Krótki raport o tym jak nabyć broń w 15 wybranych krajach

Na stronie nytimes.com zamieszczony został krótki raport o tym w jaki sposób można nabyć broń w 15 wybranych krajach. Oczywiście nie można traktować tego raportu jako informacji szczegółowej.

Na tle tych krajów Polska jest oczywiście krajem nawet nie III świata. Jesteśmy jesteśmy postkomunistycznym państwem, w którym mieszkają ludzie bez kręgosłupa, pozwalający pomiatać sobą gorzej niż mieszkańcy pustyni w Jemenie.

Ci którzy nami rządzą przekonują, że u nas jest cywilizacja, a tam dzika pustynia. Mam przekonanie, że ta nasza, a właściwie ich (rządzących) cywilizacja, to nowsza, lepsza i nowocześniejsza forma zniewolenia poddanych.

Niech każdy sam ocenia.


Za nytimes.com:

Wielu Amerykanów może kupić broń w mniej niż godzinę. W niektórych krajach proces ten trwa jednak miesiącami.

USA: 1) Przejdź szybkie sprawdzenie kartoteki zawierającej wyroki skazujące za przestępstwa kryminalne, akty przemocy domowej oraz prawo pobytu w kraju. 2) Kup broń.

Wiele stanów ma dodatkowe ograniczenia dotyczące zakupów, w tym okresy oczekiwania i rozszerzone sprawdzanie kartotek. Jednak około jedna trzecia amerykańskich właścicieli broni kupuje broń bez sprawdzania przeszłości, czego prawo federalne nie wymaga przy zakupie bezpośrednim od osoby prywatnej.

Japonia: 1) Ukończ kurs i zdaj egzamin pisemny, który odbywa się do trzech razy w roku. 2) Uzyskaj zaświadczenie lekarskie, że jesteś psychicznie sprawny i nie nadużywałeś w przeszłości narkotyków. 3) Złóż wniosek o odbycie szkolenia strzeleckiego, które może potrwać nawet miesiąc. 4) Przedstaw na policyjnym przesłuchaniu powody dla których potrzebujesz broni. 5) Przejdź pozytywnie sprawdzenie historii kryminalnej i historii wcześniejszego posiadania broni, sprawdzenie zatrudnienia, ewentualnego zaangażowania w zorganizowane grupy przestępcze, sytuacji finansowej oraz relacji z przyjaciółmi, rodziną i sąsiadami. 6) Złóż wniosek o pozwolenie na proch strzelniczy. 7) Weź udział w jednodniowym kursie i zdaj praktyczny egzamin strzelecki. 8) Uzyskaj zaświadczenie od sprzedawcy broni z opisem broni o którą się starasz. 9) Jeśli polować, złóż wniosek o pozwolenie łowieckie. 10) Kup sejf na broń i oddzielną szafę na amunicję spełniające wymogi bezpieczeństwa. 11) Poddaj się kontroli policji sprawdzającej warunki przechowywania broni. 12) Poddaj się z dodatkowej weryfikacji kartoteki osobowej. 13) Kup broń.

W niektórych regionach wymaga się dokładnego trafienia w cel lub zademonstrowania bezpiecznych sposobów obchodzenia się z bronią.

RPA: 1) Dołącz do akredytowanego klubu myśliwskiego bądź strzeleckiego lub udokumentuj potrzebę samoobrony. 2) Ukończ szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zdaj pisemny egzamin teoretyczny i praktyczny. 3) Złóż referencje od dwóch pracodawców, przyjaciół lub liderów lokalnej społeczności. 4) Zarejestruj odciski palców do kartoteki. 5) Przejdź sprawdzenie przeszłości przestępczej, historii przemocy domowej i nadużywania narkotyków oraz, w niektórych przypadkach, wywiad z rodziną i sąsiadami. 6) Kup sejf spełniający wymogi bezpieczeństwa. 7) Poddaj się kontroli policji sprawdzającej warunki przechowywania broni. 8) Poczekaj kilka miesięcy na federalną weryfikację złożonych wniosków. 9) Kup broń.

Władze w RPA, Australii i Indiach mogą prowadzić wywiady ze znajomymi kupujących, którzy mogą za nich ręczyć zgłaszać veto.

