Petycja w przedmiocie żądania zmiany art. 25 kodeksu karnego nie została uwzględniona, bo jest projekt rządowy tej sprawie

W dniu 29 marca 2017 roku złożyłem do wysokiego Sejmu petycję w interesie publicznym, której przedmiotem było żądanie zmiany art. 25 kodeksu karnego, tj. reguł obrony koniecznej. O fakcie tym zawiadamiałem we wpisie Petycja w interesie publicznym, w przedmiocie żądania zmiany art. 25 kodeksu karnego. W kolejnym wpisie z kwietnia prosiłem o wyrażenie poparcia dla mojej petycji i domyślam się, że takie poparcie przez wysyłanie wiadomości email, było wobec posłów prezentowane. Komisja do Spraw Petycji nie bardzo spieszyła z jej rozpoznaniem. W tzw. międzyczasie pojawił się projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w tej samej sprawie. Ostatecznie projekt ministerialny, jako projekt rządowy, trafił do Sejmu.

Jak już objawił się projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zmiany obrony koniecznej pomyślałem, że moja petycja ma marne szanse na powodzenie. Nie myliłem się. W dniu dzisiejszym Komisja do Spraw Petycji zajęła się złożoną przeze mnie petycją. Posłem sprawozdawcą petycji był pan Jerzy Jachnik z klubu poselskiego Kukiz’15. W krótkim sprawozdaniu poseł sprawozdawca mówił o słuszności projektu i potrzebie przekazania petycji do merytorycznej komisji. Przewodniczący Komisji przetłumaczył na procedurę, że trzeba petycję nie uwzględnić z tym uzasadnieniem, że jest projekt w tej samej sprawi i petycja zostanie do właściwej komisji przekazana. Z uwagą wysłuchałem dzisiejszego posiedzenia Komisji. Zachęcam do obejrzenia kilku minut relacji z posiedzenia Komisji:

Niech tak będzie. Każda zmiana zasad obrony koniecznej przez zapewnienie większych praw ofiary jest przeze mnie oczekiwana. Jedną mam tylko uwagę do rządowego projektu ustawy. Trzeba wywalić z niego ostatnie zdanie: “chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.” To zdanie zniweczy wszystkie wysiłki, bo prokuratorzy i sędziowie zatroszczą się aby na wszelki wypadek oskarżać i skazywać. Taka ostrożność w oskarżaniu i skazywaniu każdemu praktykowi jest doskonale znana.