Odpowiedź na opinię ROMB o projekcie rozporządzenia MSWiA.

W dniu dzisiejszym z samego rana otrzymałem odpowiedź z MSWiA na opinię ROMB o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. MSWiA nie podziela uwag wyrażonych przeze mnie, czego szczerze pisząc się spodziewałem. Niewiele odnotowuję przypadków, aby urzędnicy uwzględniali opinie społeczne. Ale to zupełnie inna sprawa.

W odpowiedzi MSWiA wyjaśnia, że nie stawia tezy aby osoby wobec których zakaz jest adresowany sprzyjały zakłóceniom porządku publicznego. Wyjaśnienie przyjmuję. Proponuję jednak na przyszłość pisać uzasadnienia bardziej czytelnie i nie posługiwać się takimi jak poniżej stwierdzeniami. Wówczas nie trzeba będzie się wobec praworządnych Polaków tłumaczyć.

osr3

Na wiele postawionych zarzutów wobec projektu pismo nie zawiera odpowiedzi. Ot choćby na to, że zakaz dotyczył będzie również osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej, tj. osób będących stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia zdrowia i życia (art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy o broni i amunicji). W konsekwencji rozumnego podejścia do prawa, faktów i ustanawianego zakazu osoby te, będąc w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia zdrowia i życia zostaną pozbawione w miejscu i czasie projektowanego zakazu możliwości korzystania ze środka skutecznej obrony przed ewentualnym bezpośrednim i bezprawnym zamachem na ich życie i zdrowie.

Jedno jest pozytywne w tej sprawie. Odpowiedź przyszła bardzo szybko.

DPP_PP_0230_2_2016_Strona_1 DPP_PP_0230_2_2016_Strona_2