Kandydat do Sejmu, Okręg 40.

Robert Bodendorf

KW KORWiN, Okręg 40 (Koszalin), pozycja nr 1 na liście.

bodend

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2015 r. jednoznacznie odpowiadam, iż będę popierał przygotowane przez Was projekty ustaw, gdyby zostały złożone do laski marszałkowskiej jako projekty poselskie, a także  podpiszę się pod nimi, wespół z parlamentarzystami innych ugrupowań, zgłaszając je jako projekty poselskie.

Prawo dostępu do broni palnej dla zdrowych na umyśle i praworządnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a także zmiana zasad obrony koniecznej powinny iść w parze z szeroko rozumianą ustawą o obronie państwa. Te trzy kwestie są ze sobą ściśle powiązane i nie powinny być dyskutowane oddzielnie.

W mojej opinii, każdy zdrowy na umyśle i nieskazany prawomocnym wyrokiem pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej powinien mieć możliwość otrzymania pozwolenia na broń. Weryfikacji powinno podlegać wyłącznie zdrowie psychiczne, pełnoletniość i niekaralność obywatela. Nie może być mowy o jakiejkolwiek uznaniowości w tej kwestii. Do broni tej powinien mieć dostęp jedynie obywatel, który takie pozwolenie otrzymał. Właściciel broni powinien mieć prawo użycia jej do obrony miru domowego, nietykalności swojej oraz wszystkich osób znajdujących się w granicach jego posesji, przy czym posesja ta powinna być ogrodzona lub wyraźnie zaznaczone powinny być jej granice. Jednocześnie zaznaczam, iż konsekwencje nienależytego użycia broni (np. w celach osiągnięcia korzyści majątkowych lub innych) powinny być surowe i bezwzględne.

Przywilej posiadania broni powinien jednak też do czegoś zobowiązywać. Dlatego uważam, że w Polsce powinna być utworzona paramilitarna formacja obrony terytorialnej, i wszystkie osoby w ustalonym przedziale wiekowym posiadający pozwolenie na broń powinni przechodzić okresowe szkolenia, których celem powinno być utrzymanie funkcjonalności takiej formacji. Rozwiązanie takie zwiększyłoby w znacznym stopni zdolności obronne Państwa przed ewentualną agresją zewnętrzną.

Zdaję sobie sprawę, że temat ten jest złożony i należy gruntownie zmienić prawo szczegółowe, uwzględniając zarówno interes indywidualny jak i społeczny obywateli.

Z przedsiębiorczym pozdrowieniem

Robert@Bodendorf.pl

Koszaliński kandydat do Sejmu RP, KW KORWiN, Okręg 40 (Koszalin), pozycja nr 1 na liście.

 

Ja Andrzej Turczyn trybun broni palnej, tytułem komentarza, dodam jedno tylko zdjęcie:

bodend2

 

 

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Pismo do Komitetów Wyborczych, w sprawie projektów ustaw o broni i amunicji i o zmianie Kodeksu karnego.

Tags: ,