Sprawa dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni jest procedowana w Sejmie, konieczne dalsze zaangażowanie.

Komentarz na dzisiaj (15.01.2016 r.) W sprawie złowrogiej dyrektywy w Internecie cisza? Jest to cisza pozorna, albo cisza przed burzą. W istocie Komisja Europejska ani na moment nie odpuszcza. Antyobywatelska, a ja twierdzę proterrorystyczna, dyrektywa jest procedowana i to procedowanie nabiera tempa. Jest już oficjalny wniosek Komisji Europejskiej do Parlamentu i Rady o zmianę dyrektywy. Wniosek ten zawiera w sobie wszystkie złe rozwiązania, o których pisałem dotychczas. Złowroga praworządnym Europejczykom Komisja Europejska nie ustaje w wysiłkach rozbrojenia narodów Europy. To wszystko pod pozorem walki z terroryzmem, a w istocie rzeczy w najlepiej pojętym interesie terrorystów. Uniemożliwienie posiadania broni palnej czy nawet dziecięcych zabawek przez praworządnego Europejczyka i jego potomstwo, w żaden sposób nie wpływa na powstrzymanie aktów terroru. Z istoty rzeczy terroryści nie są praworządni i unijne dyrektywy mają za nic.

Oficjalny wniosek Komisji Europejskiej do Parlamentu i Rady:

Download (PDF, 359KB)

 

W Sejmie ta sprawa również już się pojawiła. Do Komisji do Sprawy Unii Europejskiej (SUE) trafiło sprawozdanie Komisji Europejskiej. Do Komisji do Sprawy UE (SUE) trafił również wniosek Komisji Europejskiej o zmianę dyrektywy w celu wyrażenia przez sejmową komisję (SUE) opinii. Komisja (SUE) w najbliższym czasie będzie zajmowała się tą sprawą. Stanowisko Rządu jeszcze nie zostało sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zaprezentowane. Dotychczas została wyrażona jedynie opinia Biura Analiz Sejmowych (BAS). Opinia BAS merytorycznie jest negatywna. BAS zwraca uwagę na wszystkie te negatywne elementy, które były w dotychczasowej debacie podnoszone. BAS zwraca uwagę na brak jakichkolwiek danych i analiz, że broń legalnie posiadana jest wykorzystywana w celu przestępczym. BAS zwraca uwagę, że dyrektywa będzie dotyczyła również zabawek, wprowadzając reglamentację ich posiadania. W konkluzji eksperci Biura Analiz Sejmowych wskazują: „W sferze bezpieczeństwa związanego z przestępczym użyciem broni palnej, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych, przyjęcie projektu nie przyczyni się do realizacji zakładanego przez Komisję celu, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli UE. Proponowane przepisy włączające do klasyfikacji broni palnej przedmioty, które dotychczas nie były nią objęte i zmieniające klasyfikację pewnych rodzajów broni na wyższą nie wpłyną istotnie na poziom zagrożenia przestępczym użyciem broni palnej i są zbędne.”

Treść opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 12 stycznia 2016 r.:

Download (PDF, 493KB)

 

Ruch Obywatelski Miłośników Broni zgłosił chęć wzięcia udziału w pracach sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE). W dniu dzisiejszym skierowałem do przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE) następującej treści pismo:

Download (PDF, 184KB)

Liczę na pozytywne wysłuchanie. Uważam jednocześnie, że środowiska strzeleckie nie powinny ustawać w wysiłkach zmierzających do powstrzymania tej złowrogiej dyrektywy. Kierujmy wystąpienia do posłów, może Minister Jarosław Stawiarski ponownie nas oficjalnie wesprze. Oczywiście ROMB zwróci się do innych wspierających nasze poczynania w tym przedmiocie posłów.

Powinniśmy zintensyfikować nasze działania w tym zakresie, wyrażać sprzeciw, głos ludu musi być słyszalny. Lista posłów, którzy wchodzą w skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej jest tutaj. Sprawa jest bardzo poważna i pilna, bowiem na wyrażenie opinii termin jest bardzo krótki. Piszcie do posłów z Komisji SUE korzystając z analizy BAS, lub Klubu Jagielońskiego,  piszcie korzystając z dotychczasowych stanowisk stowarzyszeń i organizacji.