Wygrywa socjalizm – wolność w tym prawo posiadania broni palnej jest w defensywie

2021-06-26 10:13 (Media/PAP) USA/ Sondaż: 51 procent młodych Amerykanów pozytywnie ocenia socjalizm

51 procent Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat pozytywnie ocenia socjalizm – wynika z sondażu, przeprowadzonego przez pracownie Axios/Momentive. W tej grupie wiekowej 46 procent osób ma negatywny stosunek do kapitalizmu.

Jak wynika z sondażu, w ciągu ostatnich dwóch lat postrzeganie socjalizmu w społeczeństwie USA zmieniało się stopniowo we wszystkich grupach wiekowych. W porównaniu z 2019 rokiem nieco mniej Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat deklaruje, że pozytywnie postrzega socjalizm (obecnie 51 proc. w porównaniu do 55 proc. w 2019 r.). Spadek ten jest równoważony niewielkim wzrostem liczby osób w wieku 35-64 i 65+, którzy twierdzą, że mają przychylny pogląd na socjalizm.

Ogólnie rzecz biorąc, pozytywne postrzeganie socjalizmu w USA jest nadal w mniejszości, bowiem 41 proc. Amerykanów twierdzi, że ma pozytywne zdanie w tej kwestii, a 52 proc. przyznaje się do negatywnej opinii.

Bardziej dynamiczna zmiana zaznaczyła się w postrzeganiu kapitalizmu. Obecnie osoby w wieku 18-34 lata są niemal równo podzielone na tych, którzy postrzegają kapitalizm pozytywnie i tych, którzy oceniają go negatywnie (49 proc. do 46 proc.).

Dwa lata temu różnica ta wynosiła aż 20 punktów proc. (58 proc. do 38 proc.). Dla kontrastu, poglądy osób w wieku 35 lat i starszych nie zmieniły się, a szeroki margines osób w wieku 35-64 i 65+ twierdzi, że postrzega kapitalizm w pozytywnym świetle.

W ogólnym rozrachunku, jak wynika z sondażu, kapitalizm ma więcej zwolenników niż przeciwników – 57 proc. Amerykanów jest do niego nastawionych pozytywnie, a 36 proc. negatywnie.

Z sondażu wynika też, że 66 proc. amerykańskiego społeczeństwa uważa, iż rząd federalny powinien prowadzić politykę, zmierzającą do zmniejszenia przepaści między Amerykanami bogatszymi, a mniej zamożnymi. W 2019 ten odsetek wynosił 62 proc. (PAP)

Jestem przekonany, że w Polsce ten stan zainteresowania socjalizmem jest jeszcze większy, z tym zastrzeżeniem, że u nas lud będąc trochę ciemny myśli wierząc w socjalizm myśli, że wierzy w kapitalizm. To moje przekonanie wynika z tego faktu, PiS będąc partią skrajnie socjalistyczną nadal w opinii społecznej uchodzi za prawicę. Przecież to zjawisko nie jest przypadkowe, ono wynika ze stanu świadomości społecznej. Ta zaś jest tego rodzaju, że pozwala skrajnym socjalistom, a nawet narodowym socjalistom nazywać się prawicą. Chociaż zaraz, zaraz, w Niemczech również narodowych socjalistów nazywają skrajną prawicą… Nie rozumiem tych mechanizmów kształtujących świadomość społeczną.

Wiem jedno, to pozytywne zainteresowanie socjalizmem ma ścisły związek z odrzuceniem wolności wraz z jednym z charakterystycznych znamion wolności – posiadaniem broni palnej. Posiadanie broni palnej przez osoby cywilne nie mieści się w państwowości socjalistycznej. Tam gdzie socjalizm, tam broń palna nie jest nikomu potrzebna, bo w socjalizmie obowiązuje reguła “za bezpieczeństwo obywatela odpowiada państwo, nie sam obywatel, a państwo i służby, które to państwo powołuje”. To jedno ze sztandarowych haseł socjalistycznej państwowości w Polsce jak wiemy obowiązuje.

Zwróćcie uwagę na to, że w Ameryce gdzie taka fascynacja socjalizmem, na celowniku zainteresowania jest broń palna. To nie przypadek, to zjawiska ze sobą złączone. Proszę oto fragmenty depeszy sprzed kilku dni:

2021-06-24 00:41 (PAP) USA/ Biden: Ameryka zmaga się z epidemią przemocy związanej z bronią palną

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w środę nową strategię przeciwdziałania przestępczości w największych miastach i “epidemią przemocy związanej z bronią palną”. W jej skład wchodzą m.in. ostrzejsze regulacje dot. sprzedawców broni.

Wśród zmian jest m.in. odbieranie licencji na sprzedaż broni sprzedawcom, którzy nie stosują się do przepisów i nie przeprowadzają wymaganych sprawdzeń przeszłości klientów. Federalne agencje mają ponadto stworzyć pięć “zespołów uderzeniowych”, mających rozbijać gangi zajmujące się nielegalnym rozprowadzaniem broni w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Chicago, Los Angeles i San Francisco.

Szef państwa wezwał też Kongres do m.in. ograniczenia prawa do posiadania broni automatycznej i półautomatycznej, przekonując że zwykli obywatele takiej broni nie potrzebują. Argumentował, że mimo zagwarantowanego przez konstytucję prawa posiadania broni od zawsze istniały ograniczenia tego prawa.

Na koniec myśl już w tym wpisie ostatnia. Na podstawie obserwacji tego co dzieje się w Polsce dochodzę do przekonania, że z socjalizmu nie wychodzi się w sposób trwały. Przyczyną jest sowiecki człowiek. W socjalizmie chamy stały się panami. Po tzw. upadku socjalizmu nikt chamom nie powiedział, że panem nigdy nie był, że całe życie był zwyczajnym chamem. Nadal chamów tytułowano panami. Socjalizm ukształtował nowego sowieckiego człowieka, człowieka z awansu społecznego, bez koniecznych pozytywnych cech osobowych. Kryterium awansu było partyjne, znajomościowe.

My wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zakażeni i przerobieni w ten sposób. W konsekwencji mieliśmy próbę oderwania się od socjalizmu realnego, po 30 latach zupełnie nieudanego eksperymentu mamy pomieszanie pojęciowe, ogłupione społeczeństwo, które myśli, że żyje w kapitalizmie i to życie im się nie podoba, a więc chce socjalizmu. No skoro kapitalizm się nie powiódł, to trzeba wracać do socjalizmu i nie da się ludowi wyjaśnić, że kapitalizmu to lud nie widział, a to co wokoło to skrajny socjalizm z elementami maskującymi tą nazwę.

Na to nakłada się zjawisko posiadania broni palnej. Przed 10 laty udało się wywalczyć trochę wolności w tym zakresie. Po 10 latach naprawdę świetnego rozwoju strzelectwa w Polsce stajemy przed problemem kagańcowych regulacji. Mamy pozytywne efekty rozwoju strzelectwa, a nasi rządowi wrogowie chcą nam wmówić, że źle jest i niebezpiecznie z takim prawem jakie mamy i trzeba je zaostrzyć.

We wszystkich miejscach pojawia się sowiecki człowiek, czyli ludzie, którzy psują, niszczą, chcą niewolić. Sowiecki człowiek przebiera się za człowieka wolności, nakłada garnitur, zdobywa tytuły profesorskie. Z tym autorytetem niesie zniewolenie, grabież, a lud zamiast znać co jest prawdą a co nią nie jest, wierzy sowieckim ludziom. Oto przyczyna zła jakie nas otacza – moim zdaniem.