Kontrola posiadania broni nie powstrzyma przemocy

W najnowszym raporcie American Public Health Association (ajph.aphapublications.org) sprawdzano, czy ustawy ograniczające prawo do posiadania i noszenia broni mogą mieć wpływ na te zabójstwa i samobójstwa, w których broń palna nie występuje jako narzędzie. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy liczbą zabójstw niezwiązanych z bronią, a występującymi zmianami w liczbie zabójstw związanych z bronią. Dane dotyczące samobójstw były zbyt skąpe by mogły być użyteczne. Raport opierał się raczej na analizie serii wcześniejszych badań.

Autorzy raportu zauważyli, że niektórzy eksperci opisują tzw. efekt substytucji. Oznacza to, że dana osoba która nie zginęła w wyniku użycia broni palnej, może zostać pozbawiona lub pozbawić się życia stosując inną formę przemocy. Cytują oni  wiele wcześniejszych badań, z których wynika, że osoby które nie popełniły samobójstwa przez strzał z broni palnej i tak doprowadzały do tego ale w inny sposób. Również niektóre zabójstwa z premedytacją które nie zostały popełnione z użyciem broni były ostatecznie popełniane z użyciem innego narzędzia.

Z publikacją tą wiąże się jednak kilka problemów.  Autorzy wydają się postrzegać wszystkie pozbawienia życia jako złe, i nigdy nie wspominają o uzasadnionych przypadkach odebrania życia. Te często wiążą się z samoobroną lub odpowiednim działaniem policji lub osób postronnych w celu ochrony niewinnych. Badacze zdają się zakładać, że każda redukcja liczby śmierci wywołanych w związku z użyciem broni, bez względu na okoliczności, jest pożądana. Ignorują napaści którym zapobiega właściwe użycie śmiertelnej siły.

Niedawno jeden publicystów DRGO wskazał na istnienie wielu recenzowanych badań akademickich przeprowadzonych przez różnych autorów, które sugerują, że powszechne posiadanie broni powstrzymuje przestępczość (drgo.us). Wskazał on również na konkretny przypadek w którym doszło do niepotrzebnej śmierci dzieci, ponieważ pracownicy ochrony byli nieuzbrojeni (chodzi o strzelaninę w Parkland – przyp. M.R.). W tej szkolnej strzelaninie, w której życie straciło wiele osób, uzasadnione wyeliminowanie strzelca pozwoliłoby uniknąć bólu serca rodzin i sprawiłoby, że szkolna kariera wielu nastolatków nie zakończyłaby się konduktem żałobnym.

Naukowcy znaleźli dowody na to, że prawo do noszenia broni palnej (Right-to-Carry laws) powstrzymuje brutalne przestępstwa, w tym gwałty i morderstwa, a także obniża liczbę włamań, podczas gdy ograniczenia w prawie do ukrytego noszenia broni mogą zwiększyć liczbę niewinnych osób które zostają zamordowane (crimeresearch.org). Posiadanie broni palnej jest szczególnie ważne dla kobiet, które zazwyczaj nie mają atutu przewagi fizycznej nad tymi którzy je atakują – bycie uzbrojonym w broń palną może zrekompensować tą dysproporcję.

Codziennie pojawiają się doniesienia o właścicielach domów używających broni do obrony przed intruzami (spw-duf.info). Ponieważ intruzi to często młodzi mężczyźni, często zdarza się, że mieszkańcy domu są słabsi fizycznie, a zatem uzasadnione zabójstwo z użyciem broni palnej zapobiega śmierci lub obrażeniom z rąk przestępcy. (spw-duf.info)

Wyciągając wnioski z przytaczanych badań, autorzy raportu błędnie zakładają, że wiele osób nie posiadających dostępu do broni palnej, a które odebrały sobie życie w inny sposób, stanowią populację osób zmarłych przypadkowo. Nierozpoznanie tych samobójstw jako tego czym faktycznie są, maskuje fakt, że ci którzy nie używają broni palnej do popełnienia samobójstwa, robią to innymi metodami. Minimalizuje to wpływ redukcji liczby samobójstw z użyciem broni na wzrost liczby samobójstw z użyciem innych środków i błędnie zawyża odsetek samobójstw z użyciem broni palnej. Trudności w odróżnieniu samobójstw od innych form gwałtownej śmierci, takich jak wypadek czy morderstwo, zostały opisane w wielu publikacjach (sciencedirect.com).

Co ciekawe, ostatnie badania w których wykorzystano złożone techniki statystyczne do zbadania ryzyka samobójstwa, wskazały problemy z depresją jako główny czynnik prognostyczny. W badaniach tych dostęp ofiary do broni palnej nie został w żaden sposób wskazany jako czynnik potęgujący ryzyko samobójstwa    (jamanetwork.com).

Ogólny wniosek jest taki, że zależności między zabójstwami, uzasadnionym pozbawieniem życia, samobójstwami i dostępnością broni palnej są bardzo złożone, a intencje zarówno morderców jak i samobójców są prawie zawsze wcześniej widoczne. Obwinianie martwych przedmiotów za to do czego ich użytkownicy decydują się je wykorzystać jest niczym innym jak elementarną głupotą.

Thomas E. Gift – lekarz medycyny (drgo.us tłumaczenie Maciej Rozwadowski)