Rozbrojenie Europejczyków to realizacja komunistycznego manifestu Altiero Spinellego z Ventotene.

Przyznam, że nie wiedziałem o tym fakcie dotychczas. Podejrzewałem jedynie realizację przez unijnych urzędników jakiegoś obłąkańczego ideologicznego planu. Postawiłem tezę, że w ślad za rozbrojeniem nastawnie niewyobrażalny holokaust ludów Europy. Okazuje się, że ten plan jest spisany, tylko my o nim niewiele mamy informacji. Jego nazwa to manifest Altiero Spinellego z wyspy Ventotene.

Altiero Spinelli urodził się w 1907 r. (zm. 1986 r.) w rodzinie o tradycjach socjalistycznych i laickich. W wieku 17 lat zapisuje się do partii komunistycznej pozostając wiernym jej członkiem aż do roku 1937, gdy zostaje wyrzucony za odchylenie trockistowskie (czyli leninowski komunizmu internacjonalistyczny). Od roku 1927 aż do 1943 więziony i internowany przez władze Włoch, za komunizm. W trakcie odosobnienia na wyspie Ventotene z jego udziałem powstaje manifest, który obecnie uznawany jest oficjalnie jako dokument podstawowy Unii Europejskiej. Manifest z Ventotene, czyli sformułowany jeszcze w rewolucyjnym języku marksistowskim projekt zjednoczonej Europy antykapitalistycznej. Istota integracji zawarta w Manifeście sprowadza się do dwóch punktów. Pierwszy przewidywał sposób zjednoczenia Europy – powinna ono powstać w wyniku wykorzystania krótkiego okresu powojennego chaosu, gdy „dobrze zorganizowany ruch rewolucyjny” wprowadzi przygotowaną wcześniej konstytucję. Oznacza to, że zanim ukonstytuuje się nowy, powojenny ład polityczny i zanim określa się państwa narodowe, powinno powstać jedno nowe państwo europejskie (konstytucję może mieć tylko państwo). Drugi przewidywał stworzenie „instytucji i środków”, które zdolne byłyby zapewnić skuteczność działania tego nowego państwa, czyli policja, armia, służba bezpieczeństwa i cenzura, które siłą, ale już zgodnie z narzuconą wcześniej konstytucją zdolne będą tłumić tendencje separatystyczne, czyli niepodległościowe dążenia narodów do samostanowienia. Rola wyznaczona w tym schemacie dla aktywistów federalistycznych jest dokładnie taka sama, jaką Karol Marks wyznaczył komunistom w Manifeście Komunistycznym – dbanie o to, żeby globalny cel rewolucji dominował nad partykularnymi interesami proletariatów w poszczególnych krajach.

W manifeście z Ventotene, obok czysto komunistycznych deklaracji i stawianych celów, komunista Spinelli formułuje taką oto myśl:

Podobnie jak inni ideolodzy komunizmu w kapitalizmie dostrzega imperializm, a w tym widzi początek państw totalitarnych, które rozpętują wojny światowe. Główną ideą, myślą i celem manifestu z Ventotene jest likwidacja państw narodowych, suwerenności państw, armii i stworzenie Unii Europejskiej z europejskimi siłami zbrojnymi zdolnymi do zaprowadzania porządku w krajach zjednoczonych. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa” (…) „Nowe państwo powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii i dla nowej, prawdziwej demokracji.” „Bez federalnej unii europejskiej czymże mogłaby być europejska siła zbrojna? Nie wspólną kasą, skoro brakuje europejskiego organu fiskalnego; […] nie europejskimi żołnierzami, skoro żołnierze pozostaliby pod władzą państw narodowych, którym w ostatecznym rozrachunku winni byliby posłuszeństwo […]. Nie wspólnym dowództwem, chyba że na papierze […]” To wybrane cytaty z manifestu komunisty, które imię i nazwisko wyryte jest wielkimi literami nad wejściem do Parlamentu Europejskiego.

Nauka posługiwania się bronią od najmłodszych lat, to dla komunisty Spinellego powód wojen i przeszkoda w tworzeniu przestrzeni pokoju w zjednoczone, federalnej Europie. Zarazem niezwykle istotnym elementem idei Spinellego, wdrażanej mozolnie już teraz w życie, jest rozbrojenie państw, następnie pozbawienie ich narodowych armii. Jedynie armia zjednoczonej Europy ma nieć mieć możliwość zaprowadzenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, potrzebnego dla wdrożenia idei Europy bez państw, bez granic. Konieczność utworzenia federalnej Europy to dla Spinellego „To konieczny warunek wyeliminowania imperializmu i militaryzmu.” Militaryzm narodów Europy, a w konsekwencji zamiłowanie do broni to wartości, które Unia Europejska musi zlikwidować wdrażając swój programowy dokumnet – manifest z Ventotene. 

Dodatkowo z uwagą obejrzałem poniżej zaprezentowane filmy. Zacząłem szukać w internecie o Alriero Spinellim. Dla mnie wszystko jest już oczywiste. Na naszych oczach realizowany jest demoniczny, a w dalszym etapie wdrażania ludobójczy, projekt powołania do życia socjalistycznej i federalnej Europy. Metodą dla zaprowadzenia ładu i szczęśliwości jest oczywiście rewolucja, a ta wymaga rozbrojenia przeciwnika. W sowieckiej odmianie rewolucji schemat był takim sam. Było wezwanie obywatele oddajcie broń, a zaraz po tym były czystki, głód, obozy pracy, Gułag i dziesiątki lat metodycznego mordowania niepokornych narodów.

Raz po raz pojawiają się pomysł eurokratów powołania wspólnej europejskiej armii, Niemcy oświadczają, że rezygnują z obywatelstwa niemieckiego dla zaciągnięcia się do Bundeswehry. Jednocześnie pod pretekstem walki z terrorem rozbrajani są Europejczycy, niestety uczestniczy w tym mówiąca językiem polskim tow. komisarz Bieńkowska.

To moim zdaniem widoczne znaki wprowadzenia ostatniego stadium socjalistycznej rewolucji. Do ostatecznego rozwiązania konieczna jest przeważająca siła i bezbronność organizmu podanego przymusowemu przeobrażeniu na wzór związku sowieckiego. Na koniec dodam, że ktokolwiek mówi po Polsku i twierdzi, że jest Polakiem, a nie podejmie wysiłków aby przeciwdziałać tej obłąkańczej idei komunisty Spinellego ten albo jest nieskończonym durniem, albo podłym zdrajcą. Sprawa jest aby poważna aby pozostać kibicem i aby na kibiców patrzeć ze zrozumieniem. To waży się Polski istnienie i obyśmy go nie oddali komunistom, bo od komunistów naprawdę wiele nas Polaków złego spotkało. Wytrwałym dziękuję za przeczytanie do końca i uwagę.