ONZ przygotowuje globalne rozbrojenie w ramach zrównoważonego rozwoju, dążenia do światowego pokoju, a w tym elektroniczne śledzenie broni palnej

ONZ naciska na rozbrojenie Amerykanów

W zeszłym miesiącu (maj 2018 r.) odbyła się tygodniowa konferencja Międzynarodowej Sieci Działań ONZ w Zakresie Broni Strzeleckiej (IANSA) dotycząca sprawy kontroli broni jako międzynarodowego priorytetu.

Teraz, generalny sekretarz ONZ, Antonio Guterres, chce kontroli krótkiej broni palnej.

Na konferencji RevCon3, poświęconej programowi działań w zakresie broni strzeleckiej i lekkiej, Guterres wysłał swoim imieniu wiadomość (podkreślenia należą do oryginalnego autora):

Każdego roku ponad pół miliona ludzi na całym świecie zostaje zabitych, głównie przez broń palną.

Ci, którzy pociągają za spust są żołnierzami, funkcjonariuszami straży granicznej, policjantami, używającymi broni w ostateczności, zgodnie z zasadami wyższej konieczności, adekwatnie do sytuacji i przestrzegając ograniczeń w tej kwestii.

Inni są prywatnymi ochroniarzami lub cywilami, używającymi zarejestrowanej broni palnej do ochrony lub w samoobronie. Ale ogromna większość tych, którzy zabijają bronią krótką, nie pasuje do tego opisu. Są być członkami grup zbrojnych, którzy terroryzują obywateli danego kraju lub całego regionu zabójstwami i wykorzystywaniem seksualnym. Są członkami narodowych sił bezpieczeństwa, którzy nadużywają swojej władzy. Są terrorystami, których celem jest niszczenie życia i sianie strachu; kryminalistami napadającymi na sklep spożywczy lub członkami gangu zabijającymi tych, którzy wchodzą w drogę transakcji narkotykowej.

Niestety, wielu z nich to mężczyźni używający nielegalnie pozyskanej broni przeciwko swoim partnerkom. W niektórych krajach ponad 60 procent zabójstw kobiet popełnianych jest przy użyciu broni palnej.

Nielegalna broń wykorzystywana jest również przeciwko siłom pokojowym ONZ. W 2017 roku, 56 żołnierzy sił pokojowych zginęło w gwałtownych atakach – była to najwyższa liczba od ponad dwudziestu lat.

Regulacja broni krótkiej to wyjątkowe wyzwanie. To nie jest po prostu kwestia zwrócenia się do rządu. Z około 900 milionów sztuk broni ręcznej na świecie, trzy czwarte znajduje się w rękach cywilnych – w większości bez licencji.

Kontrola i regulacja broni strzeleckiej wymaga zatem działań wykraczających daleko poza krajowe instytucje bezpieczeństwa. Obejmuje ona zapewnienie alternatywnych środków do życia byłym kombatantom, współpracę z władzami miejskimi i policją, współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, w tym organizacjami oddolnymi i programami ograniczającymi przemoc, a także lokalnymi przedsiębiorstwami.

Rozwiązania muszą być zintegrowane i holistyczne. Krótkoterminowe, podzielone na sekcje projekty nie nadążą za powagą i wielkością problemu.

Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych zaleca, aby Rada Bezpieczeństwa zajęła się kwestią uzbrojenia, biorąc pod uwagę kwestie geograficzne i tematyczne podczas swych obrad.

Właśnie dlatego ONZ opracowało szeroki zestaw dobrowolnych standardów kontroli broni strzeleckiej.

I dlatego ten program działania podkreśla wartość krajowych komisji i krajowych planów, aby wspierać skoordynowane wysiłki i wzmocnić współpracę.

Broń ręczna często wpływa na łamanie praw człowieka na dużą skalę i przymusowe wysiedlenia ludności cywilnej.

Kontrola broni masowej jest warunkiem koniecznym utrzymania stabilności i zapobiegania konfliktom, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wzajemnie wzmacniających się celów w zakresie utrzymania pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Tylko dzięki zrównoważonemu rozwojowi będziemy mogli budować sprawiedliwe, pokojowe i sprzyjające integracji społeczeństwa oraz osiągnąć trwały pokój.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 jest naszym uzgodnionym planem działania na rzecz budowy pokojowych, prężnych i dobrze prosperujących społeczeństw na zdrowej planecie.

Wśród 17 Celów znajduje się konkretny cel ograniczenia przepływu broni, oparty na poprawie jej śledzenia.

Organizacja Narodów Zjednoczonych promuje kontrolę broni ręcznej wspierając programy zgodne z 16 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Ale, aby osiągnąć trwały pokój i Agendę 2030, musimy zająć się podstawowymi przyczynami przemocy i konfliktu.

Plan rozbrojenia, który uruchomiłem w zeszłym miesiącu, obejmuje ponowne skupienie się na kontrolowaniu broni strzeleckiej. Obejmuje on także moje zobowiązanie do utworzenia specjalnego ośrodka w ramach Funduszu Budowania Pokoju, w celu zapewnienia solidnego finansowania skoordynowanych, zintegrowanych i trwałych środków kontroli broni.

 Zapraszam wszystkie państwa do poparcia.

