W stanie Maine władza pozwoliła kiedyś ludziom swobodnie nosić broń do samoobrony. Efekty tej próby na żywym organiźmie są dla normalnych ludzi…mało zadziwiające.

Kiedy w 2015 roku Maine zaczęło zezwalać uprawnionym mieszkańcom na ukryte noszenie broni palnej bez rządowej licencji, przeciwnicy broni w rękach ludzi ostrzegali, że w całym stanie wybuchnie przemoc z użyciem broni i zmieni się on w istny Dziki Zachód.

Zamiast tego, stało się coś zupełnie przeciwnego.

W rzeczywistości, według danych dotyczących przestępczości podawanych przez FBI, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa z użyciem przemocy spadły w Maine od czasu reformy prawa z 2015 r.

Reforma, wprowadzona przez senatora stanowego Erica Brakey’a (R-Auburn) i zapisana w prawie przez republikańskiego gubernatora Paula LePage’a, zakończyła stanowy program kontroli broni który wymagał od osób fizycznych uzyskania pozwolenia na ukryte noszenie broni palnej – skutecznie przyjmując politykę znaną nieformalnie jako Constitutional Carry.

Wskaźniki przestępstw z użyciem przemocy w skali kraju, w okresie od 2015 do 2020 roku, wykazywały trend wzrostowy. Jednak zgodnie z danymi zebranymi przez FBI Uniform Crime Reporting Program, wskaźnik przestępstw z użyciem przemocy w Maine spadał w stabilny sposób począwszy od 2015 roku, po zanotowaniu niewielkiego wzrostu w latach 2014-2015.

Przestępstwa przeciwko mieniu, takie jak rabunek, kradzież i włamanie, które spadały już od 2012 roku, nadal spadały zgodnie z ogólnokrajowym trendem. Wskaźniki przestępstw przeciwko mieniu są obecnie najniższe od 1985 roku, czyli od kiedy dostępne są dane FBI.

Czyżby stare porzekadło – uzbrojone społeczeństwo to spokojne społeczeństwo – zostało udowodnione przez doświadczenia ze stanu Maine?

Korelacja pomiędzy zmniejszeniem kontroli broni i spadkiem przestępczości nie wskazuje jednoznacznie, że to właśnie rozszerzone korzystanie z praw Drugiej Poprawki jest odpowiedzialne za to zjawisko.

Ale sugeruje, że uchylenie ustawy o konieczności zdobycia zezwolenia na ukryte noszenie broni w 2015 roku nie zbiegło się ze wzrostem brutalnej przestępczości, jak przewidywało wielu krytyków idei uzbrajania społeczeństwa.

Pomimo tego co pokazują dowody na temat przemocy, przestępczości i używania broni palnej w Maine, niektórzy prawodawcy stanowi planują wznowienie prac nad ustawami zaostrzającymi kontrolę broni.

Według doniesień gazety Bangor, Reprezentantka stanu Vicki Doudera (D-Camden) jest częścią grupy demokratycznych ustawodawców, którzy chcą wprowadzić ustawy o kontroli broni w odpowiedzi na kilka przypadków kierowania gróźb do szkół w Maine, które okazały się fałszywe.

Nie jest jasne, w jaki sposób nowe przepisy dotyczące kontroli broni zapobiegną fałszywym groźbom składanym online lub przez telefon.

Podczas swojej pierwszej kadencji gubernator Janet Mills, demokratka, zazwyczaj unikała wspierania środków kontroli broni popularnych wśród skrajnej lewicy. Jednak obecnie, kiedy nie będzie się już ubiegać o reelekcję, jej kalkulacja polityczna może ulec zmianie.

Steve Robinson (www.themainewire.com)

tłumaczył MR