Bezbronny i rozbrojony obywatel, korzystający z socjalnego programu 500+, jest jednym z założeń w Koncepcji Obronnej RP

Trafiłem na bardzo interesujący dokument, jest zatytułowany Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od krytycznych uwag, które zaprezentuję, warto się zapoznać z Koncepcją. To nie jest tak, że moja krytyczna ocena dyskwalifikuje ten dokument. To moim zdaniem ważne opracowanie, odmieniające dotychczasowe spojrzenie na otaczający nas świat i realne zagrożenia jakie już występują.

Zapoznając się z koncepcją odkryjecie, że aktualny stan Polski to zupełna bezbronność przed wyartykułowanymi, moim zdaniem, absolutnie realnymi zagrożeniami. Ogromna większość tez opatrzona jest słowem “będzie”, a perspektywa czasowa jest 15-letnia. Za 15 lat polska armia będzie…

Postanowiłem napisać kilka zdań o tym opracowaniu, bowiem zgadzam się ze zdaniem wyrażonym w przedmowie Koncepcji, które brzmi:

Historia naszej Ojczyzny dowiodła, że nie możemy sobie pozwolić na strategiczne pomyłki.

Zgadzając się z tym zdaniem, nie zgadzam się z wyrażonymi w koncepcji twierdzeniami, które dotyczą otoczenia społecznego i ekonomicznego, w którym ma rozwijać się potencjał obronny RP.

Moim zdaniem ci, którzy przygotowali Koncepcję narażają cały Naród na niebezpieczeństwa, które diagnozują i opisują. W całej koncepcji nie ma ani słowa chociażby o konieczności prowadzenia powszechnej nauki strzelania, oswajania Polaków z posiadaniem broni, dążeniem do upowszechniania kultury posiadania broni. Koncepcja Obronna RP zasadza się na tym, że wszystko w zakresie przygotowań pozamilitarnych zrobi za nas socjalistyczne państwo, da nam 500+, my tylko mamy popierać socjalizm tow. premiera Morawieckiego wyrażony w jego koncepcji równoważnego rozwoju no i mamy się mnożyć. Plan zrównoważonego rozwoju tow. premiera Morawieckiego to nic innego niż krajowa modyfikacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a jednym z nich jest całkowite rozbrojenie obywateli, o czym pisałem we wpisie pt. Polska pod rządami PiS jest przodownikiem w realizacji nowego komunizmu, jednym z jego elementów jest totalitarna kontrola broni palnej.

Doświadczenia ostatniej wojny pokazały, że Polska ją przegrała pozostawiając obywateli bezbronnych na łasce i niełasce wroga i okupanta. Dzisiaj stan militarny Polski jest gorszy niż w 1939 roku, chociaż wojsko nowocześniejsze. Na moim blogu chyba już setki stron zapisałem, że to zbrodnia pozostawić obywatela bezbronnego w sytuacji, gdy jest prawdopodobne, że państwo nie jest w stanie obywatela obronić. Państwo chce obywatela bronić, ale doświadczenie poucza, że dość często nie jest w stanie tego zrobić.

Bezbronny i rozbrojony obywatel jest założeniem w Koncepcji Obronnej RP, co ze smutkiem piszę. Uważam, że obecnie rządzący Polską PiS, jakkolwiek z pozoru zdaje się być obozem patriotycznym, jest zbiorowiskiem ludzi nieodpowiedzialnych, chociaż ich skronie pokrywa siwizna, a wielu z nich jak pan Macierewicz ma naprawdę chlubne karty walki z tzw. komuną.

Download (PDF, 14,41MB)

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.