Meksyk: 1) Uzyskaj od władz lokalnych zaświadczenie o niekaralności. 2) Złóż zaświadczenie o zatrudnieniu i uiść opłaty. 3) Przejdź pozytywnie sprawdzenie przeszłości kryminalnej, zatrudnienia i dotychczas wydanych pozwoleń. 4) Pojedź do Mexico City, gdzie znajduje się jedyny w kraju autoryzowany sklep z bronią. 5) Złóż odciski palców. 6) Kup broń.

Meksyk, Rosja i RPA mają świetnie prosperujące czarne rynki broni. Tylko jeden sklep w Meksyku sprzedaje broń legalnie, w porównaniu z ponad 50 000 sklepów detalicznych w Stanach Zjednoczonych.

Australia: 1) Zostań członkiem i regularnie uczęszczaj do klubu łowieckiego lub strzeleckiego bądź udokumentuj, że jesteś kolekcjonerem. 2) Ukończ kurs bezpiecznego posługiwania się bronią, zdaj pisemny egzamin teoretyczny oraz praktyczny. 3) Zorganizuj warunki przechowywania broni palnej spełniające przepisy bezpieczeństwa. 4) Zdobądź zaświadczenie o niekaralności, braku aktów przemocy w rodzinie w przeszłości, braku nakazów i zakazów sądowych oraz historię aresztowań. Władze mogą również przeprowadzić wywiady z członkami twojej rodziny i społeczności. 5) Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie konkretnego rodzaju broni. 6) Poczekaj co najmniej 28 dni. 7) Kup broń na którą konkretnie otrzymałeś zezwolenie.

W wyniku masowych strzelanin w 1996 roku Australia oficjalnie uczyniła z posiadania broni przywilej, a nie prawo. Właściciele broni muszą podać uzasadniony powód posiadania broni, na przykład do celów hodowlanych lub łowieckich, a kluby strzeleckie muszą informować władze o nieaktywnych członkach.

Austria: 1) Aby zdobyć pozwolenie na broń krótką lub karabin samopowtarzalny udowodnij, że znajdujesz się w poważnym fizycznym niebezpieczeństwie. 2) Przejdź sprawdzenie historii karalności. 3) Wypełnij ankietę wywiadu dotyczącą zdrowia psychicznego, przejdź test psychologiczny i badanie lekarskie. 4) Ukończ kurs bezpiecznego posługiwania się bronią i jej przechowywania. 5) Zainstaluj sejf do przechowywania broni. 6) Kup broń. 7) Jeżeli nabyłeś karabin myśliwski lub strzelbę, odczekaj trzy dni zanim wrócisz ją odbierzesz.

W Austrii procedura uzyskania broni myśliwskiej wymaga jedynie zdania egzaminu pisemnego i testu strzeleckiego.

Trzydniowy okres “na ochłonięcie” ma prawdopodobnie zapobiegać aktom gwałtownej przemocy.

Kanada: 1) Aby nabyć broń krótką udowodnij, że trenujesz w autoryzowanym klubie strzeleckim lub na strzelnicy bądź wykaż, że jesteś kolekcjonerem broni. 2) Bez względu na rodzaj broni ukończ kurs bezpiecznego posługiwania się nią oraz zdaj egzamin pisemny i praktyczny. 3) Przedstaw dwie referencje. 4) Złóż wniosek o pozwolenie i odczekaj 28 dni na rozpatrzenie. 5) Przejdź sprawdzenie przeszłości kryminalnej oraz historii zdrowia psychicznego, uzależnień i przemocy w rodzinie. 6) Kup broń. W przypadku broni krótkiej, dodatkowo zarejestruj ją na policji bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

Oprócz dwóch referencji, Kanadyjczycy muszą podać nazwiska partnerów z którymi mieszkali w ciągu ostatnich dwóch lat, z których wszyscy muszą podpisać wniosek lub zostać powiadomieni przez policję przed kupieniem broni.

