Wyraź poparcie dla prawa do broni.

Komentarz na dzisiaj (18.01.2016 r.) Może nie na skutek wczorajszego wpisu posła Stanisław Pięty, ale z całą pewnością w związku z nim, uruchomiona została wczoraj strona internetowa, na której można będzie wyrazić poparcie dla projektu ustawy o broni i amunicji. Projekt został publicznie zaprezentowany na Konwencji Programowej ROMB, w dniu 5 grudnia 2015 r. Na stronie prawodobroni.org zaprezentowane zostały główne założenia projektu oraz jest możliwość wyrażenia poparcia dla postulowanej zmiany.

prawodobroni

Dla pogłębienia wiedzy o szczegółowych zapisach projektu można sięgać do moich wpisów, w których omawiałem niektóre aspekty ustawy. Jestem przekonany, że projektowana ustawa to nowa jakość w dostępie do broni palnej. Jak to określił poseł Stanisław Pięta „poszerzenie” oraz , co podkreślam, tak bardzo niezbędne odrzucenie dotychczasowego peerelowskiego prawodawstwa.

Proszę o poparcie projektu. Chcemy wylegitymować się społecznym uznaniem dla niezbędnej zmiany. Społeczna dyskusja o konieczności zmiany prawa o broni palnej jest coraz głośniejsza. Wyrażenie poparcia dla projektu będzie moim zdaniem istotnym głosem w tej sprawie. Politycy dostrzegają społeczne potrzeby. Uważam, że w zaproponowanej formie dobitnie można te potrzeby wyrazić.

Aby przejść do strony i wyrazić poparcie proszę kliknąć poniższy baner.

prawodobroni