Największe miasto Wirginii staje się “Miastem Drugiej Poprawki”

Rada miasta Virginia Beach przegłosowała, stosunkiem głosów 6-4 uchwałę ustanawiającą to miasto “Konstytucyjnego Miasta Drugiej Poprawki”. Za przyjęciem uchwały głosowali m.in. burmistrz i vice-burmistrz miasta.

To turystyczne miasto, będące jednocześnie domem dla 460 tys. ludzi, jest największymi miastem stanu Wirginia. Poniżej fragment przyjętej rezolucji:

Druga Poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje, że “prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie zostanie naruszone;”.

Karta Praw Wirginii, która jest częścią Konstytucji Wirginii, chroni również “prawo ludzi do posiadania i noszenia broni”.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, w sprawie District of Columbia vs. Heller, potwierdził prawo osoby fizycznej do posiadania broni palnej w celu samoobrony w domu lub w innych zgodnych z prawem celach;

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, w sprawie McDonald vs. Chicago, potwierdził, że Druga Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ma zastosowanie do stanów poprzez klauzulę dotyczącą należytego procesu w ramach czternastej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych;

Rada Miasta jest głęboko przekonana, że prawo obywateli do posiadania i noszenia broni jest prawem podstawowym, które powinno być chronione w jak najszerszym zakresie;

Członkowie Rady Miasta złożyli przysięgę, że będą bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Konstytucji Wspólnoty Wirginii;

Rada miejska jest zaniepokojona faktem, że niektóre z wcześniej opracowanych aktów prawnych na sesję Zgromadzenia Ogólnego w 2020 r. mogą zagrozić prawom praworządnych obywateli do posiadania i noszenia broni, gwarantowanym przez konstytucje Wspólnoty Wirginii i Stanów Zjednoczonych;

Rada Miejska wyraża sprzeciw wobec wszelkich przepisów, które w sposób niezgodny z konstytucją ograniczałyby prawa prawowitych obywateli miasta do posiadania i noszenia broni;

Rada Miejska pragnie działać w  najlepszym interesie mieszkańców miasta i w związku z tym wyraża niniejszym swoje odczucia w odniesieniu do tego ważnego i podstawowego prawa;

A ZATEM RADA MIEJSKA MIASTA VIRGINIA BEACH OGŁASZA:

Rada Miasta niniejszym wyraża swoje stałe zaangażowanie na rzecz wspierania wszystkich zapisów Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Konstytucji Wspólnoty Wirginii, w tym prawa ludności do posiadania i noszenia broni.

Rada miejska niniejszym wyraża zdecydowane poparcie dla praw obywateli do posiadania i noszenia broni oraz wzywa członków Zgromadzenia Ogólnego oraz Gubernatora do niepodejmowania żadnych działań, które naruszałyby wolności gwarantowane przez Virginia Bill of Rights lub ustawy czy prawa federalne;

Rada Miejska niniejszym ogłasza miasto Virginia Beach “Konstytucyjnym Miastem Drugiej Poprawki”;

Rada Miasta niniejszym popiera działania innych wybranych organów składających podobne deklaracje w imieniu hrabstw, miast i gmin Wirginii.

Rada Miejska niniejszym zobowiązuje Zarządcę Miasta do przekazania kopii niniejszej uchwały Zgromadzeniu Ogólnemu oraz Gubernatorowi Wirginii.

Republikański aktywista Scott Presler nagrał tłum, który zebrał się podczas nocnej sesji rady miasta.

(Media nigdy wam tego nie pokażą. Setki osób wspierających Drugą Poprawkę zebrało się przed ratuszem miejskim w Virginia Beach.)

Słyszałem doniesienia od kilku osób na temat tego, że ponad 1700 mieszkańców opowiedziało się za tą rezolucją. To imponujące. Ten ruch nie ma takiej siły jak głos hrabstw-sanktuariów, jest to jednak symboliczny gest, pokazujący że Virginia Beach, gdzie znajduje się kilka instalacji wojskowych oraz, w sąsiedztwie, największa na świecie baza Marynarki Wojennej, jest nieodmiennie “pro-gun”. Głosowanie to ma na celu potwierdzenie poparcia dla Drugiej Poprawki i oszołomienie aktywistów na rzecz kontroli broni, którzy myśleli, że mogą wykorzystać tragedię jaka dotknęła to miasto 31 maja 2019 roku.

