Dlaczego władza tak boi się tłumików hałasu?

Liczba legalnych tłumików w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że są one powszechnie używane do celów zgodnych z prawem. W styczniu 2023 r. ATF wykazało, że w Stanach Zjednoczonych legalnie posiadano ponad 3,1 miliona tłumików do legalnych celów. W styczniu 2020 r. było ich 1,8 miliona. W ciągu ostatnich trzech lat liczba legalnych tłumików wzrastała średnio o 450 000 sztuk rocznie. Oczekuje się, że do końca 2023 r. w Stanach Zjednoczonych będzie ponad 3,6 miliona tłumików. Aby posiadać tłumik, ludzie muszą przejść przez skomplikowany i długotrwały proces, często trwający rok lub dłużej, polegający na rozpatrzeniu ich wniosku o znaczki podatkowe. Znaczki podatkowe są wymagane przez rząd federalny do legalnego zakupu tłumika.

Wyrok ws. Heller była pierwszym z serii decyzji Sądu Najwyższego przywracających ochronę Drugiej Poprawki dla prawa do posiadania i noszenia broni.

Zgodnie z tym wyrokiem, jedyna broń która może zostać zakazana, musi być jednocześnie niebezpieczna i nietypowa. Broń, która jest w powszechnym użyciu, nie może być uznana za nietypową. Stephen Halbrook podsumowuje precedens powszechnego użytku zawarty w Heller:

W sprawie District of Columbia v. Heller (2008) Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że Druga Poprawka chroni "broń będącą w powszechnym użyciu w danym czasie, do zastosowań zgodnych z prawem, takich jak samoobrona" oraz broń, która jest "zwyczajowo posiadana przez przestrzegających prawa obywateli do zastosowań zgodnych z prawem". Taka broń jest "wybierana przez społeczeństwo amerykańskie", a nie przez rząd.

TO amerykańskie społeczeństwo definiuje broń która jest w powszechnym użyciu. Rząd nie dokonuje tutaj wyboru. Decydując się na posiadanie broni, ludzie wybierają to, co potem jest w powszechnym użyciu. To skala posiadania broni decyduje o tym, co jest w powszechnym użyciu a co nie. Posiadanie broni jest jednoznaczne z jej używaniem. W sprawie Heller Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (SCOTUS) orzekł:

Druga Poprawka rozciąga się, prima facie, na wszystkie instrumenty które stanowią broń nadającą się do noszenia, nawet te, które nie istniały w momencie jej spisania.

W wyroku Caetano, orzeczenie z Heller zostało podkreślone i rozszerzone. To, kiedy broń została wynaleziona, nie ma nic wspólnego z tym, czy jest ona chroniona na mocy Drugiej Poprawki. Liczy się to, czy broń jest w powszechnym użyciu do celów zgodnych z prawem. Zostało to szczególnie podkreślone przez sędziego Alito i sędziego Thomasa. Uzasadnienie sędziego Alito, do którego dołączył sędzia Thomas:

Bardziej istotną statystyką jest to, że "setki tysięcy paralizatorów i taserów zostało sprzedanych prywatnym obywatelom", którzy mogą je legalnie posiadać w 45 stanach. People v. Yanna, 297 Mich. App. 137, 144, 824 N. W. 2d 241, 245 (2012) (uznający zakaz posiadania paralizatorów w stanie Michigan za niekonstytucyjny); zob. Volokh, Nonlethal Self-Defense, (Almost Entirely) Nonlethal Weapons, and the Rights To Keep and Bear Arms and Defend Life, 62 Stan. L. Rev. 199, 244 (2009) (cytując zakazy używania paralizatorów w siedmiu stanach); Wis. Stat. §941.295 (Supp. 2015) (zmienione prawo Wisconsin zezwalające na posiadanie paralizatorów); zob. także Brief in Opposition 11 (przyznając, że "około 200 000 cywilów posiadało paralizatory" w 2009 r.). Choć mniej popularne niż pistolety, paralizatory są powszechnie posiadane i akceptowane jako legalny środek samoobrony w całym kraju. Kategoryczny zakaz posiadania takiej broni przez Massachusetts narusza zatem Drugą Poprawkę.

Po raz pierwszy SCOTUS określił również tutaj, czym jest “powszechne użycie”. Ilość 200 000 jakiś przedmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki może być uważane przez niektórych za dużą liczbę, ale tutaj pojawiają się inne kwestie. Kiedy legalne tłumiki były praktycznie zakazane, poprzez system podatków w wysokości dziesięciokrotności ceny przedmiotu (o ile za 20 USD kupiłoby się większość tłumików dostępnych na rynku; to podatek wynosił już 200 USD), było ich znacznie mniej. W 2006 roku w USA było 150 tysięcy legalnie posiadanych tłumików. W latach 2006-2011 liczba ta przekroczyła 200 tysięcy. Rejestry BATF w okresie od 2006 do 2010 roku są niedostępne. W 2011 roku było 285 tysięcy legalnych tłumików.

Strategia BATF i administracji Bidena polega na twierdzeniu, że tłumiki nie są “bronią” a jedynie akcesorium. Trudno zrozumieć, jak mogą oni twierdzić, że tłumiki nie są “bronią” a jednocześnie obstawać przy tym, że są bardzo niebezpieczne.

Sprawa Paxton vs. Richardson z Teksasu, wydaje się być najbardziej prawdopodobną sprawą która rozstrzygnie tę kwestię. W sprawie tej prokurator generalny Teksasu Paxton uzasadniał ideę powszechnego stosowania, Drugą Poprawkę, a także stosował przekonujące argumenty przeciwko wykorzystaniu systemu podatkowego do ataku na prawa chronione przez Drugą Poprawkę.

W dniu 15 czerwca 2023 r. sędzia Mark Pitmann rozpatrzył wnioski stron o wydanie wyroku podsumowującego w sprawie.

Dean Weingarten (https://gunwatch.blogspot.com/2023/06/silencerssuppressors-are-in-common-use.html)

tłumaczył MR