Ekscelencje, Panie i Panowie,

Program działania jest dynamiczną, żywą strukturą. Musi ewoluować, aby sprostać obecnym wyzwaniom.

Trzecia Konferencja Przeglądowa zapewnia międzynarodowej społeczności szansę na wspólny postęp; wspólny krok naprzód. Zachęcam do bycia odważnymi i skorzystania z okazji. Wasze decyzje będą miały wpływ na ludzi na całym świecie.

Życzę Wam sukcesów w swoich rozważaniach.

 

 Amerykanie, obudźcie się!

Oświadczenie złożone przez Guterresa ponawia moje obawy wyrażone w zeszłym miesiącu. Amerykanie powinni się martwić, że Organizacja Narodów Zjednoczonych chce wpłynąć na amerykańską politykę dotyczącą broni.

Kiedy ONZ mówi, że muszą używać “organizacji oddolnych”, mają na myśli grupy kontroli broni, takie jak Everytown for Gun Safety i Moms Demand Action. Wykorzystują Amerykanów, by spełnić swoje pragnienie kontrolowania broni. Powód? Lepiej będzie wyglądać, kiedy Amerykanie sami zażądają zniesienia Drugiej Poprawki niż gdyby inne kraje wywierały na nas o to presję. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może powiedzieć, że Agenda 2030 – ich plan na rzecz pokoju na świecie – jest skuteczna, jeśli Amerykanie nadal są uzbrojeni i jeśli druga poprawka nadal istnieje. Muszą całkowicie pozbyć się uzbrojonych obywateli w Ameryce, a sposobem na to jest wykorzystanie naszych własnych ludzi przeciwko nam.

Nasze zagrożenie nie czyha już tylko w domu. Jest międzynarodowe. Nadszedł czas, aby właściciele broni obudzili się w tym międzynarodowym zagrożeniu, które znajduje się tuż przed nami. Ci ludzie nie milczą na temat swoich celów i działań, które chcą podjąć. Musimy im powiedzieć, że mamy ich na naszych radarach i nie zamierzamy się wycofywać.

(źródło townhall.com tłumaczenie Zosia Trocka)


Zwróćcie uwagę na pewne charakterystyczne sformułowanie, którym nieustannie posługuje się pan premier Morawiecki. Zrównoważony rozwój – bardzo to ciekawe i komunistyczne zarazem. Pani redaktor Hanna Shen z Tajwanu powiedziała kiedyś, że zrównoważony rozwój to nowa odsłona komunizmu i Pani redaktor ma rację. Skoro elementem zrównoważonego rozwoju jest globalne rozbrojenie i posługiwanie się komunistycznym hasłem dążenia do światowego pokoju, to musi to być komunizm tyle, że w z nową twarzą.

Z innego wiarygodnego źródła dotarła do mnie wiadomość, że ONZ planuje jako formę śledzenia broni wdrożenie programu śledzenia cywilnej broni palnej przez identyfikatory biometryczne, chipy RFID i/lub śledzenia za pomocą GPS.

Planuje też ONZ to co już obowiązuje w Polsce, ale gdy stanie się to międzynarodowym prawem, polscy politycy o mentalności kapo wprowadzą to w życie w dwójnasób. Chodzi o opracowanie nowych “Międzynarodowych standardów kontroli broni strzeleckiej” (ISACS). Ich celem jest narzucenie radykalnych restrykcji dotyczących broni każdemu narodowi.

Obowiązkowe krajowe regulacje mają dotyczyć: obowiązkowego badania wszystkich osób, które chcą posiadać broń, dając biurokratom ostateczny głos w sprawie czy obywatel jest kompetentny na tyle, aby posiadać broń; restrykcyjne licencjonowanie sprzedaży broni i amunicji, a może nawet zakazy niektórych typów broni palnej – może to obejmować wszystko, od karabinów samopowtarzalnych po strzelby i pistolety; ograniczenia liczby broni i ilości amunicji jaką licencjonowany posiadacz broni może legalnie posiadać i zakazy używania magazynków o określonej pojemności; zakaz posiadania broni palnej do samoobrony – chyba że obywatel może w jakiś sposób wykazać potrzebę i uzyskać aprobatę rządu.

Zdaję sobie sprawę, że takie regulacje to mamy już w Polsce i właśnie dociskana jest pętla przez regulacja unijne, ale te alarmistyczne wiadomości pochodzą z Ameryki, a tam prawo do broni jest zupełnie inne.

Donald Trump sprzeciwiając się ONZ i krytykując tą organizację, wykonuje wielką pracę na rzecz wolności ludzi na świecie. ONZ zamienia się w socjalistyczny globalny rząd, który chce narzucać swoje utopijne wizje świata. Dzisiaj tylko USA, które tak wielu atakuje, są szansą na przeciwstawienie się komunistycznej wizji świata promowanej przez ONZ, Chiny, Watykan, Unię Europejską itp. Obawiam się, że socjalistyczni politycy w Polsce albo są nieświadomi problemu, albo przyklaskują mu w ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju i pokoju w całym świecie.

Nie narzekajcie zatem na USA. Albo inaczej. Kto dzisiaj złorzeczy USA pod rządami Trumpa, ten złorzeczy na ostatni bastion rozumnej cywilizacji. Albo jest nierozumny, albo jest zadaniowany, innego wyjaśnienia nie znajduję.

Dziękuję za uwagę.