Trwa intensywna operacja medialna o kryptonimie “strzelanina”

Dzięki ofiarności tych czytelników bloga, którzy wspierają Fundację Trybun.org.pl, od wielu  lat mam dostęp do serwisu PAP. Nie jest to serwis marzeń, jednak jest to istotne źródło medialnego, powszechnego przekazu jaki ma miejsce w Polsce. Staram się w związku z tym śledzić zamieszczane tam depesze.

Dotychczas było tak, że od czasu do czasu pojawiała się depesza dotycząca tzw. strzelaniny w USA. Nastąpiła istotna w tym przedmiocie zmiana. Od miesiąca trwa intensywna operacja medialna kryptonim “strzelanina”. Poniżej zamieszczam nagłówki z depesz PAP poświęconych tzw. strzelaninom. Gdyby ktoś był ciekawy treści całej depeszy PAP wystarczy kliknąć na nagłówek, a otworzy się depesza.

Musicie przyznać, że ilość doniesień o tzw. strzelaninach jest niezwykła. Nigdy dotąd tyle tego nie było.

Nie wydaje mi się aby było to wyłącznie związane z tym co dzieje się w USA i zabiegami towarzysza Bidena odebrania przestrzegającym prawa obywatelom ich naturalnego prawa do posiadania broni. Moim zdaniem intensywność zjawiska pozwala mi na użycie określenia operacja. Moim zdaniem ta operacja jest przygotowaniem, ostrzałem medialnym, przed czymś co ma nastąpić w Polsce. 

Trwa jakiegoś rodzaj walka, zmagania o ukształtowanie naszych przekonań na zjawisko posiadania broni. Moim zdaniem ktoś chce narzucić nam swoją krwawą wizję zjawiska, wizję fałszywą, wynaturzoną, nienaturalną, bez związku z faktami. Do tego w dzisiejszych czasach potrzebne jest medialne przygotowanie, bo zmiany dokonywane są nie w oparciu o merytoryczną dyskusję i argumenty, a w oparciu o emocjonalne manipulacje. Posłużę się cytatem z wpisu pana Xaviera Messinga:

Zaawansowane techniki projekcyjnych prowokacji to elementarz oraz integralna część złożonych wywiadowczych operacji psychologicznych. Istotą jest określenie zaktualizowanego kodu dostępu do zbiorowej świadomości mas. Dla profesjonalnych analityków ofensywnych jest oczywiste, że kodem dostępu nie jest i nie będzie operowanie w zakresie zdolności poznawczych człowieka (te niestety coraz bardziej tracą na znaczeniu przez informacyjne przebodźcowanie) – ale sprawdzone operowanie na płaszczyźnie kompetencji emocjonalnych zarówno jednostki, jak i całych mas. (…)

Wywiadowcze operacje psychologiczne to proces długofalowy, jego operacyjna podstawa jest dwukierunkowa. Pierwsza, to całkowite wykreowanie, zaprojektowanie określonych wydarzeń, a w ich konsekwencji osiągnięcie określonych zbiorowych zachowań. Druga, to zidentyfikowanie już istniejących, kryteryjnych tendencji społecznych, następnie niezauważalne przejęcie nad nimi kontroli, a w efekcie końcowym nadawanie tym tendencjom kierunku zgodnego z linią operacyjną danej instytucji.

Niestety nie wiem do czego ta operacja jest przygotowaniem. Można się domyślać, ale cóż mi po spekulacjach. Moim zdaniem istotnym pierwszym krokiem jest zauważenie zjawiska. Opisanie go. Ludzie posługujący się rozumem powinni się zaciekawić.