszystkim i u Ciebie jest siła. Od Ciebie zależy, czy kogoś zechcesz wywyższyć i wzmocnić.