Mini Beryl.

Niewiele wariantów karabinka AK działa … Czytaj. →


Pistolet samopowtarzalny VIS.

Dla odpoczynku od wyborczych emocji, coś co Polaków prawdziwie i zgodnie emocjonuje. Pistolet VIS, polska prawdziwa legenda. Czytaj. →