Plan Komisji Europejskiej zakazania posiadania broni mieszkańcom Europy to niebezpieczna utopia i przed nią ma obowiązek bronić nas Rzeczpospolita!

Piszę coraz więcej pomysłach Komisji Europejskiej zakazania posiadania broni cywilnym mieszkańcom Europy. Nie bez powodu. Ten pomysł to szczególnie niebezpieczna utopia, a każde zagrożenie funkcjonowania społeczeństw trzeba demaskować. Pomysł Komisji Europejskiej ma zapewnić pokój i szczęśliwość w Europie. To praktyczna realizacja komunistycznego manifestu Altiero Spinellego. Z faktem nabywania umiejętności posługiwania się bronią włoski komunista, współtwórca realizowanej obecnie wizji federalnego państwa zwanego Unią Europejską, wiązał zło jakim według niego jest istnienie państw narodowych. Spinelli postulował likwidację militaryzmu, bo to jego zdaniem wywołuje nienawiści do obcych i jest przeszkodą w likwidacji narodowych armii państw europejskich. Plan Komisji Europejskiej jest powszechny, dotyczący dziesiątków milionów Europejczyków, co powoduje, że trzeba tą ideę nazwać utopią, a nie drobną mrzonką eurokratów. Gdyby plan rozbrojenia ludów Europy został w pełni wdrożony, nie pozostanie obojętny dla Polski i Polaków – to oczywiste. 

W słowniku języka polskiego utopia to 1. nieziszczalny pomysł, mrzonka; 2. nierealny ideał społeczeństwa szczęśliwego. Można bardzo ogólnie powiedzieć, że utopia to pomysł nie do zrealizowania, piękna i nierealna idea. Co do zasady dotyczy społeczeństwa, a w tym konkretnym przypadku całej niemal Europy. Uczeni na przestrzeni wieków badali przeróżne utopie, jednemu z nich udało się nawet opracować założenia wspólne dla wszystkich utopiiChad Walsh zauważył, że wszystkie utopie akceptują explicite następujące założenia: 

  • człowiek jest zasadniczo dobry, tj. jego zaobserwowane wady są następstwem nie tyle wiecznej natury ludzkiej, ile niesprzyjających warunków życia; (przypis mój: Wystarczy wprowadzić zakaz posiadania broni, a człowiek przestanie czynić krzywdę, chciałoby się dodać dobry człowiek. Broń przecież złem wcielonym, a pokojowo nastawieni islamscy ekstremiści są pod jej przemożnym wpływem.)
  • człowiek jest istotą plastyczną i łatwo ulega zmianie; (przypis mój: Napiszemy prawo i będzie wszystko załatwione, myślą eurokraci!)
  • nie istnieje żadna nieusuwalna sprzeczność między pomyślnością jednostki a pomyślnością społeczeństwa; (przypis mój: Zakaz posiadania broni jest dobry dla rozbrojonego Europejczyka, tak jak dobre jest dla narodów Europy to aby były rozbrojone, wszak i indywidualnie i zbiorowo zagrażamy tą bronią sami sobie.)
  • człowiek jest istotą rozumną i zdolną do stawania się coraz rozumniejszą, co umożliwia likwidację absurdów życia społecznego i ustanowienie w końcu pełni racjonalnego ładu; (przypis mój: Rozumni eurokraci myślą za nas, wiedzą lepiej, więcej i muszą o naszej pomyślności decydować.)
  • przyszłość obejmuje ograniczoną liczbę możliwości i są one całkowicie przewidywalne; (przypis mój: Zakażemy posiadania broni, Europa stanie się bezpieczna, przecież to dla eurokraty oczywiste rozumowanie.)
  • należy dążyć do szczęścia na ziemi; (przypis mój: No i dążą dzielnie Bieńkowskie i Junckery, a przeszkodą dla zwycięstwa dobra nad złem jest istnienie broni!)
  • ludzie nie mogą odczuwać znużenia szczęściem; (przypis mój: Z tego powodu na siłę będą wprowadzane zakazy. Trochę tylko bólu i poczucie szczęścia, rozbrojonych Polaków, Czechów, i innych narodów, nie przestawnie na wieczność być odczuwane.)
  • możliwe jest znalezienie sprawiedliwych władców lub nauczenie sprawiedliwości wybranych do rządzenia ludzi; (przypis mój: Europejscy urzędnicy są szczególnie sprawiedliwi i dbają o naszą przyszłość, a kto by pomyślał inaczej jest obrzydliwym wynaturzeniem i złakiem. Takiego trzeba wykorzenić, bo nie potwierdza reguły, że ludzie są z natury oddani tworzeniu wiecznego na ziemi pokoju.)
  • utopia nie zagraża ludzkiej wolności, ponieważ prawdziwa wolność realizuje się właśnie w jej ramach; (przypis mój: No kto by się ośmielił myśleć, że zakaz posiadania broni ma związek z wolnością, to dla naszego dobra, na siłę wprowadzany zakaz. Ten zakaz to będzie dopiero prawdziwa wolność! Wolność od przemocy, wolność od bestialstwa, niech żyje cała wolna Europa!)

