Sprawiedliwość po nowemu – Wyroki sądowe generowane przez AI.

Sztuczna inteligencja mogłaby ewentualnie zastąpić w przyszłości sędziów w niektórych brytyjskich sporach sądowych, powiedział wysoki rangą brytyjski sędzia.

Sędzia odniósł się w szczególności do wysokich kosztów spraw gospodarczych prowadzonych przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Według niego implementacja A.I. w niektórych sprawach sądowych może doprowadzić do tego, że system wymiaru sprawiedliwości w krajowych sprawach cywilnych będzie zarówno tańszy jak i szybszy, co umożliwi przedsiębiorcom łatwiejsze dochodzenie do rozwiązań sporów.

“Jeśli Londyn ma pozostać centrum rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu, konieczne będzie zastosowanie innowacji cyfrowych, w tym implementacji sztucznej inteligencji. AI miała by robić to co robi najlepiej, czyli radzić sobie z ogromną ilością złożonego materiału dowodowego”.

“Centralnym elementem każdego procesu rozwiązywania sporów jest identyfikacja kwestii które dzielą strony. To właśnie tutaj generatywna AI może wiele zdziałać. Może się okazać, że potencjał AI może być w stanie szybko zidentyfikować prawdziwe kwestie które dzielą strony i które wymagają rozwiązania, bazując na ogromnej ilości danych w postaci złożonych faktów i transakcji” – argumentował sędzia.

Head topics (headtopics.com)

tłumaczył MR