Celowe działania zapobiegawcze mają najczęściej taką przewagę nad działaniami systemowymi, że po prostu działają.

W ubiegłym roku rada szkolna Groesbeck ISD przyglądała się uważnie atakom na szkoły mającym miejsce w różnych rejonach kraju, co zmusiło radę do przygotowania się na najgorsze – możliwość wystąpienia strzelaniny w szkole i rozważenia wprowadzenia odpowiednich środków zaradczych. Rada zaktualizowała lokalną politykę bezpieczeństwa, autoryzując program bezpieczeństwa szkolnego “Guardian” (TX Govt. Code 411.1901). Jego celem jest zapewnienie uczniom i wykładowcom opcji samoobrony z użyciem broni palnej, przed przybyciem organów ścigania, w przypadku wystąpienia aktywnej strzelaniny lub obecności “aktywnego zabójcy” na terenie kampusu.

W tym tygodniu na wszystkich kampusach Groesbeck ISD zostaną zainstalowane znaki z napisem: “UWAGA: PERSONEL GISD JEST UZBROJONY I PRZESZKOLONY W ZAKRESIE OCHRONY NASZYCH UCZNIÓW”.

Czytelne tablice będą montowane przy wszystkich wjazdach na parkingi / podjazdy, a podobne znaki zostaną przymocowane do wszystkich wejść do budynków.

“Po pierwsze, nie uważamy, że zmuszamy tym pracowników do zostania funkcjonariuszami policji, ani nie uważamy, że jesteśmy lepiej przygotowani do radzenia sobie z zagrożeniem niż organy ścigania. “Opiekunowie” mają na celu zapewnienie studentom i pracownikom uzbrojonej opcji samoobrony przed przybyciem organów ścigania w przypadku aktywnej strzelaniny lub “aktywnego zabójcy” na terenie kampusu”.

Zarząd Groesbeck ISD zatwierdził program Guardian na otwartym posiedzeniu w dniu 25 lipca 2022 r. Zarząd zatwierdził uchwałę zmieniającą politykę bezpieczeństwa, wprowadzając zasady, iż drzwi klas będą zamknięte i zablokowane w czasie zajęć, a niektóre osoby będą miały zezwolenie na noszenie ukrytej broni palnej na terenie GISD.

Chociaż program jest realizowany od prawie roku, Rada dopiero niedawno wyraziła zgodę na to, aby program był bardziej widoczny na terenie szkoły. Przekazując społeczności te informacje i umieszczając znaki informacyjne w kampusach podejmujemy dodatkowe kroki, aby ludzie mieli świadomość, że GISD nie jest “miękkim celem”.

Strażnicy to pracownicy GISD, którzy spełnili wyśrubowane wymagania i przeszli rygorystyczne szkolenia. Aby chronić ich przed staniem się celem dla napastnika, ich nazwiska są poufne i nie mogą zostać ujawnione. Figueroa prosi, aby w celu ochrony tych osób nie próbować zgadywać nazwisk ani nie przekazywać plotek.

Tylko aktywni funkcjonariusze organów ścigania i zatwierdzeni przez zarząd opiekunowie GISD mają prawo do noszenia ukrytej broni na terenie szkoły. Tylko osoby, które przeszły intensywne szkolenie i spełniły wszystkie wymagania, będą mogły nosić broń. Należy pamiętać, że wszelkie pogłoski o broni znajdującej się na terenie kampusu lub widzianej na terenie kampusu lub w jego obiektach powinny być natychmiast zgłaszane.

“Jestem dumny, że byłem częścią programu Guardian w moich ostatnich trzech okręgach i jestem dumny, że GISD wprowadził ten program kiedy tutaj przybyłem” – powiedział Figueroa. “Moim obowiązkiem jest upewnienie się, że odpowiednio szkolimy naszych Opiekunów i że właściwie komunikujemy ten program naszej społeczności”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Guardian, prosimy o kontakt z administracją dystryktu pod numerem 254-729-4100.

Staff Report (www.groesbeckjournal.com)

tłumaczył MR