Indie: 1) Dołącz do klubu strzeleckiego lub udowodnij zagrożenie dla Ciebie lub Twojej posiadłości. 2) Ukończ praktyczny kurs obsługi i strzelania z broni palnej. 3) Przedstaw zaświadczenie o zdrowiu fizycznym i psychicznym od swojego lekarza. 4) Wykaż, że masz bezpieczne miejsce do przechowywania broni palnej. 5) Przejdź weryfikację z uwzględnieniem deklaracji podatkowych z ostatnich 3 lat, historii kryminalnej, historii chorób psychicznych i przemocy w rodzinie, a także wywiady z tobą, twoją rodziną i sąsiadami. 6) Kup broń.

Szczegółowe postępowanie w Indiach, podobnie jak w wielu krajach, różni się w zależności od tego w jaki sposób lokalni urzędnicy interpretują egzekwowanie prawa.

Władze indyjskie mogą zatrzymać broń na czas wyborów, aby zapewnić porządek podczas głosowania. Broń w takim wypadku zostaje  zwrócona właścicielom w tydzień po ogłoszeniu wyników wyborów.

Niemcy: 1) Dołącz do klubu strzeleckiego, zdobądź licencję myśliwską, udowodnij że jesteś kolekcjonerem broni lub udowodnij że twoje życie jest zagrożone. 2) Wykaż specjalistyczną wiedzę na temat broni palnej, obejmującą pisemny egzamin i praktyczną umiejętność bezpiecznej obsługi broni. 3) Jeśli nie masz ukończonych 25 lat prześlij zaświadczenie o sprawności psychicznej od właściwego pracownika służby zdrowia lub lekarza. 4) Zainstaluj właściwą szafę do przechowywania broni. 5) Przejdź weryfikację uwzględniającą historię kryminalną, zdrowie psychiczne i uzależnienie od narkotyków. 6) Złóż wniosek o pozwolenie na zakup konkretnej broni, którego weryfikacja może wymagać dodatkowe sprawdzenie kartotek. 7) Kup broń.

Niemcy którzy mają broń w domu, muszą zaakceptować by policja przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje domowe aby sprawdzić czy jest ona bezpiecznie przechowywana. Stany Zjednoczone nie mają żadnych wymogów przechowywania broni palnej.

Wielka Brytania: 1) Dołącz do klubu strzeleckiego lub udokumentuj uczestnictwo w polowaniach. 2) Przedstaw zaświadczenie od psychologa. 3) Zainstaluj szafę do przechowywania broni. 4) Przejdź weryfikację policyjną łącznie z wywiadem w Twoim domu. Zaakceptuj możliwość przeprowadzania kontroli warunków przechowywania. 5) Kup broń.

Niektóre jednostki policji mogą sprawdzać kartoteki i prowadzić wywiad z większą starannością niż inne. Dokładne procedury się różnią.

Brazylia: 1) Przedstaw uzasadnienie dlaczego potrzebujesz broni do samoobrony. 2) Ukończ kurs obsługi broni palnej i zademonstruj, że potrafisz trafić cel z odległości 16 i 23 stóp z 60-procentową dokładnością. 3) Uzyskaj zaświadczenie od akredytowanego psychologa, że jesteś psychicznie zdolny do używania broni. 4) Uzyskaj zaświadczenie potwierdzające, że nie jesteś notowany w sprawach karnych i nie jesteś objęty dochodzeniem w sprawie karnej. 5) Kup broń. 6) Zarejestruj swoją broń na policji federalnej. 7) Wypełnij formularz online, by przetransportować broń. 8) Odbierz broń od sprzedawcy.

W Brazylii wymagane jest każdorazowe zezwolenie w przypadku przewożenia broni, w tym za pierwszym razem, gdy zabiera się ją do domu ze sklepu.

Rosja: 1) Uzyskaj licencję myśliwską lub wyjaśnij, dlaczego potrzebujesz broni do samoobrony. 2) Zdaj egzamin teoretyczny z  przepisów i obsługi broni oraz udzielania pierwszej pomocy. 3) Uzyskaj zaświadczenie od lekarza potwierdzające, że nie jesteś chory psychicznie i w przeszłości nie nadużywałeś narkotyków. 4) Ukończ kyrs bezpiecznego posługiwania się bronią i zdaj egzamin praktyczny. 5) Złóż wniosek o pozwolenie. 6) Przejdź sprawdzenie kartotek. 7) Kup broń.

