Socjalizm nie działa, przez wódkę

Nie śledzę ze szczególną uwagą … Czytaj. →