Dlaczego liczba chętnych do wstąpienia do US-wojska spada?

Jednym z powodów, dla których Stany Zjednoczone są światowym supermocarstwem od czasów II wojny światowej jest wielkość, siła i zaawansowane możliwości naszego wojska. Od 1776 roku, amerykańscy żołnierze narażają się na niebezpieczeństwo aby chronić Amerykę przed wrogami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Młodzi mężczyźni i kobiety z różnych środowisk, historycznie wstępowali do naszych sił zbrojnych z poczucia obowiązku, honoru, odpowiedzialności i miłości do kraju. To wszystko się zmienia – niestety jedynie na gorsze.

Liczba młodych mężczyzn i kobiet kwalifikujących się do służby wojskowej gwałtownie spada z powodu takich czynników jak otyłość, zażywanie narkotyków i przeszłość kryminalna. Zbyt wielu młodych ludzi nie nadaje się do służby wojskowej. Co gorsza, ci którzy mogliby się do niej zakwalifikować coraz częściej po prostu nie chcą jej pełnić.

W naszej książce “Tragic Consequences: The Price America is Paying for Rejecting God and How to Reclaim Our Culture for Christ” (www.david-goetsch.com) ostrzegamy, że te zjawiska mają swoje konsekwencje.

To, że Ameryka znalazła się w takim punkcie naszej historii, że nie jest już w stanie wystawić wystarczająco licznego wojska, jest tragiczną konsekwencją słabego przywództwa i polityki spod znaku WOKE prezydenta Joe Bidena, niekompetencji Pentagonu, niekompetencji elit rządzących Partią Demokratyczną, marksistowskich profesorów college’u i lewicowych ideologów którzy kontrolują nasze szkoły publiczne. Zbieramy teraz to, co oni zasiali.

Pentagon, Biały Dom i Kongres przyznają, że we wszystkich gałęziach naszego wojska występują obecnie braki w rekrutacji i stanach osobowych. Na przykład armia przyznaje się do “alarmującego” zmniejszenia liczby poboru w ilości od 21 000 do 28 000 osób. Prognozy na rok 2023 są jeszcze gorsze.

Gen. broni Thomas Spoehr z Heritage Foundation twierdzi, że zachęcenie nowych rekrutów nie było tak trudne od czasu zakończenia wojny w Wietnamie. Poddaje on w wątpliwość, czy nasze oparte całkowicie na ochotnikach wojsko może pozostać operatywne.

Problem braku poboru i utrzymania ludzi w armii pogłębia się, ponieważ “liderzy” w Białym Domu, Kongresie i Pentagonie odmawiają uznania prawdziwej przyczyny problemu. Twierdzą oni, że obecny gwałtowny spadek liczby zaciągniętych i zatrzymanych żołnierzy we wszystkich gałęziach naszego wojska jest spowodowany kwitnącą gospodarką post-COVID, w której młodzi ludzie mogą łatwo znaleźć dobrze płatną pracę w cywilu. To po prostu nie jest główną przyczyną niedoboru nowych poborowych i spadku przyjęć do wojska.

Pula kandydatów do służby wojskowej nie zmniejsza się z powodu dobrze płatnych miejsc pracy w cywilu. Zmniejsza się raczej dlatego, że zbyt wielu młodych Amerykanów to spasieni, naćpani kryminaliści, którzy zostali wychowani w środowisku WOKE. Odkąd ci ludzi odczepili się od maminego cycka dostawali od poczciwych rodziców i nauczycieli wszystko czego chcieli, zaniedbane zostało jednak to czego najbardziej potrzebowali: odpowiedzialność i samodyscyplina.

Powód dla którego tak mało wykwalifikowanych młodych ludzi znajduje się puli chętnych do służby, to 12 lat antyamerykańskiej marksistowskiej indoktrynacji którą otrzymali w szkołach publicznych. Dlaczego ktoś uczony od przedszkola nienawiści do Ameryki miałby chcieć służyć w naszym wojsku? Dlaczego ktoś, kto ubóstwia zawodowych sportowców za klękanie podczas naszego hymnu narodowego, miałby chcieć nosić mundur?

Dlaczego weterani mieliby ponownie chcieć się zaciągnąć, jeśli wiąże się to ze zmuszaniem do przyjmowania stałej diety w postaci papki politycznie poprawnych bzdur, które są sprzeczne z ich osobistymi wartościami dotyczącymi transseksualizmu, krytycznej teorii ras i agendy LGBTQ?

Kto chce służyć pod nieudolnym dowódcą, takim jak Biden, który porzucił amerykańskich żołnierzy i sojuszników na polu bitwy w Afganistanie? Wreszcie, kto chce służyć pod prezydentem, który w czasie gdy wszystkie oddziały walczą o realizację celów związanych z zaciągiem i utrzymaniem żołnierzy, jest na tyle głupi by zwolnić dziesiątki tysięcy wojskowych za odmowę przyjęcia szczepienia?

Nasze siły zbrojne istnieją po to by powstrzymywać wojnę, a jeśli już musimy walczyć to musimy również wygrać. Polityka krajowa i zagraniczna Joe Bidena uniemożliwia realizację obu tych misji.

Oliver North, David Goetsch (townhall.com)

tłumaczył MR

Chiński materiał propagandowy dla poborowych sprawia że chce się wstąpić do chińskiej armii.
Rosyjski materiał propagandowy dla poborowych sprawia, że chce się wstąpić do rosyjskiej armii.
Amerykański materiał propagandowy dla poborowych sprawia….że chce się wstąpić do chińskiej albo rosyjskiej armii…

A to chyba film reklamowy dla kandydatów na poborowych do lokalnej organizacji militarnej…

MR