Jak wyglądało prawo dostępu do broni palnej w II Rzeczypospolitej?

Poniżej przedrukowany w całości materiał z bardzo ciekawego portalu informacyjnego Historykon.pl dotyczący prawa ludzi do posiadania broni w okresie IIRP.


II Rzeczpospolita kojarzy się wielu z nas z czasami sukcesu i wolności. Jednym z atrybutów wolnego społeczeństwa jest powszechny dostęp do broni. Uzbrojone społeczeństwo jest sporo trudniejszym przeciwnikiem dla najeźdźcy, a niżeli bezbronne. Dlatego też zaborcy konsekwentnie masowo rekwirowali broń i zaostrzali przepisy dotyczące broni. Dla nich bezbronne społeczeństwo miało mniej możliwości aby się zbuntować i nie dopuścić do deptania swoich praw.

A jak to wyglądało w Polsce po 123 latach zaborów? Jak w niepodległej Polsce władze podeszły do sprawy wolności i pozwoliły uzbroić się społeczeństwu aby mogło się bronić nie tylko przed bandytami, ale też najeźdźcami wrogich państw, tak jak to miało miejsce w 1939 roku.

Redakcja (historykon.pl)