CBA ws. przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie: brak nadzoru i kontroli

Brak nadzoru przy przebudowie strzelnicy oraz brak kontroli rozliczeń prac stwierdzili m.in. funkcjonariusze CBA, kontrolujący inwestycję w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wyniki zostaną przekazane do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Rzecznik CBA Piotr Kaczorek poinformował w piątek PAP, że zakończyła się kontrola białostockiego CBA dotycząca przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Funkcjonariusze sprawdzali czy przy przebudowie strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostały dochowane określone przepisami prawa procedury podejmowania decyzji oraz jak pełniony był nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Kontrola obejmowała okres 2015-2017. Wartość inwestycji to 4 mln 295 tys zł.

“W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na braku nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy zawartej z wykonawcą a także pracą Sekcji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WSPOL. Stwierdzono także niezgodność zakresu odebranych prac z protokołami odbioru oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia WSPOL, która by dokonywała jakiejkolwiek segregacji materiałów rozbiórkowych i wydawała zgodę na ich ponowne użycie. Stwierdzono także poświadczanie nieprawdy w dokumentach”- wyjaśnił Piotr Kaczorek.

Całość materiałów z kontroli trafi do śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. (PAP)


 

Moje zdanie w sprawie Policji jest takie, że ta formacja powinna być rozwiązana i powołana na nowo. Tak jak kiedyś stworzono od zera Centralne Biuro Antykorupcyjne, które moim zdaniem wyróżnia się pomiędzy tajnymi służbami, tak trzeba od zera stworzyć w Polsce Policję. Ta obecna ma korzenie komunistyczne i to nie tylko formalne, jako następstwo ustaw, ale przede wszystkim mentalne.

Moje spostrzeżenie czynię nie na podstawie tego przykładu, a na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z naruszeniami prawa w postępowaniach o wydanie pozwolenia na broń palną. To egzemplifikacja stanu Policji w Polsce.

Podpisz petycję przeciwko zaostrzeniu prawa do broni. Poprzyj obywatelski projekt ustawy.