Jednak wielu ocalałych z tej masakry czuło, że pewne siły wykorzystały tę tragedię dla swoich celów.

Jeden z ocalałych, Vincent Smith, powiedział  WAVY w listopadzie, że ma nadzieję, że miasto stanie się “Sanktuarium Drugiej Poprawki”:

“Nie możesz przepisami wypędzić zła z ludzkich serc. Zło istnieje i żadne prawo tego nie zmieni” powiedział Smith, dodając jednocześnie, że proces legislacyjny co prawda jest ciągle w toku, ale proponowane przez władze stanowe rozwiązania w zakresie kontroli broni nie są odpowiedzią.

“One dotkną uczciwych ludzi, takich jak ja. Nie jestem przestępcą, jestem dobrym obywatelem. Tak się składa że mam broń a oni chcą mnie uczynić przestępcą za sam fakt jej posiadania.”

Smith jest mieszkańcem Virginia Beach i pracownikiem miejskim. Był uczestnikiem tragedii z 31 maja 2019r., pomimo wszystko chce aby miasto zostało “Sanktuarium 2A”.

“Ta rezolucja mówi władzom w Richmond, że miasto Virginia Beach nie zamierza przeznaczać środków finansowych czy innych zasobów w celu wprowadzenia proponowanych przez władze stanowe niekonstytucyjnych praw.”

Kate Nixon, ofiara strzelaniny z 31 maja, mówiła swojemu mężowi dzień przed tragedią, że chciała zabrać broń do pracy ale to się nie udało ponieważ jej miejsce pracy jest strefą wolną od broni.

Adwokat rodziny Kate Nixon powiedział w programie radiowym “Monday”, że rozważała ona zabranie broni do pracy 31 maja, w dniu, w którym współpracownik zabił ją i 11 innych osób w najtragiczniejszej w tym roku masowej strzelaninie w kraju.

Tak więc w nocy 30 maja, Nixon rozmawiała ze swoim  mężem Jasonem, “czy powinna wziąć pistolet i schować go do torebki”, powiedział Martingayle. Zdecydowała się ostatecznie tego nie robić ze względu na miejskie zasady, które uniemożliwiają pracownikom wnoszenie broni do pracy.

Kiedy powstaje ten artykuł, już 88 z 95 hrabstw Wirginii to hrabstwa-sanktuaria 2A, do których dołączyło kolejnych 30 konstytucyjnych miast i miasteczek – łącznie 118 lokacji. W pobliżu Chesapeake, w Wirginii, 10 grudnia 2019 r. jednogłośnie zagłosowano za przekształceniem się w miasto konstytucyjne 2A. Zgromadzenie Ogólne Wirginii rozpocznie się w dniu 8 stycznia i będzie trwało 60 dni, podczas których zostaną wstępnie zgłoszone dziesiątki ustaw dotyczących kontroli broni, które muszą potem przejść przez obie izby.

W poniedziałek, 13 stycznia, NRA organizuje w Richmond mityng, aby odpowiedzieć na wcześniej przygotowane projekty ustaw, podczas gdy Virginia Citizens Defense League (VCDL) będzie gospodarzem corocznego Dnia Lobby w następny poniedziałek – 20 stycznia.

(źródło theresurgent.com opracowanie Maciej Rozwadowski)

 

Nie dość, że mają plażę, wodę, ciepło, fajny klimat, to jeszcze rozumni ludzie zasiadają na fotelach rajców miejskich. Jak to odnieść do Polski? Nie wiem. Na początku nie chciałem pisać komentarza, no bo co tu komentować. Zazdrość człowieka tylko bierze, że nie mieszka w takim mieście.

No ale parę zdań trzeba napisać. Może tylko zachęcę ludzi, którzy siedzą na jakimś urzędzie aby zwracali uwagę na standardy amerykańskie. Naprawdę warto, bo jak czytacie tam nie ma znaczenie czego oczekuje ktoś od kogoś innego. Tam znaczenie ma prawda, słuszność, prawa właściwe ludziom.