Przekaż 1% podatku na rozwój strzelectwa sportowego w Polsce

Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER jest stowarzyszeniem strzeleckim o charakterze sportowym.  Klub został założonym w 2008 roku, a w chwili obecnej zrzesza 340 członków z których prawie połowa posiada sportową licencję strzelecką. Członkowie klubu uprawiają przede wszystkim statyczne strzelectwo sportowe i korzystają na co dzień z krytej strzelnicy UNIA w Koszalinie.

Klub w ramach swojej działalności statutowej organizuje raz w miesiącu (za wyjątkiem okresu wakacyjnego) zawody strzeleckie z obserwatorem PZSS na strzelnicy UNIA, w trakcie których rozgrywane są konkurencje pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa oraz karabin bocznego zapłonu. W 2018 roku klub rozszerzył swoją działalność o współpracę ze strzelnicą Fort Marian w Malechowie pod Koszalinem, na której w bieżącym roku zostanie rozegranych osiem zawodów strzeleckich z obserwatorem PZSS. Zawody rozgrywane w Forcie Marian będą skupione na konkurencjach, które nie są możliwe do rozgrywania na strzelnicy UNIA, czyli na strzelaniu z karabinu centralnego zapłonu oraz na konkurencjach strzelania sytuacyjnego, szybkiego i quasi-dynamicznego.

KKS KALIBER jest jedną z niewielu organizacji strzeleckich w Polsce posiadających status organizacji pożytku publicznego. Zbierane co roku odpisy 1% podatku dochodowego pozwoliły klubowi na zorganizowanie, wyposażenie i otwarcie w 2017 roku strzelnicy pneumatycznej imienia „Chłopców z lasu”, która mieści się w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 24. Strzelnica pneumatyczna służy przede wszystkim sekcji młodzieżowej KKS KALIBER oraz innym zorganizowanym grupom młodzieży. Nasze zawodniczki strzelające z karabinów pneumatycznych osiągają znaczące sukcesu na arenie wojewódzkiej, po mimo dość krótkiego stażu zawodniczego. Całość środków zbieranych w ramach odpisu 1% podatku dochodowego jest przeznaczanych na funkcjonowanie tej strzelnicy.

W swej codziennej działalności popularyzatorskiej oraz edukacji strzeleckiej KKS Kaliber współpracuje z Towarzystwem Strzeleckim w Koszalinie, które ma charakter stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Wspólnie organizowane są stoiska z wystawą broni, literaturą strzelecką oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi pozwoleń na broń podczas dożynek gminnych i powiatowych, świąt państwowych, imprez organizowanych przez Politechnikę Koszalińską oraz rady osiedli. Klub prenumeruje dużą ilość egzemplarzy czasopism strzeleckich, które poza tym, że służą członkom klubu są rozdawane podczas publicznych imprez.

Przyjacielskie współzawodnictwo strzeleckie oraz współpraca edukacyjno-informacyjna z lokalnymi służbami mundurowymi stanowią ważny element aktywności klubu. Reprezentacja strzelecka klubu bierze udział w zamkniętych zawodach organizowanych przez Dowódcę Garnizonu Koszalin (8 pułk przeciwlotniczy). W imprezach strzeleckich z okazji ważnych rocznic historycznych organizowanych przez klub pod wspólną nazwą „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” biorą udział drużyny Straży Granicznej oraz lokalnych jednostek wojskowych. Zaangażowanie klubu w działalność proobronną zostało w grudniu 2017 roku usankcjonowane prawnie w postaci przyznania nam przez Ministerstwo Obrony Narodowej statusu organizacji proobronnej. Na niwie krajowej członkowie KKS Kaliber współdziałają z ogólnopolskim stowarzyszeniem Ruch Obywatelski Miłośników Broni (ROMB).

Klub przykłada bardzo dużą wagę do zwiększania kompetencji i umiejętności strzeleckich swoich członków i dlatego regularnie organizuje na swoim terenie kurs przygotowawczy do egzaminu na paten strzelecki, egzamin na patent strzelecki oraz szkolenia prowadzącego strzelanie.

W 2019 roku liczymy na dalszą stabilna rekrutację nowych członków, zwiększenie ilości licencji strzeleckich i pozwoleń na broń wśród członków klubu. Duże nadzieje wiążemy również z rozwojem sekcji młodzieżowej. Jeżeli masz taką możliwość to wesprzyj nas swoim odpisem 1% podatku dochodowego. Twoje pieniądze zostaną w całości wydane na broń, amunicję, tarcze i inne koszty funkcjonowania (prąd, ogrzewanie, wynajem pomieszczenia) strzelnicy pneumatycznej. My nie wypłacamy sobie żadnych honorariów!