Projekt rozporządzenia MON w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego

W dniu 16 kwietnia 2018 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego.

Projektowane rozporządzenie ma być faktyczną realizacją projektu Sokół – Strzelnica w powiecie, o którym zawiadamiałem na blogu niejednokrotnie. Program budowy strzelnic wyraźnie zwolnił wraz z odejściem z MON Antoniego Macierewicza, ale ustawa uchwalona, rozporządzenie powinno być wydane.

Z lekkim opóźnieniem ale z pilną potrzebą wydania, MON ogłosił projekt rozporządzenia, które ma określać zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

Rozporządzenie zostało skonstruowane w zupełnie innej treści niż zapowiadał to pełniąc funkcję wiceministra MON Michał Dworczyk. Zapowiedzi pana Dworczyka relacjonowałem we wpisie pt. W Senacie o dofinansowaniu budowy i rewitalizacji strzelnic, bardzo ciekawe informacje od wiceministra Dworczyka. W opublikowanym rozporządzeniu nie ma niczego o czym wspominał pan Dworczyk. Nie oceniam, tylko zawiadamiam o tych faktach.

Ekspresowe tempo uchwalania ustawy upoważniającej MON do finansowania budowy strzelnic uzasadniono tym, że od początku roku budżetowego 2018 miało się rozpocząć finansowego inwestycji strzelnicowych. Na konferencji Sokół – Strzelnica w powiecie, która miała miejsce w grudniu 2017 roku, ówczesny wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk zapowiadał, że program “Strzelnica w powiecie” ruszy od stycznia 2018 r. Na konferencji Sokół – Strzelnica w powiecie pan Dworczyk zapowiadał, że MON przeznaczy kilkadziesiąt mln zł. Zaznaczył, że dokładna kwota, którą resort przekaże beneficjentom, będzie znana w grudniu (2018 r.).

“Przed końcem roku poinformujemy, jakie środki przeznaczymy na projekt “Strzelnica w powiecie”. “Już teraz możemy powiedzieć, że naszym priorytetem są województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie oraz gminy i powiaty, w których stacjonują wojska operacyjne, ale nie ma tam czynnych strzelnic”mówił Michał Dworczyk.

W grudniu nie podano kwot, zaczęły się przygotowania do odwołania poprzedniego szefa MON. Ostatecznie wyrzucono ministra Antoniego Macierewicza, entuzjazm wspierania strzelectwa sportowego przez MON wyraźnie osłabł. Projekt rozporządzenia pojawił się tak naprawdę dopiero po 4 miesiącach od pojawienia się  obowiązku jego wydania. MON dopuściło się całkiem sporej zwłoki. Wprawdzie w uzasadnieniu projektu pisze się o pilnej potrzebie wydania rozporządzenia, ale to są tylko słowa. Fakty są takie jak pisałem, a program może i ruszy od stycznia ale nie wiadomo którego roku.

Projektowane rozporządzenie zakłada, że dofinansowanie może być udzielone jednostce samorządu terytorialnego o ile zostanie wyłoniona w konkursie. Regulamin konkursu ma być ogłaszany do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realizacji zadania. Wniosek z tego płynie taki, moim zdaniem oczywiście, że w tym roku MON nie dofinansuje ani jednej strzelnicy. Wprawdzie w ocenie skutków regulacji zapisano, że w roku 2018 zabezpieczono na cel budowy i utrzymania strzelnic 40 milionów złotych, ale jak to połączyć z treścią projektowanych przepisów – tego nie wiem. W tym dokumencie wyczytać można, że w każdym roku, na przestrzeni 10 kolejnych lat zaplanowano wydanie na budowę strzelnic po 40 milionów złotych.

Rozporządzenie, zgodnie z OSR, będzie wpływało pozytywnie w ten sposób, że zwiększy infrastrukturę strzelecką, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli. Zwiększenie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez: 1) wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i formacje uzbrojone nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych. Pięknie brzmi, prawda? Zapamiętuję te słowa do przyszłego wykorzystania.

Poniżej przedstawiam projekt rozporządzenia, uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji. Zachęcam do zapoznania się z dokumentami i rozpoczęcie akcji społecznych w lokalnych samorządach, aby namówić samorządy na wystartowanie w konkursie, który być może zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Być może, bo ja w obietnice partii PiS już nie wierzę.

projekt rozporządzenia:

Download (PDF, 218KB)

uzasadnienie:

Download (PDF, 1,36MB)

ocena skutków regulacji:

Download (PDF, 404KB)

 

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.