Komuniści w Parlamencie Europejskim nie odpuszczają, praworządni posiadacze broni wciąż są w niebezpieczeństwie.

Kilka dni temu Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwość i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, opublikowała swój projekt opinii o projektowanych zmianach dyrektywy o kontroli nabywania i posiadania broni palnej. Komisja współpracowania z wieloma lewicowymi członkami komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów. W dokumencie domaga się  zakazu posiadania broni projektowanej kategorii B7 [to wszystkie te egzemplarze długiej i krótkiej broni, których cechą jest podobieństwo do broni automatycznej (samoczynnej)] oraz zawiera także inne restrykcyjne postanowienia. W szczególności Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwość i spraw wewnętrznych domaga się, aby państwa członkowskie całkowicie zakazały wszelkich form własności prywatnej broni. Inne propozycje komisji to wysokie podatki na sprzedaż broni i amunicji, trzyletni okres ważności pozwoleń na posiadanie broni i obowiązkowe oznaczenia na wszystkich częściach broni, amunicji i komponentów do niej, włączając w to pociski i łuski. Znaczna część grupy socjalistów i demokratów Parlamentu Europejskiego wydaje się stawać po stronie tych co chcą konfiskować broń. Lewicowcy w Parlamencie Europejskim domagają się aby nie przyjmować raportu Vicky Ford i głosować za przyjęciem propozycji Komisji Europejskiej. To oznaczałoby, że wszystkie proponowane przez KE ograniczenia, w tym dotyczące rejestracji replik i broni pozbawionej cech użytkowych, które zostały skrytykowane w raporcie Vicky Ford, byłyby uwzględnione.

Te wiadomości pojawiły się zaledwie kilka dni po tym jak Europejskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni złożyło skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko Komisji Europejskiej, która wielokrotnie bezpodstawnie oskarżała społeczność kolekcjonerów broni jako źródło broni dla przestępców i terrorystów. W tym samym czasie na posłów Parlamentu Europejskiego, którzy do tej pory głośno przeciwstawiali się planowanemu blokowaniu przez Unię Europejską dostępu do broni, Komisja Europejska wywiera naciski. Komisja Europejska próbuje przekonać ich, że daleko idący zakaz wszelkiej półautomatycznej broni palnej jest konieczny. Komisja Europejska wskazuje, że dotychczasowi właściciele broni, która stanie się zakazana, będą mogli ją zachować i używać, ale jej zbywanie byłoby zakazane. Posiadana broń nie mogłyby być sprzedawana, a nawet dziedziczona. Biurokraci europejscy nie chcą się wycofać ze swoich pomysłów. Chcą, zakazując posiadania broni palnej powtarzalnej, zaadoptować brytyjskie zasady posiadania broni na terenie całej UE. Na skutek przyjęcia w Wielkiej Brytanii szerokiego zakazu posiadania broni, przestępczość wzrosła o kilkaset procent.

Co możemy zrobić? Przede wszystkim każdy powinien odpowiedzieć na wezwanie organizacji strzeleckich (ROMB, Firearms United) do działania. Nasz głos musi być słyszalny przez posłów Parlamentu Europejskiego. Im więcej listów i maili parlamentarzyści będą otrzymywać, tym bardziej jednoznacznie zrozumieją, że działanie przeciwko społeczności praworządnych posiadaczy broni oznacza ryzyko politycznej katastrofy. Powinniśmy popierać projekt sprawozdania Vicky Ford, który nie jest wprawdzie doskonały, ale to dobry punkt wyjścia do dalszych prac. Dlatego powinniśmy zmobilizować się raz jeszcze i bez zwłoki, już teraz, pisać do wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego i do wszystkich członków komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów. Pokażmy im, że Europejczycy są przeciwko zakazowi posiadania broni. Jeszcze wciąż jest możliwe pokonanie europejskich komunistów, którzy dążą do całkowitego odebranie praworządnym europejczykom ich praw.

Komuniści w Parlamencie Europejskim nie odpuszczają, praworządni posiadacze broni wciąż są w niebezpieczeństwie. Wciąż przedstawiciele partii komunistycznych próbują zadbać bardziej o interes terrorystów, a nawet pospolitych bandytów, niż praworządnych Europejczyków. Niestety zjednoczona Europa, pod rządami lewicowych, a może i komunistycznych biurokratów, staje się coraz wyraźniej tworem totalitarnym. Już maski został odrzucone, komisja z nazwy wolności obywatelskich, sprawiedliwość jawnie forsuje kagańcowe, anty obywatelskie, a wręcz zgodne z interesem terrorystów rozwiązania.

Więcej szczegółów tutaj:

logo

Lista posłów Parlamentu Europejskiego, członków komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów:

ep_logo_rgb_pl