W MSWiA powstał zespół dotyczący broni palnej.

Komentarz na dzisiaj (23.04.2016 r.) Dzisiaj trzeba pochwalić Prawo i Sprawiedliwość, chociaż to nieco górnolotnie brzmi. Brawa i uznanie należą się tym mądrym politykom PiS, którzy sprawili, że w MSWiA się zadziało. Stało się już sprawą publiczną, że w MSWiA powstał zespół, który zajmie się sprawami broni palnej. Być może zespół wyda rekomendację dotyczącą konieczności zmiany ustawy. Czas pokaże. Sekretarz zespołu opisuje cele i zadania tak:

smuszynsk

Projekt, który będzie podstawą prac zespołu, jest projektem wspieranym przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Autorem projektu jest Jarosława Lewandowski. Zrozumiałe jest dla mnie, że w pracach zespołu uczestniczył będzie autor projektu Jarosław Lewandowski. Nie ma w tej sprawie lepszego eksperta. Czy dobrze sobie kombinuję? W imieniu ROMB oczywiście podejmę starania, aby ROMB jako organizacja społeczna mogła wyrażać swoje zdanie.

Za co chwalić polityków PiS? Za to, że taki zespół powstał. Sprawy dotyczące dostępu do broni palnej są dość wrażliwe i mamy wielką trudność, aby nasz projekt stał się podstawą prac sejmowych. Ci co mogliby złożyć projekt, oglądają się na rząd. Może trzeba to zrozumieć. Tak czy inaczej ktoś uznał, że powinien powstać w rządzie zespół, który zajmie się sprawą, która coraz bardziej nabrzmiewa społecznie. Nie myślcie, że ktokolwiek o tej sprawie by pomyślał, gdyby nie wciąż rosnące zainteresowanie społeczne tematem broni palnej. To moim zdaniem pierwszy powód stworzenia tego zespołu. Drugi to dość krytyczny raport NIK z kontroli Policji. Policja jest w opłakanym stanie pod względem wyszkolenia strzeleckiego i stosowania ustawy o broni i amunicji. Przecież to widać, słychać i czuć. Trzecia przyczyna to społeczne starania o zmianę prawa. Z komunistycznego prawa, które dzisiaj mamy, na cywilizowane, którego projekt przecież już jest przygotowany.

Czas pokaże jak ta sprawa się rozwinie. Zespół ma charakter wewnętrzny. To mnie trochę martwi. Tam gdzie głos Policji, tam musi być i głos społeczny dla przeciwwagi. Nie od dziś wiadomo, że Policja jest wroga wszelkiej normalności posiadania broni palnej. Taka postawa tej formacji, która z aparatu bezpieczeństwa publicznego nie przepoczwarzyła się chyba jeszcze do należytego rozumienia słów we serve and protect, jest wciąż aktualna. Na szczęście zespół jest w MSWiA, a nie w Komendzie Głównej Policji, to napawa mnie nadzieją…

Jedno dzisiaj jest pewne. Sprawa nabiera powagi!

Tags: ,