Wstrząsa mną gdy czytam jakie kłamstwa leżą u podstaw każdej utopii i przeraża mnie zarazem, że Komisja Europejska na siłę te założenia chce w życie Polaków wprowadzić. W przypadku legislacyjnych wysiłków Komisji Europejskiej mamy do czynienia z utopią polityki, bo przecież ta zaczyna się tam, gdzie ktoś stawia sobie za cel zmianę społeczeństw od podstaw przy pomocy prawa stanowionego. Tak jest w tym przypadku, bo to co zwyczajne i tradycje przez wieki, ma być teraz prawnie zakazane. W dziejach ludzkości to jeden z nielicznych przypadków metodycznego zakazywania ludziom posiadania broni. Wcześniejsze przypadki to doświadczenia prowadzone na poddanych narodach przez przeróżnych władców komunistycznych i nazistę Hitlera. Wszyscy oni uparcie dążyli do dopasowania rzeczywistości do wymyślonego przez siebie ideału świata bez broni, oczywiście wyłącznie u poddanych. Doświadczenia dążenia do takiej szczęśliwości i bezpieczeństwa, całkiem sporo nieszczęść wywołały w narodach, które w związku z tą ideą zostały rozbrojone.

Najniebezpieczniejsze dla rzeczywistości są utopie polityki, ponieważ to one charakteryzują się „paradoksami polityki”: terrorem stosowanym z miłości do ludzi i nienawiści do przemocy, wojnami prowadzonymi w imię świata bez wojen, kłamstwami mającymi utorować drogę do „Królestwa Prawdy”. To właśnie z taką utopią mamy do czynienia i przy jej pomocy eurokraci chcą wpłynąć na kształt min. Polski. Wielkie utopie, zakładające powszechną szczęśliwość, wywołały sporo nieszczęść i w tym przypadku również tak będzie.

Niczym niezastopowaną formą życia narodowego Polaków jest nasze narodowe państwo. Tylko Polska ma uprawnienie do do określania wewnętrznego porządku wspólnoty narodowej, a wewnętrznym porządkiem Polski jest to kto i na jakich warunkach może posiadać broń palną, nic do tego instytucjom europejskim! Tylko w ramach państwa narodowego można być w pełni obywatelem i korzystać z praw obywatelskich. Rzeczpospolita Polska ma wobec nas powinności. Jedną z nich jest obowiązek obrony Polaków przed ideologicznymi utopiami narzucanymi nam przez obcych. To obowiązek władzy publicznej, a nie dobrowolne zachowanie. Ten obowiązek to pierwszy z filarów polskiej racji stanu!

Unia Europejska i podobne do niej organizacje międzynarodowe, choć mogą z pożytkiem realizować rozmaite cele, z oczywistych powodów nie są zdolne do tego, aby stać się demokratycznymi strukturami zastępującymi narodowe państwa członkowskie; te muszą pozostać silną kotwicą zabezpieczającą przed nadużywaniem instytucji europejskich do biurokratycznych manipulacji, forsowania ideologicznych utopii lub osłaniania nacjonalizmu silnych. (…) Bez żadnej przesady trzeba powiedzieć: w dzisiejszych i dających się przewidzieć warunkach niemożliwe są realne gwarancje praw człowieka ani prawdziwa demokracja, jeżeli nie będą miały oparcia w silnym państwie narodowym. (Polska racja stanu Jarosław Kaczyński s. 27 w: Racja Stanu Janowi Olszewskiemu, praca zbiorowa)