Na podstawie sprawy ministra Cezarego Grabarczyka.

Moim zdaniem to, czy Pan minister zdawał eksternistycznie albo to czy nie zdawał wcale egzaminu, to sprawa zupełnie drugorzędna. Problem tkwi w nieco innym miejscu. Miejscu, którego nikt nie chce dotykać i publicznie nie ocenia. Miejsce to nazywa się: Policja. Czytaj. →


Kandydat na urząd Prezydenta RP Jacek Wilk odpowiedział.

W dniu wczorajszym Kandydat na urząd Prezydenta RP Pan Jacek Wilk odpowiedział, kierując do mnie, za pośrednictwem pełnomocnika wyborczego, wiadomość email o następującej treści: … w razie wyboru na urząd Prezydenta RP niezwłocznie skorzystam z prawa do inicjatywy ustawodawczej i skieruje do sejmu projekt przygotowany przez ROMB. Czytaj. →