Gubernator Florydy wywalił lewackiego prokuratora. “Nie będę tolerował patologii polegającej na ignorowaniu prawa”.

Gubernator Florydy Ron DeSantis (wymieniany już w niektórych kręgach jako republikański kandydat na prezydenta w najbliższych wyborach – przyp. MR), ogłaszając zawieszenie prokuratora stanowego Andrew Warrena, podejmuje działania przeciwko prokuratorom spod wokistycznego sztandaru którzy stawiają się ponad prawem.

DeSantis, podczas przemówienia w Tampie, położył nacisk na pojawienie się w całym kraju prokuratorów spod znaku “woke” i związaną z tym frustrację jaką wywołuje to w środowisku stróżów prawa. Prokuratorzy ci, wyjaśnił, skutecznie niweczą prawa za pomocą selektywnego ich egzekwowania, pozwalając, by przestępczość szalała w całym kraju. Gubernator poprosił o zbadanie takich działań w Słonecznym Stanie i powiedział, że trop prowadzi do Trzynastego Okręgu Sądowego w Hillsborough County oraz prokuratora stanowego Andrew Warrena.

DeSantis wyszczególnił niektóre z przypadków lekceważenia rządów prawa – od odmowy egzekwowania jakichkolwiek zakazów operacji zmiany płci dla nieletnich, niezależnie od działań ustawodawczych, do zapewnienia, że nie będzie egzekwował żadnych praw związanych z ochroną prawa do życia w Słonecznym Stanie.

“To nie jest jego zadanie, aby postawić się ponad działaniem legislatury i powiedzieć, że nie będzie egzekwował praw. Nie wybieramy ludzi w jednej części stanu, aby mieli moc weta wobec ważnych kwestii o których decyduje cały stan” – tłumaczył DeSantis.

“Konstytucja Florydy daje prawo weta gubernatorowi, a nie poszczególnym prokuratorom stanowym, więc kiedy rażąco naruszacie swoją przysięgę, kiedy stawiacie się ponad prawem, naruszacie tym samym swoje obowiązki” – powiedział gubernator.

“Zaniedbałeś swój obowiązek i wykazałeś brak kompetencji do wykonywania swoich obowiązków, i dlatego dziś zawieszam prokuratora stanowego Andrew Warrena” – ogłosił DeSantis podkreślając, że jego administracja nie “pozwoli na to, by ten patogen który panoszy się w całym kraju ignorował prawo. Nie zamierzamy pozwolić by to zjawisko uzyskało przyczółek tutaj, w stanie Floryda”.

“Zamierzamy upewnić się, że nasze prawa są egzekwowane i że żaden indywidualny prokurator nie stawia się ponad prawem” – kontynuował. Zauważył, że stany i miejscowości, które pozwalają prokuratorom woke na ucieczkę w odmowę egzekwowania prawa, mają teraz do czynienia z wzrostem zagrożenia w swoich społecznościach. “To dzięki prokuratorom którzy myślą, że wiedzą lepiej niż przedstawiciele narodu, i wybierają sobie które prawa będą egzekwowane”.

Decyzja o zawieszeniu Warrena, dodał, miała “duży wpływ na cały stan”.

“Jest to coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważną kwestią w całym naszym kraju. Istnienie tego prokuratorskiego ruchu który stosuje zasadę dowolności w podejmowaniu decyzji, stawiając swoją osobistą koncepcję “sprawiedliwości społecznej” ponad tym czego wymaga od nich prawo” powiedział, wskazując na prokuratorów wspieranych przez George’a Sorosa.

“Myślę, że dzisiejsze działanie jest w sposób oczywisty uzasadnione”, dodał gubernator, przedstawiając kilku szeryfów, którzy pochwalili jego decyzję.

Szeryf hrabstwa Hillsborough – Chad Chronister powiedział, że zawieszenie Warrena nie jest działaniem politycznym, ale dotyczy “respektowania prawa i porządku”.

“Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszym bliskim. Chodzi o ofiary i ich głosy. Nie ma ofiar republikańskich i demokratycznych, są po prostu ofiary. One mają znaczenie. I ich głosy powinny być wysłuchane…W ciągu ostatnich kilku lat prokurator stanowy Warren działał jako sędzia wszystkich, jako pewnego rodzaju najwyższy autorytet, obniżając zarzuty, oddalając sprawy i pojedynczo określając jakie przestępstwa będą uznawane lub nieuznawane w naszym hrabstwie. Zadaj sobie pytanie, czy to nie są decyzje dla sądów lub naszych ław przysięgłych?.. Jako szeryf hrabstwa Hillsborough jestem oddany prawu i porządkowi. Rozliczam się ze swoich działań przed ludźmi i oczekiwałbym, że inni wybrani członkowie naszej społeczności będą wyznawać te same wartości. Dziś gubernator DeSantis pociąga do odpowiedzialności prokuratora stanowego Warrena” – powiedział szeryf Chronister.

Gubernator zapowiedział, że Warrena zastąpi sędzia Susan Lopez.

Hannah Bleau (www.breitbart.com)

tłumaczył MR