Wielu rosyjskich posiadaczy broni zupełnie pomija ten proces. Szacuje się, że nielegalna broń w Rosji przewyższa liczbę legalnej 3 do 1.

Izrael: 1) Zostań członkiem do klubu strzeleckiego lub udowodnij, że mieszkasz lub pracujesz w niebezpiecznym obszarze w którym dopuszczone jest posiadanie broni, w tym niektórych osiedli. 2) Uzyskaj zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że nie chorujesz psychicznie i w przeszłości nie nadużywałeś narkotyków. 3) Zainstaluj szafę do bezpiecznego przechowywania broni. 4) Przedstaw władzy zaświadczenie dotyczące historii kryminalnej i zdrowia psychicznego. 5) Kup broń i ograniczoną liczbę pocisków, zwykle około 50. 6) Wykaż się praktyczną umiejętnością obsługi i użycia  swojej broni lub podobnej na strzelnicy.

Wiele krajów, w tym Izrael, pozwala również osobom pewnych zawodów łatwiej uzyskać broń, także w zakresie bezpieczeństwa, badań i zwalczania szkodników.

Chiny: 1) Przedstaw konkretny powód posiadania broni palnej np. polowanie lub strzelanie sportowe. 2) Zapewnij miejsce do bezpiecznego przechowywania na strzelnicy, w odległym obszarze łowieckim lub obszarze pasterskim. 3) Wykaż się wiedzą na temat bezpiecznego użycia i przechowywania broni. 4) Uzyskaj zaświadczenia dotyczące chorób psychicznych, rejestru karnego i przemocy w rodzinie. 5) Kup broń.

W Chinach większość cywilów nie ma prawa trzymać broni w swoich domach. Broń musi być trzymana na strzelnicy lub w innych dozwolonych miejscach.

Yemen: 1) Udaj się do sklepu z bronią lub znajdź sprzedawcę w internecie. 2) Kup broń.

Jemen po Stanach Zjednoczonych ma drugi najwyższy wskaźnik posiadania broni na świecie. Podczas gdy prawo jemeńskie stanowi, że kupujący musi uzyskać broń od licencjonowanych dealerów i zarejestrować się u władz, prawo to jest w dużej mierze nieegzekwowalne.

Na tym kończy się raport. Od siebie podam Polskę, aby kto nie obeznany miał porównanie.

Polska: 1) Zapisz się do koła łowieckiego, klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego. 2) Odbądź staż łowiecki (rok) lub w klubie sportowym (co najmniej 3 miesiące). 3) Zdaj egzaminy w Polskim Związku Łowieckim lub w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego – uzyskaj patent strzelecki i uzyskaj licencję strzelecką. 4) Przejdź badania lekarskie (lekarz, okulista, psychiatra) i badania psychologiczne. 5) Złóż podanie o pozwolenie na broń – wskaż ważny powodów posiadania broni. 6) Zdaj egzamin ze znajomości przepisów, bezpieczeństwa posługiwania się bronią i egzamin strzelecki, jeżeli nie zdawałeś egzaminu w PZŁ lub PZSS. 7) Poddaj się sprawdzeniu przeszłości kryminalnej w Krajowym Rejestrze Karnym i Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, sprawdzi cię też w miejscu zamieszkania policja. 8) Kup szafę na broń o odpowiedniej odporności na włamanie i podaj miejsce gdzie będzie przechowywana w niej broń. 9) Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni. 10) Bądź cały czas członkiem koła łowieckiego, klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego. 11) Kup broń. 12) Zarejestruj broń w ciągu 5 dni od dnia zakupu.

W Polsce praktycznie niemożliwe jest nabycie broni w celu obrony własnej. Policja uprawniona jest do prowadzenia kontroli warunków przechowywania broni. Ilości amunicji nie są limitowane. W pozwoleniu na broń limitowana jest ilość egzemplarzy broni, które można nabyć na zasadzie dowolności organu policji, który wydaje pozwolenie na broń. W Polsce posiadanie broni nie jest prawem, a przywilejem nadawanym przez władzę.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.

Podpisz petycję przeciwko zaostrzeniu prawa do broni. Poprzyj obywatelski projekt ustawy.