Posłowie klubu poselskiego Kukiz’15 pytają Ministra Sprawiedliwości o obronę konieczną i dostęp do broni palnej

Interpelacja nr 13074 do ministra sprawiedliwości w sprawie rozszerzenia granic obrony koniecznej

Data wpływu: 02-06-2017

Szanowny Panie Ministrze!

Z radością oraz nadzieją przyjąłem informacje o chęci rozszerzenia granic obrony koniecznej. Zmiana ma polegać na dodaniu do art. 25 Kodeksu karnego § 2a. „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Wątpliwości budzi jednak użycie słów „chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”. Jest to bowiem zwrot niejednoznaczny. Należy się również zastanowić nad realnością tego prawa. Skuteczność obrony zależy bowiem od użytego narzędzia. Tymczasem obowiązujące w Polsce przepisy znacznie utrudniają możliwość legalnego posiadania broni. Zastrzeżenia budzą szczególnie art. 9, 10, 18 § 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Praktyka wydawania pozwoleń opiera się w obecnej sytuacji prawnej na arbitralnej uznaniowości organu decydującego, czego efektem jest, że każda z komend Policji wydających pozwolenia kieruje się własnymi interpretacjami, a identyczne w treści podania tej samej osoby mogą być w różnych częściach kraju rozpatrzone odmiennie.

Zastrzeżenia budzi również klasyfikacja broni w zależności od celu. Osoby zajmujące się posiadaniem broni porównują to do sytuacji, w której mamy osobne prawo jazdy uprawniające do jeżdżenia do pracy, a osobne do wakacyjnych podróży.

W związku z tym proszę o wykładnię wyrażenia „chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwo poprze projekt Kukiz’15 mający na celu racjonalizację przepisów ustawy o broni i amunicji?

Zgłaszający: Jakub Kulesza, Paweł Szramka, Adam Andruszkiewicz, Tomasz Rzymkowski, Elżbieta Zielińska, Bartosz Józwiak


Ciekawy jestem odpowiedzi jaka zostanie udzielona przez Ministra Sprawiedliwości. Pewne wskazanie uczynił pan minister Ziobro w radiowej jedynce, o czym pisałem we wpisie Minister Zbigniew Ziobro o obronie koniecznej i dostępie do broni palnej. Tym niemniej czekamy. Polacy chcą wiedzieć co ministrowie mają do powiedzenia w niezwykle ważnych dla nas sprawach. Gdy odpowiedź będzie dobra, pochwalę. Gdy odpowiedź nie będzie mądra, publicznie zganię, wytknę wady.

Niezależnie od tego jakiej treści będzie odpowiedź, odnotowuję publicznie, że pytanie padło. Publiczne pytanie, publiczną uczynimy odpowiedź. Będę drążył temat aż do skutku, będę namawiał innych aby domagali się swego i tak aż do całkowitego zwycięstwa.

Trochę może irytujące jest to, że o najbardziej słuszne sprawy trzeba się w Polsce dopominać, czasem trwa to całe lata. No cóż, mamy takich polityków na jakich zasłużyliśmy. Wciąż jeszcze politycy nie wybierają się sami. Wciąż politycy są emanacją stanu Narodu.

Moim zdaniem aby to pukanie i domaganie się przyniosło skutek, konieczne są silne tuby, za pomocą których można ogłaszać swoje postulaty. To jest cel powołanej przeze mnie Fundacji Trybun.org.pl. Jej działalność ma zmierzać do budowy tuby ogłoszeniowej i propagandowej wszelkich spraw dotyczących broni i wolności.

Prosiłem o wsparcie osobistym zaangażowaniem i wsparcie finansowe. Finansowe wsparcie jest takie, że Fundacja otrzymała już ponad 5000 zł wpłat. Za wszystkie dziękuję. Cel jaki stawiam to uruchomienie dostępu do serwisu PAP, być może innej agencji informacyjnej. Wciąż na to brakuje jeszcze z 10000 zł. Zachęcam do wsparcia.

W zakresie wsparcia osobistego bardzo zależy mi na uruchomieniu działu poświęconego zawodom sportowym. Sport strzelecki jest dość widowiskowy i warto pokazywać to w przestrzeni publicznej. Do tego potrzebni są ludzie, którzy będą pisali, fotografowali, zamieszczali swoje relacje z zawodów. Sezon letni przecież obfituje w zawody strzeleckie.

Zachęcam również do kontaktu ze mną tych, którzy piszą i mówią po angielsku i lubią szukać informacji o broni w anglojęzycznym internecie. Dokładnie to w amerykańskim. Moim zdaniem istnieje pilna potrzeba szukania i wstawiania jak największej ilości pozytywnych informacji o broni z Ameryki. Mam już taką pomoc, ale potrzeba jej jeszcze więcej.