Obawy związane z terroryzmem i migracją prowadzą do wzrostu ilości broni palnej w Republice Czeskiej

Czeska policja twierdzi, że w zeszłym roku przybyło zarówno posiadaczy broni palnej jak i egzemplarzy broni w rękach Czechów.

W 2017 r. liczba pozwoleń na broń palną wzrosła do 303 000. To o 2700 więcej niż w 2016 roku i wzrost o 11 000 w porównaniu z rokiem 2015.

Obawy przed atakami terrorystycznymi, imigracją i napaściami osobistymi spowodowały wzrost, twierdzi czeska policja.

Łączna liczba broni palnej, tj. karabinów i innych rodzajów broni posiadanych w domach Czechów wzrosła do około 850 000, czyli o około 100 000 egzemplarzy więcej niż pięć lat temu.

(źródło radio.cz)


Zjawisko odnotowane w Czechach jest widoczne w całej Europie i to nie tylko na podstawie danych za rok 2017. Polska jest wielokrotnie większym państwem niż Czechy, w związku z tym zjawisko jest znacznie bardziej intensywne. Na podstawie pierwszych, jeszcze niepełnych danych wynika, że w Polsce przybędzie po roku 2017 kilkanaście tysięcy pozwoleń na broń i kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy broni.

Niestety na podstawie danych dostępnych w naszym kraju nie sposób odnotować jaka jest rzeczywista przyczyna ubiegania się o pozwolenie na broń palną. We Francji np. po zamachach terrorystycznych istotnie wzrosło zainteresowanie klubami strzeleckimi.

Polskie regulacje zawarte w ustawie o broni i amunicji sprawiają, że najmniej uciążliwa droga do uzyskania pozwolenia na broń palną jest przy pozwoleniu na broń palną w celu sportowym i kolekcjonerskim. Te dwa rodzaje pozwoleń na broń cieszą się aktualnie największym zainteresowaniem.

Czy osoby ubiegające się o pozwolenie na broń w celu sportowym czy kolekcjonerskim wyłącznie są motywowane zamiłowaniem do sportów strzeleckich i zbieractwem broni palnej, tego nie wiem. Jestem przekonany, że istotnym motywem ubiegania się o pozwolenie na broń w tych dwóch celach jest pragnienie zapewnienia sobie bezpieczeństwa osobistego.

Pamiętajcie proszę, że ta strona istnienie wyłącznie z powodu mojego zaangażowania społecznego. Dobrowolne wsparcie darowizną Fundacji Trybun.org.pl ułatwia ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem serwisu.