Kontrola WPA w Katowicach, ostateczna ocena negatywna.

Prawie dokładnie rok temu zawiadamiałem, że na skutek kontroli prowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wstępny wynik kontroli okazał się negatywny. KWP w Katowicach złożyło zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego jednak nic to nie pomogło. Śląski Urząd Wojewódzki sporządził wystąpienie pokontrolne, a ostateczny wynik kontroli okazał się negatywny. Na nic okazały się zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. Rażące naruszenia prawa nie został zamaskowane pozornymi argumentami. Tym razem wygrała prawda, a policyjne bezprawie zostało wywleczone na światło dzienne. Ciekawe tylko czy zostało bezkarne?

Po uzyskaniu informacji o ostatecznym negatywnym wyniku kontroli, wystąpiłem do Komendy Wojewódzkiej Policji o udzielenie informacji w jaki sposób wykorzystano uwagi i wnioski, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Do tego udzielenia informacji w tym zakresie zobowiązanie zostało zawarte w wystąpieniu pokontrolnym. Dodatkowo z uwagi na negatywny wynik kontroli zwróciłem się do KWP w Katowicach o wskazanie czy osoby odpowiedzialne za naruszenia prawa poniosły konsekwencje, a jeżeli tak to jakie. Wydaje mi się oczywiste, że tak rażące i powszechne naruszenia prawa muszą pociągnąć za sobą sankcje dla osób za to odpowiedzialnych. O udzielonych odpowiedziach oczywiście będę zawiadamiał.

Jakiś efekt kontroli chyba jest, bo posiadacze broni palnej z wojewódzka śląskiego donoszą, że sytuacja nieco się poprawiła w zakresie procedury administracyjnej. Osiągnęliśmy jakiś sukces, bo przecież to na skutek informacji Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni zaplanowano i przeprowadzono kontrolę w katowickim WPA. Udało się objawić i to urzędowo całemu światu jak źle przepisy prawa organy policyjne. Nie jest jednak dobrze, ani tak jakby praworządny Polak chciał aby funkcjonowało wydawanie pozwoleń na broń palną. W miejsce jawnego lekceważenia przepisów prawa przez WPA w Katowicach, znaleziono inną metodę na osiąganie zamierzonych celów. Wydział Postępowań Administracyjnych w Katowicach znowu przoduje, tym razem w odwoływaniu się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Docierają do mnie informacje, że WPA w Katowicach odwołuje się ale nie z powodów medycznych błędów w orzeczeniach czy wadliwości diagnozy psychologicznej, a z powodu odległych w czasie mandatów drogowych czy zatartego już skazania. Metoda to iście milicyjna, nie mieszcząca się w pojęciu państwa prawa. Ale takie to państwo prawa, jakie są organy prawo stosujące. Jak się okazuje po wychowankach milicjantów i esbeków niewiele spodziewać się można dobrego.

Zachęcam do zapoznania się z wystąpieniem pokontrolnym i proszę o dyskusję.

Download (PDF, 747KB)