Czy zamiast programu budowy strzelnic w każdym powiecie będą strzelnice kontenerowe tylko dla wojska i służb?

Jak zawiadamia portal defence24.pl do jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Łomży, Lublinie, Rzeszowie oraz Siedlcach trafiły mobilne strzelnice kontenerowe produkcji ZM Tarnów.

Czasami (…) warto gdzieś przewieźć strzelnicę, a nie przewozić żołnierzy do strzelania. (…) Będziemy dążyć do tego, aby wykorzystując mobilność tego typu urządzeń zapewnić do nich dostęp na szczeblu każdego powiatu – podkreślił gen. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Strzelnice kontenerowe mają zwiększyć nie tylko możliwości szkolenia Terytorialsów, ale również lokalnych służb mundurowych.

To jest narzędzie, które oddajemy dowódcom taktycznym. Będziemy się starać, żeby każda z brygad docelowo dysponował co najmniej dwoma takimi strzelnicami. Mobilność tego typu urządzeń umożliwia nam wykorzystywane ich rotacyjnie na szczeblu każdego powiatu. Ważne jest, by rozumieć, że strzelnice te nie zastąpią strzelań realizowanych w terenie i na poligonach – umożliwią jednak kształtowanie i podnoszenie nawyków indywidualnych żołnierzy. – powiedział gen. Wiesław Kukuła, dowódca WOT

Portal defence24.pl podaje, że głównym powodem decydującym o pozyskaniu strzelnic kontenerowych na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej były braki w zakresie infrastruktury umożliwiającej szkolenie strzeleckie. Brakuje więc infrastruktury szkoleniowej, a szczególnie strzelnic.

Przypominam, że takie właśnie uzasadnienie przyświecało hucznie ogłaszanemu, za czasów ministra w MON Antoniego Macierewicza i wiceministra w MON Michała Dworczyka, programowi budowy strzelnicy w każdym powiecie. W Sejmie została nawet uchwalona ustawa, która umożliwiała dofinansowanie budowy strzelnic przez samorządy z budżetu MON, a całość akcji została podsumowana w trakcie konferencji Sokół – strzelnica w powiecie, która miała miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie na początku grudnia.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, a zaraz na początku stycznia wiadomości o strzelnicach kontenerowych dla WOT. Wzbudziło to mój niepokój czy program dofinansowania budowy strzelnic będzie kontynuowany. Mam wrażenie, że niepokój jest uzasadniony, poniżej przedstawiam szczegółowe powody.

Często jest tak, że aby ustawa mogła funkcjonować potrzebne są rozporządzenia wykonawcze. Ustawa umożliwiająca finansowanie budowy strzelnic jest tak skonstruowana, że Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji ze środków budżetu na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zanim Minister Obrony Narodowej udzieli choćby jednego dofinansowania musi najpierw określić w drodze rozporządzenia zakres zadań, o których mowa objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania. Wydając rozporządzenie, Minister Obrony Narodowej uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych, a także zachowania dyscypliny finansów publicznych.

Zatem aby ustawa zaczęła funkcjonować potrzebne jest rozporządzenie, bez rozporządzenia ani jedna dotacja nie zostanie przekazana, bo nie wiadomo jak i nie wiadomo na co można przekazać pieniądze.

Idąc tym tropem zwróciłem się do Ministerstwa Obrony Narodowej o udzielenie informacji publicznej szukając informacji o projekcie rozporządzenia, który ma od 1 stycznia obowiązek wydać MON. Szczerze pisząc myślałem, że wraz z proponowaniem ustawy o finansowaniu budowy strzelnic, projekt rozporządzenia zostanie przygotowany. Pamiętam jak dzisiaj, gdy to pan Michał Dworczyk zachęcał posłów do szybkiego procedowania nas ustawą, aby możliwe było jej funkcjonowanie od 1 stycznia 2018 roku.

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej o następującej treści:

Z odpowiedzi wynika, że przygotowywanie rozporządzenia jest w tzw. proszku. Nic nie ma i tak naprawdę nie wiadomo kiedy będzie rozporządzenie. Dodatkowo z MON odszedł pan Dworczyk, który przecież był motorem tego projektu.

Zdecydowanie szybciej i łatwiej dla WOT było kupić strzelnice kontenerowe – nie mam wątpliwości. Będzie można tam postrzelać, ale tylko wojsko i służby i to w jakimś ograniczonym zakresie. Z całą pewnością te strzelnice nie zapewnią rozwoju sportów strzeleckich i organizacji proobronnych. Trochę słabo to wygląda, można powiedzieć, że będzie jak zwykle…

Obym się mylił. Zróbcie co możecie decydenci z Ministerstwa Obrony Narodowej aby się okazało, ze Turczyn nie ma racji prorokując obumarcie projektu budowy strzelnic w każdym powiecie na samym początku.

Informacja organizacyjna dla wszystkich tych, którym zależy aby miał dostęp do serwisu PAP i zamieszczał na blogu komentarze w oparciu o depesze, które tam znajduję. Comiesięczny dostęp do serwisu kosztuje ponad 1200 zł. W tym miesiącu otrzymałem fakturę, a w poprzednim miesiącu darowizny, które otrzymała fundacja wyniosły około 400 zł. Póki co środki na zapłatę faktury Fundacja ma, ale proszę zwróćcie na to uwagę. Gdy środków zbraknie będę musiał dostęp do wyłączyć serwisu, co moim zdaniem bloga zuboży.