Wniosek po Monachium: chcemy uzbrojonych obywateli i są po temu ważne powody.

Wniosek po Monachium: chcemy uzbrojonych obywateli i są po temu ważne powody. Czytaj. →