Broń w Polsce w 2017 – statystyki

W całości za www.milmag.pl: lutego Komenda Główna Policji ujawniła informacje dotyczące liczby osób, którym wydano pozwolenia na broń od 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2017. Przedstawiciele KGP podali też zbiorcze dane dotyczące ogólnej liczby pozwoleń na broń i samych konstrukcji strzeleckich w rękach osób cywilnych w Polsce. Łącznie w Polsce na koniec grudnia 2017 roku wydanych było 206 124 pozwolenia na broń (w 2016 był ich 197 929, w 2015 – 192 819) i zarejestrowanych było 463 768 egzemplarzy konstrukcji strzeleckich (w 2016 było ich 424 675, w 2015 – 390 820). Oznacza to przyrost w ciągu roku o 7,3 tys, nowych pozwoleń i ponad 39 tys. egzemplarzy broni.

(Liczba wydanych pozwoleń na broń palną w Polsce do określonych celów w latach 2014-2017)

Na 31 grudnia 2017 odnotowano wydanie 40 928 (45 481 w 2016) pozwoleń do ochrony osobistej i zarejestrowano w tym celu 44 882 (49 707 w 2016) sztuki broni. Do ochrony osób lub mienia było 9 (9 w 2016) pozwoleń na 10 (10 w 2016) sztuk zarejestrowanej broni. Do celów łowieckich wydano łącznie 125 326 (122 425 w 2016) pozwoleń i zarejestrowano do tego celu 312 068 (300 388 w 2016) sztucerów, karabinów i strzelb.

Policja odnotowała 25 940 (20 960 w 2016) pozwoleń do celów sportowych, na które zarejestrowano 62 595 (47 577 w 2016) sztuk broni. Do celów rekonstrukcji historycznej odnotowano pod koniec ubiegłego roku 60 (52 w 2016) pozwoleń na 224 (188 w 2016) konstrukcje strzeleckie. W ciągu ostatnich kilku lat największy wzrost odnotowano w liczbie pozwoleń do celów kolekcjonerskich, których pod koniec 2017 odnotowano aż 11 556 (6762 w 2016) na 38 780 (22 242 w 2016) sztuki broni.

(Liczba zarejestrowanej broni palnej w Polsce z rozbiciem na cele w latach 2014-2017)

Do celów pamiątkowych było 1691 pozwoleń (1751 w 2016) na 2447 (2474 w 2016) sztuki broni, do celów szkoleniowych 435 (297 w 2016) pozwoleń na 2601 (1916 w 2016) sztuk broni i do celów innych 179 (192 w 2016) na 161 (173 w 2016) sztuk broni.

(Przyrost lub spadek liczby wydanych pozwoleń na broń w latach 2014-2017)

Zgodnie z ujawnionymi przez Policję statystykami, w samym 2017 wydano 323 (244 w 2016) pozwolenia do ochrony osobistej, 4801 (5007 w 2016) pozwoleń do celów łowieckich, 4910 (4835 w 2016) pozwoleń do celów sportowych, 8 (8 w 2016) pozwoleń do celów rekonstrukcji historycznej, 5045 (3595 w 2016) pozwoleń do celów kolekcjonerskich, 10 (21 w 2016) pozwoleń do celów pamiątkowych, 132 (104 w 2016) pozwolenia do celów szkoleniowych i 4 (6 w 2016) pozwolenia do celów innych.

(Dynamika zmian w liczbie wydanych pozwoleń na broń w latach 2014-2017)

W porównaniu do zeszłego roku dynamika zmian jest mniejsza, choć widać ciągły wzrost liczby pozwoleń kolekcjonerskich. I tak, zestawiając z 2016 o 79 wzrosła liczba uzyskanych pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, o 2 spadła do celu ochrony osób i mienia, o 206 spadła do celów łowieckich, o 75 wzrosła do celów sportowych, nie zmieniła się do celów rekonstrukcji, o 1450 wzrosła do celów kolekcjonerskich, o 11 spadła do celów pamiątkowych, o 28 wzrosła do celów szkoleniowych i o 2 spadła do celów innych.

(Dynamika zmian liczby broni palnej w rękach obywateli w latach 2014-2017)

W latach 2014-2017 liczba pozwoleń wzrosła zatem o 8529, a liczba broni w rękach obywateli o 82 180. Na jedno pozwolenie przypada 2,25 sztuki broni. Statystycznie na jedno pozwolenie do celu ochrony osobistej przypada 1,10 broni, na pozwolenie do celu ochrony osób lub mienia 1,11 broni, na pozwolenie do celów łowieckich 2,49 sztuki, na pozwolenie do celów sportowych 2,41 broni, na pozwolenie do celów rekonstrukcji 3,73 sztuki, na pozwolenie do celów kolekcjonerskich 3,36 konstrukcji strzeleckich, na pozwolenie do celów pamiątkowych 1,45 broni, na pozwolenie do celów szkoleniowych 5,98 sztuki i na pozwolenie inne 0,90 broni.

(źródło www.milmag.pl)


Nie emocjonuję tymi statystykami. Pozwoleń powoli w Polsce przybywa. Ilości broni rosną nieco szybciej. Zjawisko jet raczej powolne, co raczej daje powód do zadumy niż do entuzjazmu.

Czekam jeszcze tylko na szczegółowe dane z trzech komend wojewódzkich, aby pokazać pełny obraz jak pozwolenia w 2017 roku wydawały poszczególne komendy wojewódzkie. Obraz cząstkowy przedstawiałem we wpisie pt. Pozwolenia na broń – pierwsze, jeszcze niepełne informacje statystyczne za rok 2017.

Powyższa analiza w zestawieniu z informacjami, które mówią ile wydano pozwoleń w roku 2017 pokazuje, że z jednej strony mamy przyrost pozwoleń na broń, a z drugiej strony Policja cofa pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej. Tego rodzaju pozwoleń wyraźnie ubywa, tendencja jest zachowana już od kilku lat.

Z tego faktu nie wiem czy się cieszyć czy też nie. Trzeba pamiętać, że pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej były zarezerwowane dla panów jak pan Jerzy Dziewulski. Ten rodzaj pozwolenia był adresowany do byłych towarzyszy, czy panów i pań z wiadomo jakich służb. Czy to właśnie byłym komunistycznym aparatczykom pozwolenia są cofane? Tego oczywiście nie wiem. Mam wrażenie, że postawienie takiej tezy znacznie upraszczałoby obraz.

Moim zdaniem niezależnie od tego kto ma pozwolenie na broń, póki nie staje się zagrożeniem, nie ma powodu aby mu je odbierać. W Polsce jest inaczej, tu realizowane są głównie cele ideologiczne.

Do omawiania tych statystyk będę jeszcze wracał, moim zdaniem da się z nich jeszcze wycisnąć dalsze ciekawe informacje. Dzisiaj prawie surowa informacja.