Kanada: Obiecane-dotrzymane! Trudeau zabrania ludziom kupowania, sprzedawania i noszenia pistoletów.

Premier Kanady Justin Trudeau wprowadził w piątek, obowiązujące od zaraz, ogólnokrajowe zamrożenie sprzedaży, zakupu i transferu broni krótkiej. Oznacza to, że ludzie nie mogą kupować, sprzedawać ani przekazywać broni krótkiej na terenie Kanady, a także nie mogą wwozić do kraju nowo nabytych pistoletów.

Ogólnokrajowa blokada dotycząca pistoletów została po raz pierwszy ogłoszona w maju, aby zbiegło się z projektem ustawy kanadyjskiego Ministra Bezpieczeństwa Publicznego C-21, czyli “Ustawy o zmianie niektórych ustaw”, która obejmuje również zmianę ustawy o broni palnej. Podczas gdy projekt ustawy jest nadal mocno dyskutowany w Izbie Gmin i ciągle nie może trafić do Senatu, Trudeau zdecydował się użyć swoich dyktatorskich chwytów z których jest znany i ustanowić drakońskie prawo natychmiast, poprzez rozporządzenia, aby “utrzymać bezpieczeństwo Kanadyjczyków”.

“Kanadyjczycy mają prawo czuć się bezpiecznie w swoich domach, w swoich szkołach i w swoich miejscach kultu. Wraz ze wzrostem przemocy związanej z bronią krótką w całej Kanadzie, naszym obowiązkiem jest podjęcie pilnych działań w celu usunięcia tej śmiercionośnej broni z naszych społeczności. Dzisiaj utrzymujemy więcej broni z dala od naszych społeczności i zapewniamy bezpieczeństwo naszym dzieciom” – stwierdził Trudeau w oficjalnym komunikacie.

Minister Bezpieczeństwa Publicznego Kanady, Marco E.L. Mendicino, dodał: “Nasz rząd podejmuje najbardziej znaczące działania w sprawie przemocy z użyciem broni w ramach tego pokolenia. Zobowiązaliśmy się wobec Kanadyjczyków, że będziemy działać – i działamy. Narodowa blokada to odpowiedź na alarmującą rolę broni krótkiej w przestępczości, przemocy związanej z płcią i nie tylko. Używamy wszystkich dostępnych nam narzędzi do walki z przemocą z użyciem broni i nie spoczniemy, dopóki wszyscy Kanadyjczycy nie poczują się bezpiecznie w swoich społecznościach.”

Rząd Kanady uważa, że “broń krótka jest bronią pierwszego wyboru w większości przestępstw związanych z bronią palną”, a zatem narodowa blokada broni krótkiej jest częścią ich kompleksowego planu zwalczania przemocy z użyciem broni. Kanada zakazała już ponad 1500 rodzajów broni palnej typu “szturmowego” i wzmocniła swoje przepisy dotyczące kontroli broni, rozszerzając zakres kontroli przeszłości. Projekt ustawy C-21 proponuje dalsze środki mające na celu utrzymanie broni z dala od “niewłaściwych rąk”, takie jak odebranie pozwolenia na broń osobom zaangażowanym w akty przemocy domowej lub molestowanie, kontynuowanie walki z przemytem i handlem bronią oraz zapewnienie organom ścigania więcej narzędzi do badania przestępstw z użyciem broni palnej.

NPR podało:

Oprócz zakazu sprzedaży broni krótkiej, zabronione jest teraz także wwożenie do Kanady nowo nabytych pistoletów. Blokada spotyka się z akceptacją ze strony organizacji służących kontroli broni, które z zadowoleniem przyjęły natychmiastowe działanie.

"Ograniczenie rozprzestrzeniania się broni krótkiej jest jednym z ważnych przykładów opartych na dowodach środków, których Kanada potrzebuje, aby zmniejszyć przemoc z użyciem broni i chronić życie" - napisali na rzecz ochrony przed bronią, na Twitterze kanadyjscy lekarze  w odpowiedzi na tę wiadomość.

Ale grupa posiadaczy broni, Canadian Coalition for Firearm Rights (CCFR), nie zgodziła się, że zamrożenie obrotu bronią krótką ochroni Kanadyjczyków przed przemocą z użyciem broni. Ich dane, oparte na dokładnym wykazie liczby zarejestrowanej broni palnej od 2003 roku, pokazują, że “liczba ograniczonej i zakazanej obecnie broni palnej podwoiła się z 572 325 do 1 165 114 sztuk, podczas gdy wskaźnik zabójstw z użyciem broni ręcznej pozostał względnie stały.”

Strona internetowa CCFR podaje: “Dane nie ujawniły żadnej korelacji pomiędzy wzrostem liczby zabójstw z użyciem broni krótkiej a wzrostem liczby zarejestrowanej, ograniczonej i zakazanej broni palnej…. Gdyby rozpowszechnienie broni krótkiej było związane ze wzrostem zabójstw, można by oczekiwać, że wskaźniki zabójstw również wzrosną. To sugeruje, że legalnie posiadana broń palna nie jest związana ze wskaźnikami zabójstw.”

Dane wykazały również, że ograniczenie dostępu do broni krótkiej niekoniecznie zmniejszyłoby liczbę zabójstw związanych z jej użyciem, ponieważ użycie legalnie posiadanej broni palnej do przestępstwa wiąże się z daleko wyższym ryzykiem wykrycia sprawcy niż w przypadku użycia broni pochodzącej z czarnego rynku.

“W stanie Ontario w Kanadzie, gdzie legalne nabycie broni krótkiej jest bardzo trudne, 85% broni krótkiej użytej w działalności przestępczej nie zostało zdobyte legalnie w Kanadzie. Broń ta pochodzi spoza kraju, najczęściej ze Stanów Zjednoczonych” – pisze CCFR. “Dlatego też kontrola legalnie posiadanej broni krótkiej, może w rzeczywistości nie przynieść żadnych dodatkowych lub wymiernych korzyści. Ponadto, licencjonowani posiadacze broni palnej w Kanadzie są o połowę mniej skłonni do popełnienia zabójstwa z użyciem broni palnej niż przeciętny Kanadyjczyk.”

Przemoc z użyciem broni towarzyszy ludzkości od czasu jej wynalezienia, a prawa mające rzekomo zapobiegać takiej przemocy jedynie podważają naturalne prawo praworządnych obywateli do samoobrony. Premier Trudeau i Parlament Kanady powinni być szczerzy co do swoich prawdziwych intencji w tej kwestii. Nawet gdyby zakaz został ostatecznie uchwalony, ustawa C-21 nie naprawi problemu któremu rzekomo ma zaradzić.

David Kelly (thenewamerican.com)

tłumaczył MR