Znowu rekord wydanych pozwoleń na broń

Pojawiły się policyjne statystyki dotyczące pozwoleń na broń. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie policji, w 2023 roku wydano 40 867 pozwoleń na broń. Moim zdaniem powodu do entuzjazmu nie ma, ale też nie jest źle. Wyraźnie rośnie nasycenie pozwoleniami na broń polskiego społeczeństwa. To mnie cieszy i powinno cieszyć wszystkich rozsądnych ludzi w RP.

Media temat uchwyciły i będzie chwilowe zainteresowanie tą sprawą. W na stronie Rzeczpospolitej jest kilka zdań mojego komentarza. Zachęcam do zapoznania się z artykułem redaktora Ferfeckiego pt. Polacy się zbroją. Rekordowo dużo pozwoleń na broń w Polsce

Warto pamiętać, że ilość wydanych pozwoleń na broń, nie oznacza ilości osób posiadających pozwolenia na broń. Policja błędnie w swojej statystyce informuje, że na koniec 2023 roku 323 983 osoby posiadają pozwolenia na broń. Tak nie jest, bo wręcz regułą jest w ostatnim czasie takie zjawisko, że jedna osoba posiada kilka pozwoleń na broń.

Sposób zbierania informacji statystycznych jest w policji dziewiętnastowieczny. Polega on na tym, że komendy wojewódzkie przekazują na kartce spisane informacje o ilości wydanych decyzji administracyjnych. Następnie ktoś w Komendzie Głównej Policji na kalkulatorze to sumuje. Poważnie, oni tak działają w tej sprawie 🙂  Nie istnieje system informatyczny pozwalający na zautomatyzowane uzyskiwanie danych statystycznych.

Z tego powodu nie jest możliwe dokonanie zestawienia osób posiadających pozwolenia na broń. Policja przyjmuje krzywiące obraz uproszczenie, że ilość pozwoleń oznacza ilość osób. To nie polega na faktach. Sam posiadam 3 pozwolenia na broń i w policyjnej statystyce jestem trzema osobami.

Moim zdaniem rzeczywista ilość osób posiadających pozwolenia na broń jest nie do obliczenia. To tylko mogą być szacunki. Moim zdaniem do suma pozwoleń łowieckich, do celu obrony osobistej, oraz sportowych, czyli około 250 tysięcy osób posiada w Polsce pozwolenie na broń. Tak jest moim zdaniem.