Japonia zakłada wydanie na zbrojenia 320 mld USD w pięć lat.

Japonia ujawniła swój plan rozbudowy militarnej o wartości 320 mld USD – największy od czasów II wojny światowej. Stanowi to poważne odstępstwo od panującego w tym kraju długoletniego, powojennego podejścia pacyfistycznego.

Pięcioletni plan, który ma być realizowany w oparciu o łączny budżet wynoszący 320 mld USD, uczyni Japonię trzecim największym inwestorem militarnym na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Następuje to po tym, jak gabinet pod przewodnictwem premiera Kishidy Fumio zatwierdził 3 ważne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Japonii.

Japoński rząd jest zaniepokojony rosnącymi zagrożeniami w regionie. Katalizatorem tej decyzji jest najprawdopodobniej inwazja Rosji na Ukrainę oraz rosnąca wojowniczość Pekinu, która wskazuje na przyszłą możliwość zajęcia przez Chiny Tajwanu. Istnieje również zagrożenie związane z roszczeniami terytorialnymi Chin do niezamieszkanych wysp Senkaku i możliwością przejęcia tych wysp przez Chiny.

Zgodnie z powojenną konstytucją Japonii, kraj ten nie może posiadać ofensywnych sił zbrojnych. Artykuł 9 konstytucji mówi, że “Japończycy na zawsze wyrzekają się wojny jako prawa suwerennego narodu, oraz groźby lub użycia siły jako środków rozstrzygania sporów międzynarodowych”.

Sytuacja jest jednak nieco bardziej złożona – Japonia konsekwentnie zmienia swoją politykę bezpieczeństwa, aby zwiększyć możliwości prowadzenia operacji militarnych poza granicami swojego terytorium. Wyposaża się również w sprzęt umożliwiający wysłanie sił za granicę w razie potrzeby.

W raporcie Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych z 2012 roku stwierdzono, że Japonia zajmuje szóste miejsce wśród najlepiej finansowanych sił obronnych na świecie. Nowa strategia Japonii zakłada jednak, że obecne zdolności obronne kraju nie są wystarczające ze względu na szybko zmieniające się środowisko bezpieczeństwa.

W ramach ogólnej strategii bezpieczeństwa Japonia planuje zwiększyć swoje zdolności w zakresie uderzeń dalekiego zasięgu przy użyciu zarówno importowanej, jak i rodzimej broni dalekiego zasięgu. Oznacza to, że Japonia zamierza utrzymać bliskie więzi ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami o zbieżnych poglądach, zwłaszcza tymi w regionie Indo-Pacyfiku.

GKtoday (www.gktoday.in)

tłumaczył MR